Sla naar hoofdinhoud

Toegankelijkheid bij D2L

We zetten ons in om op een open, transparante manier te rapporteren over de toegankelijkheid van D2L Brightspace. We zien toegankelijkheid als een kans om de gebruikerservaring van onze oplossing voortdurend te verbeteren. Ons conformiteitsrapport voor toegankelijkheid is gebaseerd op geautomatiseerde en handmatige toegankelijkheidstests waarbij een groep gebruikers van ondersteunende technologie is betrokken via onze toegankelijkheidspartner, en op overleg met onze klantengerichte belangengroep voor toegankelijkheid.

Bij D2L hebben we een uitgebreid toegankelijkheidsprogramma. Ons productproces wordt bepaald door de meest actuele toegankelijkheidsnormen, momenteel WCAG 2.1. Ons toegankelijkheidsprogramma is cross-functioneel, wat betekent dat elk team verantwoordelijkheid neemt voor toegankelijkheid in hun eigen werk. Uitzonderingen op het gebied van toegankelijkheid worden beschouwd als softwarefouten met hoge prioriteit en worden op dezelfde manier behandeld als andere belangrijke fouten. We hebben voor deze aanpak gekozen omdat we bij D2L geloven dat toegankelijkheid niet alleen een checklist is, maar een verplichting om mensen te helpen en te betrekken bij het behalen van hun leerdoelen.

We stemmen ons productproces af op de toegankelijkheidscriteria die zijn opgenomen in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. We rapporteren over conformiteit door aan te geven of we elk WCAG-criterium ondersteunen of gedeeltelijk ondersteunen (of wanneer een criterium niet van toepassing is op ons aanbod) en we vermelden uitzonderingen op de criteria die we gedeeltelijk ondersteunen, inclusief eventuele tijdelijke oplossingen. We zetten ons in om de toegankelijkheid van het Brightspace-platform van D2L voortdurend te verbeteren.

Onze conformiteitsrapporten voor toegankelijkheid van Brightspace Core en Creator+ die op deze pagina worden vermeld, zijn gebaseerd op de VPAT® Version 2.4 INTL-sjabloon, gepubliceerd door de Information Technology Industry Council (ITIC). Ze hebben betrekking op:

  • de conformiteit met WCAG 2.1 op niveau A, AA en AAA,
  • de naleving van Sectie 508 van de Rehabilitation Act uit 1973, herzien in 2017 en
  • de naleving van de geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Brightspace Core Accessibility Conformance Report (International) met betrekking tot WCAG 2.1, Section 508 en EN 301 549 per 31 maart 2023.

Brightspace Creator+ Accessibility Conformance Report (International) met betrekking tot WCAG 2.1, Section 508 en EN 301 549 per 30 juni 2023.

Als je problemen hebt bij het gebruik van deze website, stuur dan een e-mail naar [email protected] voor hulp.

Hello,

Would you like to visit a page that exists in your region?

Take me there