Sla naar hoofdinhoud

FedEx Express en de University of Memphis Global

Medewerkers een nieuwe lease op LiFE geven

In de afgelopen jaren is het aantal partnerschappen tussen de academische wereld en het bedrijfsleven in snel tempo toegenomen, en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. De werkloosheid is laag en medewerkers hebben meer vaardigheden nodig dan ooit tevoren. Tegelijkertijd blijft het aantal inschrijvingen bij Amerikaanse universiteiten gelijk, deels als gevolg van het steeds hogere collegegeld. Maar hoewel studenten misschien geen hoger onderwijs kunnen betalen, kunnen ze het zich ook niet veroorloven om geen extra kwalificaties of een diploma van hoger onderwijs te behalen en de economische voordelen daarvan mis te lopen. Een onderzoek voorspelde dat deze situatie zal leiden tot een toename van het aantal mensen dat direct na de middelbare school op de arbeidsmarkt komt en aan de slag gaat voor bedrijven die hun opleidingen en certificeringen betalen.[1] Soms is er een mismatch tussen de vaardigheden die werkgevers nodig hebben en de vaardigheden waarover medewerkers beschikken. In dat geval moeten bedrijven en academische instellingen samenwerken om programma' op te stellen die de juiste vaardigheden ontwikkelen bij hun medewerkers. Klassikaal leren is niet altijd haalbaar voor sommige werknemers, omdat met name uitvoerende medewerkers vaak niet de tijd hebben om lessen bij te wonen. Door alle technologische ontwikkelingen kunnen universiteiten en hogescholen de nieuwste platforms gebruiken om lesinhoud op tijd en ‘on demand’ aan te bieden aan studenten.

Cliënt

FedEx Express en de University of Memphis Global

Leerlingen

In Memphis heeft FedEx Express 13.000 mensen in dienst

Platform
 • D2L Brightspace

FedEx Express is de grootste operationele eenheid binnen de FedEx-groep met wereldwijd meer dan 240.000 medewerkers. Het internationale hoofdkantoor van FedEx Express bevindt zich in het Amerikaanse Memphis, waar ook de Memphis World Hub, de grootste hub in het systeem, is gevestigd. Alleen al in Memphis heeft FedEx Express 13.000 mensen in dienst. Het bedrijf is een van de grootste werkgevers in die regio. Andere hubs bevinden zich in Indianapolis, Newark and Oakland.

De University of Memphis Global is een afdeling van de University of Memphis. De UofM Global biedt zijn bachelor- en masteropleidingen volledig online aan en de opleidingen worden nationaal erkend.

 

Samenvatting

 • Personeel behouden
 • De cijfers verhogen
 • Een LiFE opbouwen
 • Een 21e-eeuwse benadering van leren
 • Werving
 • Mensen betrekken bij de bedrijfscultuur
 • Het programma promoten
 • Resultaten van de bedrijfsprestaties
 • Conclusie
 • Over de partners

Een voorbeeld van een succesvolle zakelijk-academische samenwerking is de relatie tussen FedEx Express en de University of Memphis Global. Toen FedEx Express het personeelsverloop bij zijn Memphis World Hub wilde verminderen, had het bedrijf een unieke oplossing nodig. Voortbouwend op zijn goede relatie met de University of Memphis ging FedEx Express een samenwerking aan met de UofM Global om een innovatief onderwijsprogramma op te zetten. In amper zes maanden tijd ontwikkelde de UofM Global LiFE: een initiatief om opleidingen op maat aan te bieden, dat werd ontwikkeld met het oog op de behoeften van de medewerkers van FedEx Express. Dankzij hun samenwerking hebben FedEx Express en de UofM Global hun benadering van onderwijs sterk veranderd door barrières zoals financiële belemmeringen, toelatingsexamens, tijdsbeperkingen en technologie, weg te nemen. De resultaten waren voor beide partijen positief: in minder dan een jaar tijd overtrof het aantal inschrijvingen voor LiFE de verwachtingen van FedEx Express. Het verloop nam af en het programma bleek ook een gunstig effect te hebben op het wervingsproces. De inschrijvingen via het programma leidden ook tot meer groei voor de UofM Global.

“een

Personeel behouden

Werken bij de hub in Memphis is behoorlijk vermoeiend. Er is dan ook een groot verloop bij het uitvoerend personeel.

 • Het werk is zwaar: Blootstelling aan de weerselementen
 • Fysiek zwaar
 • ’s Nachts werken

FedEx Express had grote moeite om zijn hub-medewerkers te behouden. Robbin Page, vicepresident Personeelszaken bij FedEx Express, wist welk effect het verloop had op de bedrijfsresultaten. Elke medewerker die zelf weggaat bij de hub, kost het bedrijf $ 3.500 (€ 3.000). Hoe hoger de omzet, hoe meer geld er wordt uitgegeven aan het vervangen en inwerken van medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven hun personeel kunnen behouden door het ontwikkelen van vaardigheden.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven hun personeel kunnen behouden door het ontwikkelen van vaardigheden. Gallup ontdekte dat 87 procent van de millennials veel waarde hecht aan opleidingen op het werk en doorgroeimogelijkheden erg belangrijk vindt.[2]FedEx Express biedt loopbaanontwikkeling aan en moedigt dit ook aan als onderdeel van de bedrijfscultuur.

De bredere FedEx-groep biedt bovendien een programma aan om professionele ontwikkeling financieel te ondersteunen. Daar werd echter geen gebruik van gemaakt door medewerkers van de hub.

“Ik denk dat er twee redenen zijn waarom medewerkers geen gebruikmaakten van de financiële steun,” aldus Page. “Ten eerste bedroeg de steun slechts $ 3.000 (€ 2.500) per jaar. Er is geen beperking. Medewerkers kunnen hier elk jaar opnieuw gebruik van maken, maar met $ 3.000 kom je niet ver als je een diploma hoger onderwijs wilt halen en je bij nul moet beginnen. Als elk studiepunt $ 425 (€ 350) kost, dan kunnen je werknemers slechts een paar vakken per jaar volgen, en dat helpt niet om op korte termijn een diploma te behalen.” Cijfers bevestigen dit. In de staat Tennessee bedraagt het collegegeld gemiddeld bijna $ 10.000 (€ 8.600) per jaar.[3] “De andere uitdaging waarmee deze medewerkers worden geconfronteerd, is het feit dat de kosten pas achteraf worden terugbetaald”, vervolgt Page. “Ze moeten het collegegeld dus eerst zelf betalen.” Medewerkers aanmoedigen om certificeringen of diploma’s te halen, kan zowel de werknemer als de werkgever ten goede komen. Als je een diploma van het hoger onderwijs haalt, kun je meer verdienen.[4] En als FedEx Express mogelijkheid biedt om een diploma te behalen, zijn er uiteindelijk ook meer medewerkers die kunnen doorstromen naar hogere functies. Maar voor velen waren de barrières te groot. Voor de medewerkers die $ 13-15 (€ 11-13) per uur verdienden, moest er iets veranderen.

Ik denk dat er twee redenen zijn waarom medewerkers geen gebruikmaakten van de financiële steun. Ten eerste bedroeg de steun slechts $ 3.000 (€ 2.500) per jaar. Er is geen beperking. Medewerkers kunnen hier elk jaar opnieuw gebruik van maken, maar met $ 3.000 kom je niet ver als je een diploma hoger onderwijs wilt halen en je bij nul moet beginnen. Als elk studiepunt $ 425 (€ 350) kost, dan kunnen medewerkers slechts een paar vakken per jaar volgen en dat helpt niet om op korte termijn een diploma te behalen.

Robbin Page, vicepresident personeelszaken bij FedEx Express

De cijfers verhogen

Succesvolle zakelijk-academische partnerschappen leveren universiteiten meer studenten op en bij bedrijven stromen meer afgestudeerden binnen om vacatures in te vullen.[5] Maar FedEx Express zocht ook naar manieren om het verloop te verminderen en de UofM wilde haar Global-divisie meer laten groeien. Dr. Richard Irwin, uitvoerend decaan van de UofM Global, herinnert zich de uitdagingen. “Onze voorzitter stelde vast dat de UofM Global dé manier was om de universiteit te laten groeien met niet-traditionele studenten. Partnerschappen met bedrijven zijn essentieel om dat te bereiken.”

Dr. Irwin vertelt hoe de samenwerking met FedEx Express ontstaan is. “Het begon allemaal toen de voorzitter van ons bestuur, Alan Graf, CFO bij FedEx, onze voorzitter vertelde dat ik enkele presentaties had gegeven over Global en de groei ervan. Hij zei dat hij graag met Global in gesprek wilde gaan om te kijken hoe de universiteit zou kunnen helpen om het persooneelsverloop te verminderen. In maart 2018 had ik een ontmoeting met FedEx Express om hun uitdagingen te bespreken en te horen wat ze verwachtten van een programma om het probleem van het personeelsverloop aan te pakken.

Een LiFE opbouwen

FedEx Express wist precies wat het wilde: minder uitstroom van haar medewerkers in de Memphis-hub. In de loop van zes maanden, toen de eerste stenen werden gelegd van wat uiteindelijk LiFE (Learning inspired by FedEx) zou worden, schetste Page wat ze wilde bereiken:

 • Het programma moest schaalbaar zijn en beschikbaar zijn in de hele VS;
 • Medewerkers zouden het collegegeld niet meer zelf hoeven voor te schieten – de kosten moeten rechtstreeks aan FedEx Express worden gefactureerd;
 • Het programma moest rekening houden met de situatie van de medewerker en daarop inspelen – zowel in termen van beschikbare tijd om een opleiding af te ronden als wat betreft eerder opgedane ervaring;
 • Toelatingsexamens waren niet toegestaan;
 • Het programma mocht niet worden gekoppeld aan verre begin- of einddatums.

“Ons doel was om de barrières voor een vervolgopleiding weg te nemen, en geld is een van de grootste belemmeringen”, aldus Page. “Hoewel de tegemoetkoming via ons steunprogramma kan oplopen tot $ 3.000 (€ 2.500) per jaar, is een opleiding nog steeds erg duur voor iemand die fulltime werkt en $ 13-15 (€ 11-13) per uur verdient. Waar moeten ze dat geld vandaan halen? We hebben in kaart gebracht welke barrières onze medewerkers ondervonden om een hogere opleiding te volgen, en de UofM was bereid om deze in samenwerking met ons aan te pakken.”

Om de financiële zorgen weg te nemen, draaide FedEx Express het model voor het collegegeld om, zodat medewerkers het bedrag niet langer hoefden voor te schieten. Met LiFE verhoogde FedEx het bedrag aan collegegeld dat jaarlijks door het bedrijf wordt vergoed van $ 3.000 naar $ 5.250 (van € 2.500 naar € 4.500) (het maximale fiscaal aftrekbare bedrag dat de Amerikaanse belastingdienst toestaat). Medewerkers kunnen onbeperkt gebruikmaken van deze mogelijkheid. Page benadrukt dat het rechtstreeks aan FedEx Express factureren van het collegegeld een van de belangrijkste eisen was voor het nieuwe programma. “Als de universiteit zou hebben gezegd dat alles mogelijk was behalve het rechtstreeks factureren, dan was het programma niet doorgegaan. Het rechtstreeks factureren was nodig om er zeker van te zijn dat er geen medewerkers zouden afhaken omdat ze het collegegeld niet konden voorschieten”, aldus Page.

“een

Deze en andere programmavereisten betekenden dat de UofM verschillende benaderingen moest volgen. FedEx Express wilde niet dat werknemers een toelatingsexamen moesten afleggen om zich te kunnen inschrijven. Het moest medewerkers zo makkelijk mogelijk worden gemaakt om zich in te schrijven voor LiFE en gebruik te maken van het programma. Sommige medewerkers zijn misschien nog niet klaar voor de universiteit of zijn misschien wat huiverig door eerdere ervaringen. De toegangsdrempel maakte het hoger onderwijs al onbereikbaar voor de meeste medewerkers. Nog meer belemmeringen moesten vermeden worden.

Daarom hebben Dr. Irwin en het UofM Global-team LiFE onderverdeeld in twee hoofdcomponenten: de ‘college track’, wat leidt tot een diploma van het hoger onderwijs, en de ‘LiFE Prep Academy’. Er zijn verschillende instapmogelijkheden, afhankelijk van het opleidingsniveau van de medewerker: middelbare school zonder diploma, middelbare school met diploma, enkele vakken van een hogere opleiding afgerond of een hogere opleiding bijna helemaal afgerond. Personeel dat de middelbare school nog moet afronden, wordt in contact gebracht met een centrum voor volwassenenonderwijs in hun woonplaats.

Medewerkers die meer dan 30 studiepunten hebben en zich niet inschrijven voor de Prep Academy, krijgen een LiFE-coach toegewezen met expertise op het gebied van het overdragen van studiepunten. Meer dan 50 procent van de studenten in deze categorie neemt studiepunten mee van andere opleidingsinstellingen. Hun LiFE-coach werkt met hen samen bij het toelatingsproces, helpt hen te begrijpen op welke manier eerder behaalde studiepunten een rol kunnen spelen bij het behalen van een diploma van de UofM en brengt hen in contact met een studieloopbaanbegeleider. Eens ingeschreven, houdt de LiFE-coach hun voortgang bij en neemt regelmatig contact op om extra steun te bieden. Door medewerkers op basis van deze criteria in te delen, kunnen de LiFE-coaches vakdeskundigen worden en proactief hulp bieden.

“Soms moeten studenten extra worden gemotiveerd nadat hun aanvankelijke enthousiasme is weggeëbd. Onze coaches zijn er voor hen als dat gebeurt,” aldus Dr. Irwin, uitvoerend decaan van de UofM Global.

Het merendeel van de medewerkers heeft de middelbare school wel afgemaakt, maar heeft zich nooit ingeschreven voor een hogere opleiding. Of ze zijn er wel aan begonnen, maar zijn gestopt voordat ze 30 studiepunten hadden gehaald. Deze medewerkers starten met de LiFE Prep Academy, een reeks van vier bestaande UofM-lessen die zijn ontworpen om aan de behoeften van deze gevarieerde groep te voldoen. De competentiegerichte Prep Academy stelt studenten in staat om op hun eigen tempo te studeren. Nadat medewerkers de Prep Academy succesvol hebben afgerond, zijn ze klaar om een hogere opleiding te volgen en worden ze gegarandeerd en zonder toelatingsexamen toegelaten tot de UofM Global. Medewerkers ontvangen 12 studiepunten als ze de Prep Academy met succes afronden. Het doel van de Prep Academy is om onnodige barrières voor een opleiding weg te nemen.

In de Memphis hub werken onder andere mensen die met de bus vanuit Mississippi komen. Dat is een reistijd van twee uur enkele reis, vier uur per dag. Ze hebben dus heel wat over voor hun baan. Door te zorgen dat LiFE ook mobiel kan worden gebruikt, investeren we in die medewerkers en geven we hen een unieke kans om zichzelf te ontwikkelen.

Robbin Page, vicepresident personeelszaken bij FedEx Express

Een 21e-eeuwse benadering van leren

Alleen al in de Verenigde Staten is het aantal inschrijvingen voor online hogere opleidingen in recordtempo gestegen. In vijftien jaar tijd is dit aantal verviervoudigd.[6] De UofM Global loopt op dit gebied voorop. Haar online opleidingen staan consequent bovenaan in de ranglijst van US News en World Report.[7]“We bieden al jaren online opleidingen aan”, vertelt Dr. Irwin. De opleidingen van de UofM Global zijn virtueel, maar niet onpersoonlijk. Achter de webpagina’s zitten echte mensen die zich inzetten voor de studenten. (Online studenten hebben bijvoorbeeld toegang tot coaches en begeleiders.) Deze technologische expertise kwam goed van pas bij het ontwikkelen van LiFE. FedEx Express wilde zijn nieuwe opleidingsportaal zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk maken. De UofM Global hielp hier graag bij en ontwierp een gebruikersinterface met verschillende belangrijke functies:

 • Een eenvoudige en op maat gemaakte manier van aanmelden;
 • Een responsief ontwerp;
 • De belangrijkste informatie op een overzichtelijke bestemmingspagina.

Het doel hiervan is om studenten te stimuleren om door te gaan met leren in plaats van hen tegen te werken.

Een mobiele benadering

Uit interne gegevens van de UofM Global bleek dat 70 procent van de studenten content raadpleegt met een mobiel apparaat. Het was dus van essentieel belang dat de content responsief was en geschikt was voor mobiel. FedEx Express was het daarmee eens. Voor medewerkers die een lange reistijd hebben, is het niet haalbaar om voor of na het werk naar school te gaan. Wie meer dan twee uur per dag van en naar hun werk pendelt, heeft niet meteen de mogelijkheid om cursusactiviteiten te verrichten via een desktop of een laptop. Als het cursusmateriaal beschikbaar en toegankelijk is met een tablet of smartphone, kunnen ze dat misschien wel onderweg gebruiken. Daarom was het essentieel dat mobiele content een integraal onderdeel van het programma was.

“In de Memphis hub werken onder andere mensen die met de bus vanuit Mississippi komen. Dat is een reistijd van twee uur enkele reis, vier uur per dag. Ze hebben dus heel wat over voor hun baan. Door te zorgen dat LiFE ook mobiel kan worden gebruikt, investeren we in die medewerkers en geven we hen een unieke kans om zichzelf te ontwikkelen.”

“een

De technische kant

Een ander doel van LiFE is de naadloze overgang tussen content en studielast. De UofM Global gebruikt het Brightspace-platform om de online content voor werknemers te personaliseren. Voor veel medewerkers is LiFE hun eerste ervaring met online leren. Het Brightspace-platform biedt een risicovrije omgeving om aan deze manier van leren te wennen. De bestemmingspagina is overzichtelijk en eenvoudig en het onderwijs is in het platform geïntegreerd en 24/7 beschikbaar. De faculteitsmedewerkers hebben virtuele kantooruren, zodat onze medewerkers vragen kunnen stellen en gerichte feedback kunnen krijgen. De cursussen bevatten gamification-aspecten om medewerkers betrokken te houden.

Het platform maakt gebruik van releasevoorwaarden om de cursusactiviteiten van medewerkers te beheren en het leren te optimaliseren. Zo worden studenten nadat ze zijn ingelogd niet meteen geconfronteerd met de 200 verschillende taken die moeten worden uitgevoerd om een cursus af te ronden, want dat kan nogal overweldigend zijn. Door de releasevoorwaarden wordt de lesstof in hapklare brokken verdeeld, zodat studenten zich alleen hoeven te concentreren op de paar taken die ze op dat moment moeten doen. Er zijn verschillende versies van de Prep Academy, die in goede banen worden geleid via releasevoorwaarden om de ervaring van studenten te beheren.

Door intelligente assistenten (kunstmatige systeemelementen die het gedrag van studenten volgen en berichten versturen op basis van een reeks specifieke voorwaarden[8]) kan er op een aangepaste, gepersonaliseerde en geautomatiseerde manier worden gecommuniceerd met studenten.

“We gebruiken intelligente assistenten om studenten gemotiveerd te houden. Zo kunnen we hen bijvoorbeeld gericht feliciteren met successen die ze behalen”, vertelt Dr. Irwin, uitvoerend decaan van de UofM Global.

In het begin gebruikten we LiFE vooral om het verloop te verminderen, maar nu is het ook een middel om nieuwe mensen aan te trekken”, vertelt Page.

Robbin Page, vicepresident personeelszaken bij FedEx Express

Recruiting

Hoewel het belangrijkste doel van LiFE was om het verloop te verminderen, zegt Page dat het programma onbedoeld ook een positief effect had op de werving van medewerkers voor de hub. Als onderdeel van haar communicatiebeleid vermeldt FedEx Express LiFE in haar vacatures. Bij het ontwikkelen van LiFE is ook rekening gehouden met outreach-activiteiten in de gemeenschap.

“In het begin gebruikten we LiFE vooral om het verloop te verminderen, maar nu is het ook een middel om nieuwe mensen aan te trekken,” vertelt Page. “We hebben ons in eerste instantie op managers gericht en hebben daarna intern informatie beschikbaar gesteld voor medewerkers. Vervolgens hebben we de universiteit uitgenodigd om samen met ons deel te nemen aan externe evenementen. We waren bijvoorbeeld de enige werkgever op een recente uitwisselingsdag in Memphis. De aanwezigen konden ter plekke solliciteren bij FedEx Express en LiFE werd natuurlijk prominent onder de aandacht gebracht als een van de voordelen om bij ons te komen werken. Ook zijn we begonnen met het organiseren van wervingsevenementen op de campus van de UofM. Dus hoewel LiFE aanvankelijk is ontwikkeld als een manier om het personeelsverloop te verminderen, is het uitgegroeid tot iets veel groters.”

In de communicatie naar zowel huidige als toekomstige medewerkers wordt het programma volop gepromoot. Daarbij wordt benadrukt hoe belangrijk het is om een hogere opleiding te hebben en wat de voordelen hiervan zijn voor de medewerker.

Leren leren

“In samenwerking met FedEx biedt de University of Memphis (UofM) Global, werknemers van de FedEx-hub op bepaalde locaties de kans om een hogere opleiding af te ronden via een het programma LiFE (Learning inspired by FedEx). Medewerkers die aan de criteria voldoen en een goede academische status hebben, hoeven de kosten voor de opleiding niet zelf betalen.

Daarnaast worden er cursussen aangeboden die zijn afgestemd op je vooropleiding, is er 24/7 begeleiding en krijg je een LiFE-coach van de UofM Global om je op weg te helpen.” — Van de FedEx Express-carrièresite, functie Days Material Handler/Warehouse

“Een

Mensen betrekken bij de bedrijfscultuur

Een programma zoals LiFE komt niet van de grond zonder goedkeuring van het hogere management, maar Page had hun steun. “We hebben een bedrijfscasus gemaakt en we hadden het hogere management al mee voordat we naar de UofM gingen,” zegt Page. “Het was belangrijk dat we het verloop konden verminderen. We konden bewijzen dat als het lukte om een hub-medewerker langer dan negentig dagen in dienst te houden, het in alle gevallen iets opleverde, zelfs als die medewerker de volledige $ 5.250 (€ 4500) zou gebruiken (wat onmogelijk is in zo’n korte tijd).”

Een sterk onderdeel van de bedrijfscultuur van FedEx zijn de interne promoties. Elke openstaande vacature (van directeur naar lagere functies) wordt eerst intern geplaatst en alleen interne kandidaten komen in aanmerking”, aldus Page. Maar die strategie werkt alleen, als er intern genoeg sterke kandidaten zijn om die vacatures in te vullen. Daar draagt LiFE ook aan bij. Door medewerkers te stimuleren om naar de universiteit te gaan en het collegegeld te vergoeden, bouwt FedEx Express zijn eigen pijplijn voor interne promoties uit.

Omdat de UofM Global, LiFE zo heeft ontworpen dat wordt toegewerkt naar een managementdiploma, beschikken medewerkers na afloop van het programma over de vaardigheden die ze nodig hebben voor een managementfunctie. “Toen we FedEx Express vertelden welke opleiding volgens ons het beste bij LiFE zou passen, waren ze heel blij”, aldus Dr. Irwin. “Wat volgens ons het meest geschikte programma was voor deze groep mensen, spreekt hun medewerkers aan. Het is een leiderschapsopleiding. De boodschap aan de werknemers is: ‘We willen dat jullie leiders worden.’

Hoe succes eruitziet

Een van de grootste successen van LiFE is dat het programma FedEx Express personeelsleden de kans biedt om hun opleiding af te ronden. Zo is er bijvoorbeeld een medewerker die al lang in dienst is en die 25 jaar geleden gestopt is met zijn opleiding terwijl hij al 100 studiepunten had behaald. Dankzij LiFE kan die persoon gratis zijn diploma alsnog behalen. Dit jaar rondt hij zijn opleiding af.

We hebben meegewerkt aan de lancering van het programma bij andere hubs. We hebben lintjes doorgeknipt en er een hele ceremonie van gemaakt. Een van onze doelen nu is om terug te gaan naar al deze hubs en ervoor te zorgen dat het enthousiasme blijft.

Dr. Richard Irwin, uitvoerend decaan van de UofM Global

Lancering van het programma

“Resultaten, structuur, waardering en leren zijn de vier pijlers van de FedEx People Service Profit-cultuur, en we moesten ons programma daarop afstemmen”, aldus Page. Om van LiFE een succes te maken, moest FedEx Express het programma promoten onder zijn medewerkers en duidelijk maken wat de mogelijke voordelen waren voor zijn medewerkers. De volledige marketingcampagne bestond uit:

 • Marketingmateriaal;
 • Hub-specifieke flyers met de slogan ‘Learn to Earn’, waarbij de geldwaarde van een hogere opleiding werd vermeld;
 • Een LiFE-logo en -banners in alle hubs.

“We hebben meegewerkt aan de lancering van het programma bij andere hubs”, zei Dr. Irwin. “We hebben lintjes doorgeknipt en er een hele ceremonie van gemaakt. Een van onze doelen is nu om terug te gaan naar al deze hubs en ervoor te zorgen dat het enthousiasme blijft.” Een ander succesverhaal van dit zakelijk-academische partnerschap is het voorbeeld van een medewerker van de UofM Global die nu aanwezig is bij de hub in Memphis. “Ze is betrokken bij het wervingsproces, het inwerken van nieuwe medewerkers en gaat na wie in aanmerking komt voor het programma”, vertelt Dr. Irwin.

De resultaten

Zes maanden is een ongelooflijk korte tijd om een volledig onderwijsprogramma op te zetten, maar de UofM is erin geslaagd. In augustus 2018 was LiFE klaar. Het programma kreeg onmiddellijk veel belangstelling. Eens per twee weken controleerde de UofM Global bij FedEx Express of de medewerkers die zich hadden aangemeld daadwerkelijk in aanmerking kwamen voor het programma. Momenteel hebben meer dan 3.000 FedEx Express-medewerkers zich ingeschreven.

Het programma is in Memphis begonnen, maar daar is het niet bij gebleven. Doordat er belangstelling was vanuit het hele FedEx Express-netwerk, werd het programma ook uitgebreid naar andere hubs, zoals die in Indianapolis en Newark. En hoewel het geen officiële hubs zijn, waren ook de belangrijkste sorteerlocaties van FedEx Express in Oakland en Los Angeles geïnteresseerd, en dus werd het programma ook voor hen beschikbaar gesteld. “Ik kreeg talloze telefoontjes van het management in Newark, Oakland en Los Angeles, allemaal met de vraag of hun personeel aan het programma kon deelnemen”, herinnert Page zich. “Deze telefoontjes vonden verrassend genoeg plaats in november. In die periode moeten we ons voorbereiden op het hoogseizoen en dan starten we normaal gesproken geen programma’s op bij FedEx. Maar we hebben het toch gedaan en de managers van de andere hubs en locaties waren ook geïnteresseerd. Hun interesse was groot om te proberen hun medewerkers te behouden.”

Het is nog maar een jaar geleden, maar de LiFE-studenten doorlopen het programma in hoog tempo. Eén medewerker heeft zijn middelbareschooldiploma inmiddels ontvangen en er zijn nog veel meer studenten die de Prep Academy hebben afgerond en nu gaan beginnen aan hun opleiding. Enkele medewerkers die met een groot aantal studiepunten aan het programma zijn begonnen, zijn zelfs al afgestudeerd.

Het programma krijgt ook geweldige feedback, zowel van studenten als vanuit de gemeenschap. “We zijn de grootste werkgever in de staat Tennessee en de UofM loopt niet ver achter”, aldus Page. “Alles wat te maken heeft met ons als bedrijf of met hen als onderwijsinstelling, heeft invloed op de gemeenschap”.

We zijn de grootste werkgever in de staat Tennessee en de UofM loopt niet ver achter. Alles wat te maken heeft met ons als bedrijf of met hen als onderwijsinstelling, heeft invloed op de gemeenschap

Robbin Page, vicepresident personeelszaken bij FedEx Express

Conclusie

Zakelijke-academische partnerschappen zullen de komende jaren van cruciaal belang zijn om succesvol te zijn in het bedrijfsleven. Bedrijven hebben hoger opgeleide werknemers nodig met de juiste vaardigheden om succesvol te zijn in het werkzame leven. Door samen te werken met onderwijsinstellingen kunnen bedrijven hun personeel helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben. Voor universiteiten kunnen deze partnerschappen groei stimuleren door meer niet-traditionele studenten aan te trekken.

Deze partnerschappen moeten snel van de grond komen en resultaten opleveren, want door de snelheid van het bedrijfsleven moet snel worden ingespeeld op uitdagingen.

Dankzij de recente samenwerking met FedEx Express kon de UofM Global een nieuwe benadering uitproberen om niet-traditionele studenten in te schrijven door barrières weg te nemen en alle studenten een betere ervaring te bieden.

“Vroeger volgden mensen eerst een opleiding en gingen ze daarna op zoek naar een baan”. “Met programma’s zoals LiFE en de Prep Academy draaien we dit om. Nu zoek je een baan zodat je een opleiding kunt volgen. Dat is het mooie van dit programma, dat we beide kunnen aanbieden. En de interne-promotiecultuur van FedEx is zo sterk, dat als je eenmaal binnen bent, het goed doet en blijft volhouden, dan kom je vanzelf hogerop”, aldus dr. Richard Irwin, uitvoerend decaan van de UofM Global

Voor FedEx Express zal de impact van het programma pas op lange termijn duidelijk worden. “We weten hoeveel personeel er zich heeft ingeschreven, en nu moeten we ervoor zorgen dat ze blijven en dat nog meer medewerkers instappen”, zegt Page. “Momenteel wordt er meer gebruik gemaakt van dit programma dan van het traditionele model voor collegevergoeding. Ik wil ervoor zorgen dat het enthousiasme voor dit programma blijft en dat het echt levens gaat veranderen.”

“man

Over de partners

FedEx Express

In 1965 schreef Frederick W. Smith als student aan de Yale University een scriptie over de passagiersroutes die de meeste vrachtluchtvaartmaatschappijen gebruikten en die volgens hem niet rendabel waren. Enkele jaren later, in juni 1971, bracht hij zijn ideeën in de praktijk en richtte hij zijn eigen bedrijf op: Federal Express. De activiteiten begonnen officieel op 17 april 1973, met veertien kleine vliegtuigen die vanaf de internationale luchthaven van Memphis vlogen. Die nacht bezorgden ze 186 pakketten in 25 Amerikaanse steden, van Rochester en New York tot Miami en Florida. Hoewel het in Memphis gevestigde bedrijf pas in juli 1975 voor het eerst winst maakte, werd FedEx Express al snel de belangrijkste vervoerder op de markt van prioritaire goederen en normgevend voor de sector. In de eerste decennia van de 21e eeuw is het bedrijf blijven evolueren en groeien, en inmiddels is FedEx Express de grootste expresdienst ter wereld. Meer informatie vind je op www.FedEx.com

University of Memphis Global

De University van Memphis, opgericht in 1912, wordt nationaal erkend voor haar onderwijs-, onderzoeks- en atletiekprogramma’s. De UofM leidt meer dan 21.000 studenten op en reikt jaarlijks meer dan 4.000 diploma’s uit. De UofM Global is het online collectief van hogere opleidingen. Het collectief bestaat uit 24 bacheloropleidingen, 20 masteropleidingen, 3 doctoraatsprogramma’s en 13 deelopleidingen. De aangeboden studiegebieden zijn onder meer kunst, handel, onderwijs, techniek, gezondheidsberoepen, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. De online leslokalen steunen op de methodes van de Tier II onderzoeksuniversiteit volgens de Carnegie classificatie. Meer informatie vind je op uofmglobal.memphis.edu.

D2L

D2L is de softwareleider die de leerervaring beter maakt. Het cloudgebaseerde platform van D2L is gebruiksvriendelijker, flexibeler en slimmer. Met D2L kunnen organisaties de leerervaring personaliseren om echte resultaten te leveren. Het bedrijf is een wereldleider in het creëren en beheren van content en stelt werkgevers in staat om in realtime te handelen om medewerkers op het goede spoor te houden. D2L wordt gebruikt door studenten in het hoger onderwijs, door leerlingen in het middelbaar en basisonderwijs en door het bedrijfsleven, waaronder de Fortune 1000. D2L heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Australië, Brazilië en Singapore. www.D2L.com

Chief Learning Officer

Chief Learning Officer is de belangrijkste bron van informatie in de snelgroeiende sector voor personeelsopleiding en -ontwikkeling. Met zijn tijdschrift en aanverwante netwerk van publicaties, elektronische media en internationale evenementen is de Chief Learning Officer de bron bij uitstek op het gebied van thought leadership voor bestuurders. Het tijdschrift biedt constante toegang tot betrouwbare, relevante informatie, en forums bieden de mogelijkheid om in contact te blijven met andere leiders op het gebied van leren overal ter wereld. Meer informatie vind je op www.chieflearningofficer.com.

Human Capital Media

The Human Capital Media (HCM) Research and Advisory Group is de onderzoeksafdeling van Human Capital Media, uitgever van de tijdschriften Chief Learning Officer, Talent Economy en Workforce. De Research and Advisory Group is gespecialiseerd in contentoplossingen op maat: aanpasbare en eigen producten die naadloos kunnen worden geïntegreerd in bestaande marketingprogramma’s. Onze gepatenteerde Talent Tracker-dataservice geeft professionals toegang tot gegevensanalyses op het moment dat ze die nodig hebben om strategische HR-beslissingen te nemen. Door de toegang tot besluitvormers op het hoogste niveau te benutten en door trends in de sector te identificeren, biedt de HCM Research and Advisory Group een goed inzicht op het gebied van leren en ontwikkelen, talent en HR.

Neem voor vragen contact op met Sarah Kimmel, vicepresident, via [email protected].

[1] Busteed, B. (2019). “Dit wordt de belangrijkste verandering in hoger onderwijs.” Forbes.
[2] Gallup. The Replacement for Annual Reviews.
[3] Powell, F. (2018). “See the Average Costs of Attending College in 2018-2019.” US News.
[4] Dusst, E. and Winthrop, R. (2019). “Top 6 trends in higher education.” Brookings.
[5] Kalman, F. (2018). “Business and Academic Partnerships Connect the Skills.” Workforce.
[6] Dusst, E. and Winthrop, R. (2019). “Top 6 trends in higher education.” Brookings.
[7] US News and World Report. University of Memphis Online Programs.
[8] Mills, F. and Stufflebeam, R. (2005). “Introduction to Intelligent Agents.” CCSI: Consortium on Cognitive Science Instruction.

Trainer and runner - CSIS
Bekijk hierna

Geslaagde training voor Canadese coaches

De uitdaging TOPCOACHING MAXIMALISEERT HET POTENTIEEL VAN DE ATLEET Een van de belangrijkste taken van het CSI is het trainen en begeleiden van coaches en instructeurs op alle niveaus in...