Sla naar hoofdinhoud

Universiteit Gent, België

Praktijkgerichte lesprogramma’s met het Brightspace-platform

Cliënt

Universiteit Gent, België

Leerlingen

200/41,000

Platform
  • D2L Brightspace

Uitdaging

  • Studenten de juiste tools en klinische vaardigheden aanbieden voorafgaand aan praktijksessies in het lab
  • Individuele leertrajecten creëren voor dierenartsen in opleiding, met regelmatige feedback en maximaal inzicht in de voortgang van individuele studenten

 

Oplossing

  • Brightspace

 

Resultaten

  • 200 studenten gebruiken een online multimediadatabase om zich voor te bereiden op praktijklessen waarin ze nieuwe vaardigheden zullen opdoen
  • Docenten kunnen flexibelere lesprogramma’s en gepersonaliseerde leertrajecten aanbieden
  • Rubrieken en statistieken stellen docenten in staat om de voortgang van elke student online bij te houden

Het platform is nog niet zo lang geleden geïmplementeerd, maar ik zie nu al een verbetering in het leerproces bij de studenten. Ze hebben nu een handige digitale ruimte tot hun beschikking om de lesmaterialen thuis of op de campus te bestuderen in de vorm van multimediale leertrajecten. Dit geeft hen de nodige kennis en voldoende tijd om zich voor te bereiden op praktijkexamens.

Prof. dr. Annelies Decloedt, Universiteit Gent

Inleiding

De Universiteit Gent is een openbare onderzoeksuniversiteit in Gent, België. De Universiteit Gent staat wereldwijd in de top 100 van universiteiten en is met ruim 41.000 studenten en 9.000 medewerkers een van de grootste toonaangevende instellingen voor hoger onderwijs van België. De UGent heeft niet alleen campussen in en rondom Gent, maar ook in Kortrijk, Oostende, Brugge en Zuid-Korea.

Een belangrijk aspect van de onderwijsstrategie van de UGent is het stimuleren van actief leren. Dit is een vorm van onderwijs waarbij studenten meer praktijkgericht leren en een groeimindset ontwikkelen en niet enkel passief informatie aannemen van docenten.

De universiteit zet hier volop op in en koos voor Brightspace van D2L als het Learning Management System (LMS) dat deze onderwijsvorm het beste ondersteunt. De UGent rolde Brightspace gefaseerd uit en rondde de implementatie af in september 2019.

De krachtige reeks functies heeft docenten geïnspireerd om interactieve en creatieve nieuwe onderwijsmodellen te gaan toepassen. Hierdoor kunnen ze lesactiviteiten of lesplannen implementeren die studenten meer aanspreken.

In de aanloop naar de volledige implementatie in september 2019 werd het platform gebruikt door een aantal hoogleraren en docenten in verschillende academische disciplines, zodat die hun ervaringen alvast konden delen met andere hoogleraren en docenten. In drie verhalen lees je hoe docenten Brightspace op innovatieve manieren gebruiken.

Lees hier het verhaal van Sofie Hondeghem
Lees hier het verhaal van Veerle Fack

Hier lees je de ervaringen van prof. dr. Annelies Decloedt van het skillslab van de Faculteit Diergeneeskunde.

“Presentatie

Prof. dr. Annelies Decloedt

Prof. dr. Decloedt geeft les in dierenarts-klantcommunicatie en klinische vaardigheden voor het behandelen van huisdieren en grote boerderijdieren, waaronder paarden en koeien. Het is een zeer praktijkgerichte cursus waarin studenten diverse klinische vaardigheden ontwikkelen, variërend van het veilig toedienen van injecties tot het effectief communiceren met eigenaars van dieren. Voorheen vond ze het lastig om haar studenten de juiste tools aan te bieden om het lesmateriaal voorafgaand aan de praktijksessies in het lab te bestuderen. Ze hoopte dat het nieuwe leerplatform daar een oplossing voor zou bieden. Met het Brightspace-platform kunnen studenten het lesmateriaal niet alleen op een flexibele manier bekijken wanneer het hen uitkomt, maar kan prof. dr. Decloedt bovendien leertrajecten creëren en studenten uitgebreid beoordelen.

Voor de cursus die prof. dr. Decloedt geeft, moeten studenten vele uren praktijkervaring opdoen in het skillslab van de universiteit. In het skillslab worden modellen en simulators gebruikt voor het aanleren van verschillende klinische vaardigheden zoals hechten en injecties, en voor complexere vaardigheden zoals anesthesie en medische beeldvorming. De dierenartsen in opleiding starten met het inoefenen van basisvaardigheden zoals het omgaan met dieren, om na verloop van tijd te evolueren naar meer complexe procedures zoals intubatie of castratie.

Prof. dr. Decloedt geeft echter toe dat het aanleren van praktische vaardigheden in het skillslab vaak moeilijk was vanwege het grote aantal studenten (momenteel 200 voor dit vak; het skillslab wordt elk jaar door zo’n 1.000 studenten gebruikt) en de beperkte beschikbaarheid van ruimte en personeel. Het Brightspace-platform maakte het plannen makkelijker en stelde studenten in staat het lesmateriaal te bestuderen wanneer het hen uitkwam.

“Het vak dat ik geef, is praktijkgericht en wordt dus niet alleen gegeven in een traditionele leeromgeving waar studenten in een klas zitten en naar een theoretische presentatie luisteren. Ze moeten echt zelf de handen uit de mouwen steken. Met Brightspace kunnen we de kloof tussen de praktische opdrachten en de virtuele materialen overbruggen met behulp van interactieve opties.” — Prof. dr. Annelies Decloedt van de Universiteit Gent.

“Het platform is nog niet zo lang geleden geïmplementeerd, maar ik zie nu al een verbetering in het leerproces bij de studenten. Ze hebben nu een handige digitale ruimte tot hun beschikking om de lesmaterialen thuis of op de campus te bestuderen in de vorm van multimediale leertrajecten. Dit geeft hen de nodige kennis en voldoende tijd om zich voor te bereiden op praktijkexamens.”

Twee grote voordelen van het Brightspace-platform zijn de flexibiliteit en het gemak. Al het cursusmateriaal en alle lesstof staan handig bij elkaar.

Wat ik ook heel handig vind, is dat alles beschikbaar is in één virtuele ruimte. De navigatie is heel eenvoudig. Elke test is gekoppeld aan een module en ik heb toegang tot allerlei online gegevens over de voortgang van mijn studenten. Zo maakt Brightspace mijn werk echt een stuk overzichtelijker.

Prof. dr. Annelies Decloedt, Universiteit Gent

“Brightspace is tot nu toe heel gemakkelijk in gebruik, vooral wat betreft het openen van video’s en andere interactieve content. Door de cursus creatiever te maken en gepersonaliseerde leertrajecten te ontwikkelen, verbetert de leerervaring en kunnen studenten belangrijke informatie makkelijker onthouden.

“Wat ik ook heel handig vind, is dat alles beschikbaar is in één virtuele ruimte. De navigatie is heel eenvoudig. Elke test is gekoppeld aan een module en ik heb toegang tot allerlei online gegevens over de voortgang van mijn studenten. Zo maakt Brightspace mijn werk echt een stuk overzichtelijker.”

Prof. dr. Decloedt is ook onder de indruk van de functies die beschikbaar zijn voor docenten, zowel het aantal als het soort functies.

“Het platform is complex in die zin dat het docenten allerlei manieren biedt om studeren interactiever te maken en leermodules aantrekkelijker te maken. Ik gebruik Brightspace elke dag, maar er zijn nog een heleboel functies en oplossingen die ik nog niet heb gebruikt bij het lesgeven.”

Brightspace is niet alleen goed ontvangen door de docenten. Volgens prof. dr. Decloedt zijn ook de studenten positief over het nieuwe platform.

“De overgang verliep heel soepel. Na de eerste implementatiefase hadden de studenten snel door hoe het platform werkt en hoe ze het optimaal kunnen gebruiken. Ze vinden vooral de transparantie en het intuïtieve gebruik prettig. De algemene feedback is heel positief en ik heb nog geen klachten gehoord, dus dat is goed.”

Gezien de verbeteringen voor zowel docenten als studenten wil prof. dr. Decloedt Brightspace in de toekomst absoluut meer gaan gebruiken. Een van de functies waar ze zich in wil verdiepen en die ze wil gaan gebruiken, zijn de vrijwillige individuele en groepssessies, met de mogelijkheid om je via het platform aan te melden voor specifieke tijdvakken.

“Ik wil de tijd die ik besteed aan het helpen van studenten beter beheren”, vertelt ze.

Prof. dr. Decloedt wil ook rubrieken gaan gebruiken, zodat ze opdrachten kan beoordelen op basis van vaste criteria, studenten kan laten zien hoeveel punten ze voor elk criterium hebben gekregen en elke student persoonlijke feedback kan geven. Aangezien het Brightspace-platform volgend jaar voor alle vakken aan de UGent zal worden gebruikt, wil ze graag ervaringen uitwisselen met andere docenten.