Sla naar hoofdinhoud

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam – Het opleveren van een digitale visie

De Hogeschool van Amsterdam introduceert D2L Brightspace ter ondersteuning van blended learning, en neemt een volgende stap in de ontwikkeling van de leeromgeving van de hogeschool.

Cliënt

Hogeschool van Amsterdam

Platform
  • D2L Brightspace platform
  • Blended leren
  • Integratie met derde partijen.
Website

Bezoek website

De Hogeschool van Amsterdam is een HBO. Het heeft een focus op toegepaste wetenschappen, met ongeveer 49.000 studenten die studeren op zeven faculteiten, gefaciliteerd door meer dan 4.000 onderwijsmedewerkers en administratief personeel. Begin 2018 rolde de HvA het D2L Brightspace platform uit ter ondersteuning van een digitale transformatie die blended learning op en buiten de campus mogelijk zou maken, ter vervanging van een eigen online leeromgeving die was gebaseerd op SharePoint.

Interviewees

  • Pieter van Langen, Product Owner, Digitale Leeromgeving
  • Ivo van der Werk, Digital Transformation Officer
  • Aart Schouten, voormalig Programma Manager Digitale Leeromgeving

 

Highlights

  • Een digitale transformatie ondersteunt innovatie in onderwijs en leren
  • Blended learning : naadloos schakelen tussen klassikaal en online studeren
  • Een weg naar een ‘digitale campus’

We willen al onze onderwijsprogramma’s voorzien van de tools en de flexibiliteit die ze nodig hebben.

Pieter van Langen, Product Owner Digitale Leeromgeving, AUAS

De uitdaging

Aanpassen voor een digitale transformatie

De HvA heeft de ambitie om persoonlijk onderwijs te leveren dat studenten de regie geeft over hun eigen studietraject. De hogeschool erkent de rol die technologie kan spelen bij het bereiken van leerdoelen. Daarom heeft de HvA zich in 2018 voorgenomen om te investeren in innovatieve leermodellen om flexibel, aanpasbaar leren mogelijk te maken en studenten te ondersteunen in hun studies.

Op dat moment had de HvA al een digitale leeromgeving die docenten gebruikten om leermateriaal te verspreiden, maar elke faculteit gebruikte het op zijn eigen manier. Er lag een kans om voor een meer consistente aanpak te kiezen, een aanpak die volledig blended learning mogelijk zou maken, waarbij studenten naadloos kunnen schakelen tussen klassikaal en online studeren.

“Dit is een tijd van transformatie voor het onderwijs en als instelling bewogen we in de richting van blended learning,” legt Ivo van der Werk, Digital Transformation Officer, uit. “We zagen ook dezelfde soort transformatie om ons heen, in de maatschappij en in het bedrijfsleven. We zagen in dat de curricula van onze opleidingen, bijvoorbeeld in accountancy en verpleegkunde, aangepast moesten worden om op die verandering in te spelen. Die sectoren veranderen door de digitale mogelijkheden en onze opleidingen moeten dus mee veranderen.”
De HvA startte een aanbestedingsprocedure voor de implementatie van één overkoepelend leermanagementsysteem (LMS) dat aan alle behoeften van de docenten en de studenten moest voldoen. Een projectgroep definieerde een reeks eisen met betrekking tot mobiele toegang, responsieve leerpaden, in-line feedback, het kunnen stellen van voorwaarden voor het vrijgeven van cursusmateriaal, en het toetsen van de lesstof bij studenten.

Om aan alle behoeften te voldoen, moest het LMS een rijke leeromgeving bieden, goed integreren in de IT-infrastructuur van de universiteit, en een flexibele, verrijkende leerervaring bieden.

Competentiegericht onderwijs mogelijk maken
De universiteit wilde dat het leerecosysteem ook toekomstige onderwijsmethodes en beoordelingsmodellen zou ondersteunen. “We zien een verandering in de richting van meer competentiegericht onderwijs en programmatische beoordeling,” zegt Pieter van Langen, Product Owner, Digital Learning Environment. “We hebben de tools nodig om die processen beter te faciliteren.”

“We proberen ook institutionele grenzen te doorbreken door samen met andere universiteiten te werken aan micro-credentials die gecertificeerd kunnen worden”, vult Ivo aan. “Dat is niet alleen een uitdaging voor hoe je programma’s bouwt, maar ook voor de infrastructuur, want het moet voor studenten makkelijk zijn om verschillende bouwstenen te combineren om zo een diploma te halen.”

“student

Dankzij de flexibiliteit van de implementatieondersteuning van D2L, de kennis van hun mensen en het vermogen om oplossingen te bedenken die aansluiten bij de behoeften van de klant, was het voor ons mogelijk om een soepele overgang te creëren voor de docenten en studenten.

Aart Schouten, voormalig Programmamanager Digitale Leeromgeving, HvA

De oplossing

Een veelzijdig en intuïtief platform

De HvA koos voor een samenwerking met D2L en begon in september 2018 op kleine schaal met de implementatie van de nieuwe oplossing. Het jaar daarop werd het gebruik van het platform instellingsbreed uitgebreid. “D2L Brightspace werd gekozen omdat het veelzijdig en intuïtief is en goed integreert met onderwijstools van derden”, zegt Aart Schouten, voormalig Programmamanager Digitale Leeromgeving. “Met behulp van D2L zijn we erin geslaagd om Brightspace binnen een periode van drie maanden te implementeren.”

Draagvlak maakt het verschil
De HvA beschouwde de introductie van Brightspace meer als een organisatorische verandering dan een technische implementatie, want ze wisten dat zonder buy-in voor de visie en strategie de implementatie moeilijk zou worden.

Om zeker te weten of de verandering in de manier van leren een succes wordt, heeft de HvA twee besturen aangesteld die toezicht houden op de manier waarop het LMS gebruikt wordt en zich verder ontwikkelt. Er is centrale regie en aansturing van het digitaal leren, maar operationeel pakt elke faculteit het zelf aan.

In december 2019 maakte bijna de hele universiteit gebruik van Brightspace. “Brightspace is de plek waar docenten hun officiële berichten plaatsen, waar ze de studiematerialen delen waarop studenten beoordeeld worden en waar studenten opdrachten inleveren”, zegt Pieter.

Op tijd voor de pandemie
Dit betekende dat toen in 2020 de COVID-19 pandemie uitbrak, de HvA in staat was om het leren online te laten verlopen. Er waren aanpassingen nodig, maar de hogeschool leerde en paste de manier van lesgeven aan de omstandigheden aan. Zo werden de lengte en de frequentie van de colleges bekeken en aangepast aan een volledig online model en werd de interactie tussen studenten en docenten nog steeds ondersteund.

“laptop

Als we geen Brightspace of LMS hadden gehad, hadden we onze onderwijsprogramma’s tijdens de COVID-19 pandemie niet kunnen voortzetten.

Pieter van Langen, Product Owner, Digitale Leeromgeving, AUAS

De resultaten

Toegevoegde waarde door blended learning

Met de wijdverbreide adoptie van een leerplatform is de HvA het pad van de digitale integratie ingeslagen. Er is nu een bredere acceptatie van het gebruik van digitale tools onder het onderwijspersoneel, en de visie van blended learning wordt omarmd.

Het doel op de lange termijn is nog steeds om terug te gaan naar de campus, maar de universiteit bereidt zich voor op een meer blended situatie. “We hebben een vijfjarenplan opgesteld waarin alle opleidingen de overstap moeten maken van bijna 100 procent fysiek naar blended, om zo het beste uit beide werelden te hebben”, zegt Pieter. “Gebruik de campus waar het de meeste waarde toevoegt en gebruik online waar het kan en waar het studenten de meeste flexibiliteit biedt.”

Een digitale campus
Onderdeel van de visie is het creëren van de ‘digitale campus’ waar onderzoekers en docenten kunnen werken en onderzoek kunnen doen, en waar studenten kunnen leren. “Het zal meer aanvoelen als een ecosysteem”, legt Ivo uit. “Als je een fysieke campus betreedt, zie je waar je heen moet. Het ontwerpen van een digitale campus is nog nieuw voor ons, maar we willen het combineren met de fysieke campus om een optimale mix van digitale en fysieke activiteiten te bieden.”

Nu het onderwijs op orde is, kijkt de HvA naar de toekomst en hoe ze nog meer uit het leerplatform kan halen om haar doelstellingen te realiseren. De HvA ziet de kansen die leeranalyses bieden en hoewel het team nog niet alle gegevens optimaal benut, is het gestart aan een project met vrij grote ambities. Dashboards zullen docenten, studiecoaches en studenten een beter beeld geven van de voortgang binnen cursussen en binnen programma’s als geheel.

Conclusie: verder op deze weg
Door het ontwikkelen van een digitale visie en de implementatie van Brightspace voor een veelzijdige en verrijkende leerervaring, heeft de HvA de basis gelegd voor duizenden studenten voor succesvol blended learning. De solide basis die de HvA al had, heeft haar geholpen om volledig online te gaan toen de deuren van de campus dichtgingen door de pandemie. Naarmate de plannen voor blended learning vorderen, zullen de persoonlijke studietrajecten, leerresultaten en de individuele behoeften van elke faculteit het digitale programma blijven vormen.

Teacher putting up papers on board
Bekijk hierna

Teach First – Een vernieuwde online ervaring

We wilden flexibiliteit en de mogelijkheid om onze medewerkers bij te scholen in het bouwen en creëren van zeer doeltreffende online content. Christina Tidy, Learning Tools Product Manager bij Teach...