Sla naar hoofdinhoud

Universiteit Gent, België

Lessen vs. workshops: nieuwe leerervaringen neerzetten

Cliënt

Universiteit Gent, België

Leerlingen

450/41,000

Platform
  • D2L Brightspace

Oplossing

  • Brightspace

 

Resultaten

  • ‘Flipped classroom’-aanpak, waarbij studenten zich online kunnen voorbereiden op lessen en in de les zelf kunnen oefenen of zichzelf of hun medestudenten kunnen beoordelen
  • Een nieuwe manier voor docenten om het werk van studenten van feedback te voorzien, waarbij 450 studenten in groepen kunnen worden onderverdeeld en het nakijken online kan gebeuren
  • Online discussieforums die docenten inzicht geven in de feedback van studenten

]Bij dit model wordt de les zelf een workshop. De groepjes lazen de samenvattingen en vulden de checklist op Brightspace in. Aan het einde van de workshop moesten ze beslissen welke alinea ze als groep zouden inleveren. Die uploadden ze dan naar Brightspace.

Docent Sofie Hondeghem, Universiteit Gent

Inleiding

De Universiteit Gent is een openbare onderzoeksuniversiteit in Gent, België. De Universiteit Gent staat wereldwijd in de top 100 van universiteiten en is met ruim 41.000 studenten en 9.000 medewerkers een van de grootste toonaangevende instellingen voor hoger onderwijs van België. De UGent heeft niet alleen campussen in en rondom Gent, maar ook in Kortrijk, Oostende, Brugge en Zuid-Korea.

Een belangrijk aspect van de onderwijsstrategie van de UGent is het stimuleren van actief leren. Dit is een vorm van onderwijs waarbij studenten meer praktijkgericht leren en een groeimindset ontwikkelen en niet enkel passief informatie aannemen van docenten.

De universiteit zet hier volop op in en koos voor Brightspace van D2L als het Learning Management System (LMS) dat deze onderwijsvorm het beste ondersteunt. De UGent rolde Brightspace gefaseerd uit en rondde de implementatie af in september 2019.

De krachtige reeks functies heeft docenten geïnspireerd om interactieve en creatieve nieuwe onderwijsmodellen te gaan toepassen. Hierdoor kunnen ze lesactiviteiten of lesplannen implementeren die studenten meer aanspreken.

In de aanloop naar de volledige implementatie in september 2019 werd het platform gebruikt door een aantal hoogleraren en docenten in verschillende academische disciplines, zodat die hun ervaringen alvast konden delen met andere hoogleraren en docenten. In drie verhalen lees je hoe docenten Brightspace op innovatieve manieren gebruiken.

Lees hier het verhaal van Veerle Fack
Lees hier het verhaal van Annelies Decloedt

Hier lees je de ervaringen van Sofie Hondeghem, docent Engels aan de faculteit Economie.

“Studerende

Docent Sofie Hondeghem

Docent Sofie Hondeghem gebruikt Brightspace bij haar tweedejaars bachelorstudenten in het vak Economisch Engels 2. Met 450 studenten in twaalf parallelgroepen is het een drukbezochte cursus. Naast Hondeghem zijn er nog twee andere docenten die de cursus geven. Hondeghem vertelt welke moeilijkheden dit met zich meebrengt wat betreft het geven van feedback en cijfers.

“Toen ik vijftien jaar geleden begon met lesgeven, gaf je nog het hele jaar door les. Aan het einde van dat jaar volgde dan een examen dat handmatig werd nagekeken. Je had dus een paar weken de tijd om alle examens na te kijken.

Nu is dat veranderd. We dragen niet meer simpelweg kennis over, maar leren studenten vaardigheden aan. Als je vaardigheden wilt aanleren, moeten studenten die vaardigheden kunnen oefenen en moeten ze zichzelf en elkaar en kunnen beoordelen. Als je, zoals we dat vroeger deden, kennis wilt overdragen, kun je studenten één keer een examen laten doen om een beeld te krijgen van wat ze tot dan toe hebben geleerd. Ik denk dat de manier waarop we het nu doen, beter is voor studenten. Interessanter en boeiender. Maar voor docenten ligt de werkdruk nu wel veel hoger.” — Docent Sofie Hondeghem, Universiteit Gent.

Terwijl de UGent inzette op actief leren, zag Hondeghem een mooie kans om het nakijk- en feedbackwerk te stroomlijnen zonder dat de kwaliteit van de leerervaring voor haar studenten eronder zou lijden.

“Bij onze tweedejaarsstudenten richten we ons op het geven van presentaties en het schrijven van essays. Beide kosten veel tijd om te beoordelen. Als je alle studenten individueel een presentatie wilt laten geven, heb je veel tijd nodig om iedereen aan de beurt te laten komen. En als je alle studenten individueel een essay wilt laten schrijven, moet je er dus ook 450 nakijken. Dat is niet haalbaar.”

Met behulp van de groepenfunctie van Brightspace maakten Hondeghem en haar collega’s groepen van honderd studenten en gaven ze deze groepen met behulp van de ‘flipped classroom’-aanpak toegang tot rijke content zoals video’s in Brightspace.

“We gebruikten deze aanpak om studenten te leren wat onderwerpszinnen zijn”, legt Hondeghem uit. “We wilden hen een aantal opdrachten in groepjes laten doen en een aantal individueel, om te voorkomen dat studenten alleen maar meeliften op het werk van andere groepsleden.”

Studenten bekeken individueel een video op Brightspace met uitleg over het onderwerp, een paar voorbeelden en een checklist voor wat een goede onderwerpszin is. Daarna kregen ze een paar meerkeuzevragen om onderwerpszinnen te herkennen in een stukje tekst. Vervolgens gingen ze actief aan de slag en moesten ze de onderwerpszinnen zelf schrijven.

Tot slot werd elke student gevraagd een essay samen te vatten in één alinea en die mee te nemen naar de les.

“Bij dit model wordt de les zelf een workshop”, legt Hondeghem uit. “De groepjes lazen de samenvattingen en vulden de checklist op Brightspace in. Aan het einde van de workshop moesten ze beslissen welke alinea ze als groep zouden inleveren. Die uploadden ze dan naar Brightspace.”

“Docent

Met deze ‘flipped classroom’-aanpak en het Brightspace-platform verkleinde Hondeghem het aantal na te kijken opdrachten van 450 tot 100. Zo wordt deze klus een stuk haalbaarder voor het driekoppige docententeam.

“Het nakijkwerk is nu al veel makkelijker geworden. Met Brightspace kijken we het werk groep voor groep na op het platform zelf. We hoeven de tekst niet te downloaden als Word-document. Zo is het veel makkelijker om feedback te geven.”

Hondeghem is ook positief over de look van Brightspace en de gedetailleerde statistieken.

“Het grootste verschil met het oude LMS is de lay-out. Brightspace is clean, ziet er mooi uit en heeft veel meer sjablonen om uit te kiezen. Dat maakt het platform veel nuttiger. En je kunt ook zien of studenten in hun modules werken of niet. Bij het oude leerplatform konden we alleen zien of ze de vragen goed of fout hadden beantwoord. Nu zien we hoe vaak ze de oefeningen doen en welke fouten ze maken. Deze nieuwe, gepersonaliseerde statistieken geven ons veel inzicht in de sterke en zwakke punten van individuele studenten.”

Als onderdeel van de eerste uitrol moedigde de UGent Hondeghem aan om andere medewerkers tips te geven en het platform te laten zien. Ze experimenteert ook met andere functies van het Brightspace-platform.

“We gebruiken ook de discussieforums en houden in de gaten welke onderwerpen de studenten onderling met elkaar bespreken. Daar kunnen waar nodig dan direct op reageren.”

Hondeghem wil ook rubrieken gaan gebruiken, zodat ze opdrachten kan beoordelen op basis van vaste criteria, studenten kan laten zien hoeveel punten ze voor elk criterium hebben gekregen en elke student persoonlijke feedback kan geven.

“Rubrieken zijn iets helemaal nieuws. Ik heb net een rubriek gemaakt – een scorerichtlijn om de kwaliteit van de antwoorden van de studenten te evalueren – en ik ben van plan die volgend academiejaar te gaan gebruiken. Ik heb de variabelen en criteria vastgesteld op basis van de opdrachten die ik dit jaar heb nagekeken. Ik denk dat dit ons veel tijd zal besparen en het nakijkwerk veel efficiënter zal maken. We hebben nog niet zoveel geëxperimenteerd met de functies. Ik denk dat we na verloop van tijd nog efficiënter kunnen gaan werken en de leerervaringen nog boeiender kunnen maken voor studenten.”

Brightspace instructor training screenshot on laptop
Bekijk hierna

Studentenbetrokkenheid verhogen via online leertools – Radboud Universiteit – Studentenbetrokkenheid verhogen via online leertools

Door actief gebruik te maken van het platform – met discussies, quizzen en verschillende formats – brengen we variatie aan in de lessen en wordt toegepaste kennis bevorderd. Anne Sadza,...