Sla naar hoofdinhoud

Radboud Universiteit – het recht in actie

Leren door te doen

De Radboud Universiteit gebruikt gamificatie om studenten gemotiveerd te houden met Brightspace

Cliënt

Radboud Universiteit – het recht in actie

Leerlingen

20.000

Platform
  • D2L’s Brightspace platform
  • ePortfolio
  • Quizzen
  • Studentenbeloningen
Website

Bezoek Website

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit onderzoekt nieuwe manieren om studenten betrokken te houden door gebruik te maken van quizzen en studentenbeloningen in het kader van het Brightspace-leermanagementsysteem om aangepaste leertrajecten te creëren die de nadruk leggen op persoonlijke ontwikkeling en soft skills, en niet alleen op tonen van kennis.

Geïnterviewden

  • Simon Tans, Assistent hoogleraar, internationaal en Europees recht
  • Irene Larooy, studieadviseur

 

Belangrijkste punten

  • Biedt een aangepast leertraject voor elke student, waardoor deze inzicht krijgt in zijn of haar vooruitgang en controle heeft over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.
  • Creëert gesimuleerde scenario’s in de stijl van een rechtszaal binnen colleges waarbij studenten hun kennis in praktijk kunnen brengen.
  • Doceert waardevolle soft skills en samenwerking die studenten later nodig hebben in hun werkomgeving.

[ePortfolio is] een benadering die de studenten nieuwsgierig maakt en dat is wat we willen bereiken. Het gaat ook om samenwerking en het leren van soft skills. Studenten leveren papers in en kunnen awards verdienen die ze via Brightspace ontvangen.

Irene Larooy, Study Advisor, Radboud University

Uitdaging

Communicatie en kritisch denken onderwijzen

De Radboud Universiteit in Nederland biedt een scala aan bachelor- en masteropleidingen aan haar meer dan 20.000 studenten aan. Toen het contract voor het Learning Management System (LMS) afliep, heeft Radboud als studentgerichte universiteit de behoeften van de gebruikers ingeschat voordat de aanbesteding werd uitschreven.

D2L’s Brightspace was de absolute winnaar van de aanbesteding. In februari 2018 had de universiteit de pilot use-cases voor het systeem in gebruik genomen en in mei van dat jaar voltooiden de trainers hun opleiding op het platform. In september 2019 was de implementatie afgerond en maakten meer dan 20.000 studenten en 5.000 docenten gebruik van Brightspace.

Een faculteit die zich heeft onderscheiden in het innovatieve gebruik van het platform, is de Radboud Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De opleiding ‘Law in Action’ van de universiteit maakt gebruik van de ePortfolio-tool binnen Brightspace en erkent de functionaliteit ter ondersteuning van continue beoordeling. Studenten kunnen de vaardigheden tonen die ze tijdens de cursus hebben opgedaan en krijgen feedback over het werk dat ze inleveren, zodat ze kunnen reflecteren op hun eigen vooruitgang.

Ze ronden opdrachten af in verschillende formats, waaronder presentaties die vervolgens worden beoordeeld door hun medestudenten en hun docenten. Daardoor ontwikkelen ze soft skills, zoals communicatie en kritisch denken, die een aanvulling vormen op de professionele capaciteiten die ze nodig hebben voor hun toekomstige loopbaan in de advocatuur.

“Buitenkant

Oplossing

Brightspace in actie

Simon Tans, assistent hoogleraar, internationaal en Europees recht, en Irene Larooy, studieadviseur, merken op dat door Brightspace ‘Law in Action’ de focus verschuift van het traditioneel tonen van kennis naar het laten zien dat je het onder de knie hebt. De training legt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en reflectie, in plaats van het reproduceren van kennis.

Studenten uploaden hun opdrachten naar hun persoonlijke ePortfolio’s in het platform en wanneer ze de module hebben gehaald, ontvangen ze een award. Er zijn in totaal 20 awards, die samen een scala aan soft skills bestrijken die studenten moeten opbouwen, zoals presentatievaardigheden en conflictbemiddeling, maar ook technische kennis over materieel recht.

Zo richt één award zich op de beschrijving van een doorbraak in een rechtszaak. Studenten kunnen hun vaardigheden oefenen en nadenken over hun leerproces tijdens het opbouwen van hun ePortfolio. De ePortfolio geeft een doorlopend overzicht van de prestaties van de student, terwijl het voortdurende streven naar awards hen motiveert om vooruitgang te boeken.

“Het is een aanpak die de studenten nieuwsgierig maakt en dat is wat we willen bereiken. Het gaat ook om samenwerking en het aanleren van soft skills. Studenten leveren papers in en kunnen awards verdienen die ze via Brightspace ontvangen,” zegt Irene Larooy, Studieadviseur, Radboud Universiteit.

Het Brightspace-platform biedt ook een handige manier voor studenten om documenten te delen, feedback te krijgen en hun ontwikkeling te volgen. Simon Tans voegt hieraan toe: “Ons oorspronkelijke idee was om ze met elkaar in contact te brengen. Dus als de ene partij een juridisch document stuurt, kunnen andere partijen daarop reageren en misschien fouten in de argumenten uitbuiten, als een simulatie van de werkelijkheid. De toegevoegde waarde van Brightspace is dat studenten hun documenten als het hen uitkomt, op een zaterdag kunnen indienen. Je bent niet langer beperkt tot iedereen die op hetzelfde moment werkt.

We gebruiken ook veel quizzen en vragenlijsten. Wanneer studenten de vragen beantwoorden, ontvangen ze een e-mail van ons die ze vertelt hoe hun score was. Op die manier kunnen we verschillende scenario’s afspelen.

Als de ene partij een juridisch document stuurt, kunnen andere partijen daarop reageren en misschien fouten in de argumenten uitbuiten, waardoor de werkelijkheid wordt gesimuleerd. De toegevoegde waarde van Brightspace is dat studenten hun documenten op een zaterdag kunnen inleveren als het hen uitkomt. Je bent niet langer beperkt tot een moment waarop iedereen aanwezig is.”

Simon Tans, Assistant Professor, International and European Law, Radboud University

Resultaten

Gepersonaliseerde leertrajecten leiden tot succesvolle resultaten

Via de ePortfolio-tool en beloningen-functionaliteit in Brightspace, ondersteunt ‘Law in Action’ studenten op hun leertraject, waardoor ze inzicht krijgen in hun eigen vooruitgang en controle hebben over hun persoonlijke ontwikkeling. Voor docenten is het een handige manier om de vooruitgang van studenten te monitoren en hen op het juiste spoor te houden om de gewenste leerresultaten te bereiken, omdat elke beloning is gecreëerd rond een subdoel van de leerdoelen.

De focus van de studenten blijft gedurende het hele leerproces behouden, omdat ze er voortdurend naar streven om te voldoen aan de criteria voor beloningen, in plaats van zich alleen te richten op een traditionele, definitieve beoordeling.

De adoptie van Brightspace is zo succesvol geweest dat de universiteit werkt aan sjablonen om de creatie van toekomstige cursussen te vergemakkelijken. De universiteit zet zich ook in voor het delen van kennis binnen de gehele faculteit, om het maximale uit het platform te halen.

“Het personeel is echt geïnteresseerd in het werk dat wordt gedaan”, zegt Irene Larooy. “Ze houden zelfs lunchbijeenkomsten om best practices te delen.”

Female student sitting in lecture hall
Bekijk hierna

20.000 studenten krijgen een meer gepersonaliseerde, boeiende leerervaring

De uitdaging De TU Delft zet zich in voor het verbeteren van onderwijs en leren door middel van technologische innovatie. Na zeventien jaar besloot de TU Delft haar oude Learning...