Sla naar hoofdinhoud

Studentenbetrokkenheid verhogen via online leertools - Radboud Universiteit

Studentenbetrokkenheid verhogen via online leertools – Radboud Universiteit – Studentenbetrokkenheid verhogen via online leertools

Radboud Universiteit zorgt voor maximale studentenbetrokkenheid en participatie door een bevredigende online leerervaring neer te zetten.

Cliënt

Studentenbetrokkenheid verhogen via online leertools - Radboud Universiteit

Platform
  • Het Brightspace-platform van D2L
  • Opgenomen en live virtuele colleges
  • Quizzen en groepsdiscussies
  • Opdrachten
Website

Bezoek website

Door de COVID-19-pandemie moesten universiteiten de overstap maken naar online onderwijs. De Radboud Universiteit in Nijmegen slaagde daar bijzonder goed in. Ze maakte optimaal gebruik van de digitale tools in Brightspace om een hoge mate van interactie tussen studenten mogelijk te maken.

Geïnterviewden

  • Anne Sadza, docent Communicatiewetenschap

 

Belangrijkste punten

  • Studenten konden blijven studeren tijdens de COVID-19-pandemie
  • Studenten waren positief over de leerervaring en de betrokkenheid was groot
  • Zelfgestuurd leren; variatie in content; interactie met medestudenten en docenten; toegepaste kennis

Door actief gebruik te maken van het platform – met discussies, quizzen en verschillende formats – brengen we variatie aan in de lessen en wordt toegepaste kennis bevorderd.

Anne Sadza, docent Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit

De uitdaging

Cursuscontent aanpassen aan online lesgeven

In de master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit wordt verkend hoe de media worden gebruikt om te communiceren. De cursus Jonge consumenten binnen deze master is gericht op de mediakeuzes van kinderen en jongeren: hoe deze keuzes zich ontwikkelen gedurende de kindertijd en hoe de media zowel een positieve als een negatieve invloed kunnen hebben op het welzijn van deze groep.

Voordat de COVID-19-pandemie begon, werd dit vak fysiek gegeven via colleges en seminars. Toen dit in 2020 plotseling niet meer kon, paste Anne Sadza, docent Communicatiewetenschap, de cursus aan zodat deze ook via online leertools kon worden gegeven.

“De belangrijkste vraag was hoe ik een cursus bestaande uit een reeks lezingen en seminars van anderhalf uur en diverse opdrachten zo kon ombouwen dat het vak online kon worden gegeven”, vertelt Anne. “Anderhalf uur is lang als je de aandacht van vijftig studenten moet vasthouden terwijl je online lesgeeft.”

De cursus is gebaseerd op diverse literatuur, maar omdat de materie altijd in de les werd behandeld, deden de studenten niet altijd de moeite om die te lezen.

“We wilden dat de studenten bij het leren maximaal gebruik maakten van alle materialen”, gaat Anne verder. “Bij online onderwijs konden we op verschillende manieren lesgeven om alles optimaal te benutten. Tijdens bijeenkomsten kunnen studenten en docenten ideeën bespreken en verkennen, en met online content kunnen studenten zich zelfstandig voorbereiden op de gezamenlijke sessies.”

“Studenten

De oplossing

Creatief gebruik van leerplatformtools

Radboud gebruikt het Brightspace-platform van D2L al sinds september 2018. Anne onderzocht hoe de tools van het leerplatform creatief konden worden gebruikt om thuisstuderende studenten een boeiende cursus aan te bieden.

Anne: “We wilden studenten samen laten leren. De opdrachten in de aanloop naar de eindopdracht werden altijd in groepjes gedaan en we wilden dat niet loslaten. We beseften dat het bij online onderwijs belangrijk is om te zorgen dat er contact is met medestudenten en docenten, maar ook om zelfgestuurd leren te ondersteunen. We gingen aan de slag om de studenten te voorzien van de materialen die ze nodig hadden om zich voor te bereiden op colleges, seminars en andere interactiemomenten.”

De cursus werd gestructureerd via Brightspace met een duidelijk tijdschema en duidelijke verwachtingen voor de studenten. De studenten lazen geüploade literatuur en bekeken opgenomen kennisclips om zich voor te bereiden op online colleges. Tijdens de colleges konden studenten in afzonderlijke virtuele ruimtes samenwerken.
Voor het eerste college bereidden studenten een vlog of poster voor die ze naar het platform uploadden en gebruikten om zichzelf voor te stellen aan hun medestudenten. Om het leerproces te controleren, deden ze quizzen om hun kennis te testen; eerst individueel en daarna als groep. Discussieforums maakten het mogelijk om van elkaar te leren en vragen te stellen aan de docent. Studenten maakten hun opdrachten op het platform en deelden hun werk met hun medestudenten om het te bespreken.

“De quizzen en opdrachten zorgden voor een dynamische leeromgeving en door alle verschillende tools bleven studenten geïnteresseerd”, zegt Anne. “Het was een samenhangend programma. Elke tool had een specifieke functie en hielp studenten om zelfstandig, samen en van de docent te leren.”

“Online lesgeven en studeren vraagt om een andere aanpak. Bij Radboud bespreken we met de hele faculteit hoe we cursussen kunnen plannen en geven.” — Anne Sadza, docent Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit

Deze aanpak bevestigde Annes overtuiging om het leerplatform zoveel mogelijk in te zetten om maximale betrokkenheid te creëren en een bevredigende leerervaring neer te zetten. “Wees creatief!”, zegt Anne. “Gebruik het leerplatform niet alleen maar als een opslagplaats voor content.”

De studenten waren goed voorbereid en de opdrachten werden uitstekend uitgevoerd. Ze vonden de cursus dynamisch en gevarieerd.

Anne Sadza, docent Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit

De resultaten

Maximale deelname voor succesvolle leeruitkomsten

De cursus Jonge consumenten werd succesvol gegeven aan studenten dankzij het format en de leeromgeving. Anne was blij dat studenten de tools op het platform konden gebruiken om de gewenste leeruitkomsten te bereiken.

“Het format leent zich er goed voor om op taken te reflecteren, materie tot je te nemen en het leerproces te evalueren”, zegt Anne. “Studenten zijn het gewend om te reageren op content en online met elkaar in contact te zijn. Via het platform kunnen we hierop inspelen om het leren leuk, interactief en effectief te maken.”
In een tijd waarin studenten en docenten niet fysiek bijeen konden komen, zorgden de tools van het platform ervoor dat samenwerking en interactie nog steeds centraal konden staan in de cursus.

Zelfstandig leren werd bevorderd en mogelijk gemaakt via lesstof die studenten buiten de les om tot zich namen. Die kennis werd vervolgens gebruikt als input voor levendige groepsdiscussies en toegepast in opdrachten. “Studenten konden zich in hun eigen tijd verder verdiepen in de materie”, gaat Anne verder. “Hierdoor was er tijdens de contacturen meer tijd voor het stellen van vragen en voor betekenisvol contact tussen studenten onderling en tussen de studenten en de docent.”

De betrokkenheid bij interactieve sessies was voor docenten een goede indicatie van de participatiegraad. “De cursus werd heel positief beoordeeld door de studenten”, zegt Anne. “Ze vonden de variatie en het format fijn en waren blij met de mate van zelfstandig leren.”

In een tijd waarin studenten en docenten niet bijeen konden komen, maakte de Radboud Universiteit creatief gebruik van Brightspace om te zorgen dat studenten succesvol konden blijven leren. De Radboud Universiteit is sinds drie jaar klant van D2L en heeft al heel wat ervaring opgedaan in het aanbieden van blended en online onderwijs voor haar 20.000 studenten verdeeld over verschillende faculteiten. De manier waarop de faculteit Communicatiewetenschap creatief gebruik maakte van online tools bewijst dat de Radboud Universiteit er goed in slaagt boeiende en op uitkomsten gebaseerde leerervaringen neer te zetten.

Dog getting its leg shaved during a veterinarian class
Bekijk hierna

Praktijkgerichte lesprogramma’s met het Brightspace-platform

Het platform is nog niet zo lang geleden geïmplementeerd, maar ik zie nu al een verbetering in het leerproces bij de studenten. Ze hebben nu een handige digitale ruimte tot...