Universiteit van de toekomst: York University | D2L Europa
IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

York University als Digitale Universiteit van de toekomst

Als onderdeel van onze serie de ‘Universiteit van de toekomst’ spraken we met gerenommeerde Europese instellingen om hun visie op de toekomst te vernemen en wat hun plan is om deze ambities te realiseren.

In deze selectie interviews vertellen onze gesprekspartners over wat er voor het hoger onderwijs in het verschiet ligt.

Dit zijn uitgebreide interviews die werden gehouden als onderdeel van ons onderzoek voor onze whitepaper naar de ‘Universiteit van de toekomst’. Lees meer op de pagina’s over de Universiteit van de toekomst of download de whitepaper – Wat is de drijfveer achter de visie op de Universiteit van de toekomst? – Zie hoe universiteiten de kans kunnen aangrijpen om de universiteit van de toekomst opnieuw te bedenken.

Nu downloaden

Richard Walker, Head of the Programme Design en Learning Technology Team, University of York

Als lid van de prestigieuze Russell Group is de Universiteit van York een dynamische universiteit waar veel onderzoek wordt gedaan.

De universiteit werkt in partnerships samen met instellingen over de hele wereld om levensreddende ontdekkingen en nieuwe technologieën te ontwikkelen die enkele van de meest dringende mondiale uitdagingen aanpakken.

De meer dan 30 faculteiten voeren baanbrekend onderzoek uit dat het inspirerende onderwijs van de Universiteit van York onderstreept en studenten uitdaagt om groot te dromen, kritisch te denken en de wereld te veranderen.

Hoe functioneerde de Universiteit van York tijdens de pandemie?

In een zeer kort tijdsbestek hebben we in het hoger onderwijs een gigantische verandering gezien. Niet in de laatste plaats door de bliksemsnelle transitie naar het aanbieden van online onderwijs tijdens de zomervakantie. Dit had ook gevolgen voor de beoordelingsplanning, voornamelijk met een verschuiving van gesloten tentamens naar open beoordelingen.

Ik zou dit niet willen vergelijken met een ommezwaai naar afstandsonderwijs, dat gebeurde al. Maar studeren op afstand wordt ongetwijfeld versneld, gezien de gewijzigde positie bij PGT-studentenwerving en de Chinese markt in het bijzonder. Dat zal de rekrutering van studenten voor campusgebaseerde cursussen en traditionele aanlevering onder druk zetten.

Wat we hebben gezien, is hoe de volledige universiteit – zowel professionele diensten als onderwijzend personeel – wordt blootgesteld aan digitale samenwerkings- en communicatiemiddelen. Dankzij werken op afstand zien we creatievere benaderingen van teamwork.

Bij onze benadering voor het herontwerpen van onderwijs- en beoordelingsactiviteiten blijven we samenwerken met faculteiten om flexibele aanlevering en duale onderwijsmethoden te ondersteunen, die zowel studenten op de campus als studenten op afstand helpen.

De huidige omstandigheden zullen ongetwijfeld de ontwikkeling van digitale capaciteiten voor personeel en studenten versnellen en hen in aanraking laten komen met nieuwe werkwijzen. We ontwikkelen ook trainingsvoorzieningen die deze vereisten behandelen, en we bouwen toegankelijkheidsprincipes in voor het begeleiden van educatief design en online onderwijsmethodes. Deze betrokkenheid verzekert dat het onderwijs op maat kan worden gemaakt voor online platformen die ons helpen om een beter leerproces te leveren als digitale universiteit. 

Hoe zie je lesgeven en studeren veranderen als deel van je visie op de Universiteit van York?

We gaan in de richting van een persoonlijker leertraject en dit is een van de belangrijkste drijfveren achter onze digitale strategie.

We kijken ook naar herbruikbare onderwijsbronnen, zodat bijvoorbeeld hoorcolleges die niet alleen bedoeld zijn voor studenten die fysiek aanwezig zijn in de zaal. Er is veel discussie rondom flipped learning en over wat het doel van een hoorcollege is. Dit leidt allemaal tot gesprekken over hoe de rol van de docent verandert naar een soort onderwijsmanager/gespreksleider. Het is een grote culturele verschuiving.

Om deze verandering te ondersteunen, moeten we ervoor zorgen dat personeel over de nodige vaardigheden beschikt om optimaal gebruik te maken van de beschikbare technologie, als onderdeel van hun eigen professionele ontwikkeling. Digitale beheersing en het begrijpen van toegankelijkheidseisen zullen ook gelden voor nieuw personeel.

Naar mijn mening moeten we allemaal nadenken over wat we beter kunnen doen en wat de tekortkomingen zijn bij het traditionele leerproces. Er zullen beslist terreinen zijn waarop we de huidige best practices kunnen versterken, maar andere waar we nog steeds met de verandering dienen mee te gaan.

Er is bijvoorbeeld een groeiende behoefte aan interdisciplinair onderwijs en toegankelijkheid tot hulpmiddelen en hoorcollegeaantekeningen van andere programma’s. Door studenten toegang te geven tot andere cursussen en deze te voltooien, kunnen ze hun portfolio’s uitbreiden en vaardigheden uitbreiden.

Universiteiten moeten openstaan voor de wensen van verschillende typen studenten. Studenten voelen zich gesteund en willen keuze. Dat geldt voor zowel degenen die volledig buiten de campus studeren als degenen die een carrière combineren met leren. Universiteiten moeten inclusief zijn en dienen op een nieuwe manier naar de dienstverlening te kijken, willen ze competitief blijven en de meest veelbelovende studenten aantrekken.

Hoe bereidt de universiteit van de toekomst studenten beter voor op het werkzame leven?

Inzetbaarheid is een belangrijk onderdeel van onze institutionele pedagogie. Dat is al zichtbaar over de hele lijn door de manier waarop de cursussen zijn ontworpen. Het manifesteert zich ook op een aantal andere manieren: studenten ontwikkelen digitale portfolio’s die hen aanmoedigen na te denken over hun overdraagbare vaardigheden of masterstudenten in elektrotechniek die worden aangemoedigd om hun openbare profiel op LinkedIn te ontwikkelen. We werken ook samen met werkgevers voor het definiëren van de vaardigheden die op de werkplek zijn vereist, en we gaan op zoek naar masterstages, bijvoorbeeld in de verpleging.

We hebben alle bachelor- en masteronderwijsprogramma’s geëvalueerd en een aantal specifiek overdraagbare vaardigheden geïdentificeerd die studenten kunnen meenemen naar verder onderzoek of naar de arbeidsplaats.

Hoe zorg je ervoor dat de Universiteit van York zich een gemeenschap voelt, ongeacht hoe en waar studenten leren?

Dit is een groot aandachtspunt voor ons en we hebben een aantal initiatieven. We willen de gesloten leerprocessen doorbreken, vooral voor onze studenten op afstand. We versterken ons banden met studenten en vinden nieuwe manieren om diverse gemeenschappen samen te brengen.

We hebben bijvoorbeeld een nieuwe serie programma’s over milieukwesties en we zullen technologie meer gaan gebruiken om deze multidisciplinaire studenten samen te brengen. We willen ook dat studenten elkaar kunnen vinden op basis van hun gemeenschappelijke interesses.

Bovendien proberen we een nauwere band te krijgen met onze alumni zodat ze bijvoorbeeld kunnen netwerken met huidige studenten en samenwerken in onderzoeksprojecten of toegang hebben tot bijgewerkt onderzoek. We willen dat de Universiteit van York een internationale studentengemeenschap wordt die mensen met dezelfde interesses samenbrengt, in hun eigen land en daarbuiten.

Richard Walker

Dr. Richard Walker heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen van ontwikkelingen in onderwijsprocessen binnen de hoger onderwijssector. Momenteel is hij in dienst van de Universiteit van York (Verenigd Koninkrijk) en leidt hij de strategische ontwikkeling van e-learning-services als Head of the Programme Design en Learning Technology Team. Dit omvat verantwoordelijkheden voor servicemanagement voor alle belangrijke technologiesystemen voor het onderwijs, met inbegrip van oplossingen voor de virtuele onderwijsomgeving, het opnemen van hoorcolleges en e-beoordelingen. Hij coördineert ook de studieontwikkelingen voor blended en volledige online programma’s en geeft leiding aan activiteiten voor personeelsontwikkeling voor het doeltreffende gebruik van onderwijstechnologieën in programmadesign en aanlevering.

Suggested articles