Sla naar hoofdinhoud

Teach First

Teach First – Een vernieuwde online ervaring

Dankzij de snelle overgang naar blended leren van Teach First kunnen docenten in opleiding tijdens en na COVID-19 blijven leren.

Cliënt

Teach First

Leerlingen

10,000

Platform
  • Het Brightspace-platform van D2L
  • Quizzen, discussies, opdrachten
  • API-functies voor administratieve taken
Website

Bezoek website

Teach First is een vrijwilligersorganisatie op onderwijsgebied voor docenten en leiders in Engeland. In minder dan twintig jaar plaatsten ze meer dan 10.000 docenten in lage-inkomensgebieden om ruim één miljoen kinderen les te geven. In 2020 versnelde Teach First de transformatie van haar scholingsprogramma’s om online leren mogelijk te maken tijdens de COVID-19-crisis en op de lange termijn blended leren te gaan aanbieden. Deze overstap bood het team een geheel nieuwe manier om content te maken en aan te bieden en bood docenten in opleiding een boeiende leeromgeving. Dankzij de nauwe samenwerking tussen Teach First en D2L hadden gebruikers drie maanden eerder dan gepland toegang tot cursussen via het Brightspace-platform en werd het aantal gebruikers in snel tempo opgeschaald naar 10.000.

Geïnterviewden

  • Helen Farmer, Head of Digital Learning, Teach First
  • Christina Tidy, Learning Tools Product Manager, Teach First

 

Belangrijkste punten

  • Snelle overgang naar online leren toen COVID-19 face-to-faceonderwijs onmogelijk maakte
  • Cursussen drie maanden eerder dan gepland aangeboden via het leerplatform
  • De oplossing werd snel opgeschaald naar 10.000 gebruikers
  • Sterke samenwerking voor betere resultaten
  • Inhouse cursusontwikkelaars bijgeschoold op het gebied van digitaal onderwijs

We wilden flexibiliteit en de mogelijkheid om onze medewerkers bij te scholen in het bouwen en creëren van zeer doeltreffende online content.

Christina Tidy, Learning Tools Product Manager bij Teach First

Uitdaging

Online leren versnellen en docenten bijscholen

In maart 2020 vroeg Teach First D2L om advies over het lanceren van nieuwe cursussen op het Brightspace-platform voor het Early Career Framework in september. De gebeurtenissen van dat voorjaar schopten die plannen echter in de war. Al snel werd duidelijk dat de vijfweekse summerschool van Teach First in juni en juli waaraan 1.700 nieuwe docenten zouden deelnemen, online zou moeten plaatsvinden.

“Toen we beseften wat er stond te gebeuren, stelden we alles in het werk om een flexibele implementatie van het leerplatform mogelijk te maken”, vertelt Helen Farmer, Head of Digital Learning bij Teach First. “We gingen heel gericht te werk om de deelnemers aan de summerschool te bieden wat ze nodig hadden. Zonder dat leerplatform zou het er heel anders hebben voorgestaan.”

Online leren was niet nieuw voor Teach First. Ook voordat ze de handen ineensloegen met D2L, maakten ze al gebruik van digitale tools: de eerste stappen richting een blended learning-model. Via technologie werd samenwerking bevorderd en bereikte Teach First zelfs docenten in opleiding op de meest afgelegen scholen. Zonder digitaal onderwijs zouden deze docenten niet altijd alle trainingssessies kunnen bijwonen.

In de loop der tijd merkte Teach First echter dat het ontwikkelen van cursussen op het bestaande leerplatform duur was en de inhouse teams weinig flexibiliteit bood. De organisatie wilde de bruikbaarheid van de leeromgeving verbeteren en docenten meer autonomie bieden bij het maken en aanbieden van cursussen.

“docent

Oplossing

Flexibele levering en versnelde leertrajecten

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe leerplatform aan ieders eisen voldeed, leverde het team van Teach First een aantal use cases aan D2L. Dit waren: ondersteunend personeel, dat inzicht moet hebben in de betrokkenheid van gebruikers; programma-eigenaars, die eenvoudig cursussen moeten kunnen maken; en gebruikers, die duidelijke en allesomvattende leertrajecten willen. De docenten in opleiding van Teach First hechten waarde aan flexibiliteit en de mogelijkheid om leeractiviteiten om het lesgeven heen te plannen. Het leren moest dus asynchroon worden aangeboden, maar gebruikers moesten het cursusmateriaal ook vanaf verschillende locaties en apparaten kunnen raadplegen. D2L begreep de eisen van Teach First en stelde een resultaatgerichte oplossing voor om aan alle wensen te voldoen.

“We vonden het belangrijk dat onze leerplatformleverancier echt begreep wat onze doelstellingen waren en waar we voor stonden”, vertelt Helen Farmer. “We wilden een partner: iemand die naar ons zou luisteren, die ons zou helpen te visualiseren hoe de leertrajecten eruit zouden zien, en die ons zou begeleiden in het hele proces.”

De belangrijkste prioriteit was om de uitrol van het platform te versnellen om in de zomer afstandsonderwijs te kunnen aanbieden. Volgens Teach First is het dankzij de nauwe samenwerking met D2L en de flexibele en positieve proactieve houding van het team dat de implementatie drie maanden eerder werd gerealiseerd dan gepland.

“We hebben veel deliverables kunnen versnellen”, aldus Christina Tidy, Learning Tools Product Manager bij Teach First. “We hadden eigenlijk verwacht pas volgend jaar zover te staan als we nu staan, dus dit is een enorme prestatie.”

Vanaf juni 2020 begon Teach First langzaam maar zeker nieuwe docenten in opleiding het Brightspace-platform te laten gebruiken en gebruikers van het bestaande platform te migreren, totdat de in totaal 10.000 docenten in opleiding allemaal online toegang hadden tot de cursussen. Dit zal nog verder worden opgeschaald tot 20.000 gebruikers in het najaar van 2021.

Teach First maakt gebruik van de volledige functionaliteit van het Brightspace-platform om de betrokkenheid van gebruikers te vergroten en hen makkelijker door de lesinhoud en opdrachten te laten navigeren. Quizzen en discussies helpen het ondersteunend personeel om te controleren of gebruikers de materie begrijpen en om een sfeer van samenwerking te creëren waarin docenten in opleiding hun nieuwe vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Het interactieve platform biedt een forum waarop gebruikers vragen kunnen stellen en van elkaar kunnen leren. Videoaantekeningen en -opdrachten dragen bij aan de rijke multimedia-ervaring door middel van eenvoudig opgenomen visuele feedback en opmerkingen.

Automatisering is een ander einddoel dat is bereikt. Beheerders gebruiken API-tools (Application Programming Interface) om licenties en accounts te onderhouden, nieuwe gebruikers aan te maken op het platform, bestaande groepen te auditen en gebruikersattributen up-to-date te houden. Door het beheer op deze manier te stroomlijnen, neemt de druk op het ondersteunend personeel en de docenten af.

In plaats van na een drukke werkweek op zaterdag nog een training van een hele dag te moeten volgen, kunnen onze docenten leren wanneer ze dat willen. Dat vergroot de betrokkenheid enorm.

Helen Farmer, Head of Digital Learning bij Teach First

Resultaten

Zelfgestuurd leren volledig op maat

Door de flexibele, agile implementatie van het Brightspace-platform van D2L slaagde Teach First erin de summerschool in 2020 volledig online aan te bieden, en dat drie maanden eerder dan gepland en zonder dat dit ten koste ging van de tevredenheid van de deelnemers. Maar liefst 97% van de studenten was het ermee eens of er sterk mee eens dat Brightspace hun ontwikkeling tijdens de summerschool ondersteunde. Inmiddels wordt het platform gebruikt door alle docenten in opleiding en het is goed ontvangen.

Rich content zorgt voor boeiende cursussen en de asynchrone begeleiding ondersteunt zelfgestuurd leren.

Gebruikers doen quizzen en opdrachten, nemen deel aan discussies en krijgen beoordelingen. Dit stelt hen in staat hun vaardigheden toe te passen, hun kennis over onderwerpen te verdiepen en hun inzicht te testen. Dergelijke controles houden gebruikers op het juiste pad, geven ondersteunend personeel inzicht in wie eventueel extra begeleiding nodig heeft en helpen gebruikers gemotiveerd te blijven. Tijdige en uitgebreide feedback is hierbij ook essentieel. Het platform biedt dit voor verschillende opdrachttypes.

Deze feedbackfunctionaliteit is ingebouwd in het platform, iets wat volgens Helen heel prettig is voor docenten. Daarnaast is Teach First erin geslaagd het eigen personeel bij te scholen in het maken van digitale content. Het team maakt gebruik van de mogelijkheid van het Brightspace-platform om content te ontwikkelen via HTML-sjablonen. Door deze sjablonen krijgen cursussen een consistente look-and-feel en navigatie voor alle gebruikers. Doordat de structuur van de content vooraf gedefinieerd is, kan nieuw materiaal ook sneller beschikbaar worden gemaakt via het platform. Als onderdeel van levenslang leren maken de contentbouwers van Teach First gebruik van de Brightspace-community, een forum met extra informatie waar gebruikers van het platform best practices kunnen delen.

Teach First heeft een flink aantal docenten in opleiding, wat begeleiding via synchrone digitale tool vrijwel onmogelijk maakt. “Als je lessen aan grote groepen deelnemers aanbiedt, helpt een leerplatform om een uitstekende leerervaring neer te zetten”, aldus Helen. “We werken nu aan nieuwe projecten en programma’s en onderzoeken de mogelijkheid om Brightspace ook te gaan gebruiken voor onze eigen interne leer- en ontwikkelbehoeften.”

Man on computer
Bekijk hierna

Een actief leermodel implementeren door content online te zetten

]Ik vind het platform gebruiksvriendelijk en intuïtief. De videotutorials zijn heel handig. Als ik wil experimenteren met complexere functies, bekijk ik gewoon de video’s over Brightspace en dan kan ik...