Sla naar hoofdinhoud

Leermogelijkheden creëren die studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt

  • 3 min gelezen

Academische kwalificaties op basis van competentiegericht onderwijs om de vaardigheden van studenten te vergroten.

We kunnen niet voorspellen wat voor soort banen er in de toekomst zullen zijn. Maar we weten wel dat studenten allerlei verschillende vaardigheden nodig zullen hebben om aan de voortdurend veranderende behoeften te voldoen. Hoe zorgen we nu voor leermogelijkheden waarmee studenten niet alleen waardevolle vaardigheden opdoen, maar die hen ook klaarstomen voor de arbeidsmarkt?

De oplossing: competentiegericht onderwijs

Competentiegericht onderwijs is gericht op het bijbrengen van competenties die aansluiten bij de beroepspraktijk. Ook bij dit onderwijs krijg je na afloop een diploma of certificaat, maar wat wezenlijk anders is, is dat de geleerde competenties even belangrijk zijn als het diploma of certificaat zelf. De cursussen, beoordelingen en leertrajecten zijn opgebouwd rond wat er van professionals in een specifieke sector of functie wordt verwacht. Competentiegericht onderwijs is gebaseerd op een strategische samenwerking met werkgevers en bedrijven om leerervaringen aan te bieden die relevant zijn voor en aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt.

Competenties ontwikkelen en versterken met competentiegericht onderwijs

Competentiegericht onderwijs is niet alleen geschikt voor het hoger onderwijs. Het kan ook in andere scholingsprogramma’s worden ingezet om vaardigheden te verwerven of versterken. Hieronder noemen we vier soorten academische kwalificaties die via competentiegericht onderwijs kunnen worden behaald.

Microcredentials

Microcredentials zijn een alternatieve manier om competentiegericht onderwijs te integreren. Microcredentials worden ook wel ‘minikwalificaties’ genoemd. Het zijn een soort certificaten die aantonen dat iemand bepaalde vaardigheden, kennis of competenties heeft. Door microcredentials te behalen via competentiegericht onderwijs kunnen studenten en professionals nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van een veranderende arbeidsmarkt.

Stackable credentials

Stackable credentials kunnen worden behaald om kwalificaties aan te vullen en door te groeien. Zo kunnen studenten eerst één kwalificatie behalen en stap voor stap steeds hogere kwalificaties behalen door specifieke vaardigheden steeds verder uit te breiden. Stackable credentials stellen onderwijsinstellingen ook in staat om tussentijdse mijlpalen toe te voegen, zoals badges. De algehele structuur van dit soort credentials maakt het mogelijk om te blijven werken en tegelijkertijd nieuwe vaardigheden waar veel vraag naar is op te doen.

Credentials voor niet-formeel leren

Credentials voor niet-formeel leren zijn beroepsgerichte certificeringen of scholingsprogramma’s die meestal worden aangeboden door gemeenschapsscholen, technische scholen en beroeps- of handelsverenigingen. Dergelijke scholingsprogramma’s leiden tot badges, licenties en tijdelijke certificaten waarmee kan worden aangetoond dat iemand bepaalde kennis en competenties heeft verworven.

Certificaten van competentiegericht onderwijs

Certificaten van competentiegericht onderwijs meten wát iemand precies heeft geleerd in plaats van hoe lang iemand bezig is geweest met leren. Het verschil met traditionele hogeronderwijsprogramma’s is dat de duur van het programma afhankelijk is van de voorkennis en ervaring van de student en van het aantal vakken per semester dat de student volgt. Met deze certificaten kunnen professionals nieuwe vaardigheden opdoen en hun kennis vergroten zonder te stoppen met werken. Daarnaast kunnen studenten en pas afgestudeerden certificaten behalen om nieuwe vaardigheden op te doen voor hun loopbaan.

Ontdek hoe hogeronderwijsinstellingen duurzame programma’s voor competentiegericht onderwijs opzetten

Competentiegericht onderwijs vereist net als andere innovatieve onderwijsmodellen de nodige inzet. Het is niet alleen een onderwijsmodel, maar ook een bedrijfsmodel dat veel planning, voorbereiding, onderhandeling, menskracht en inzet vergt.

In deze webinar zie je wat instellingen doen om duurzame programma’s voor competentiegericht onderwijs op te zetten en wat ze in het proces geleerd hebben. Daarnaast gaan we in op de recente bevindingen van de National Survey of Postsecondary CBE van Eduventures en de American Institutes of Research.

Bekijk de webinar Risico’s beheren: hoe hogeronderwijsinstellingen duurzame programma’s voor competentiegericht onderwijs opzetten nu

Written by:

Kristine Clark
Kristine Clark

Kristine Clark is part of the EMEA Marketing Team with a focus on content and email marketing. Combining a love for languages and culture with over 2 decades of marketing skills.

Stay in the know

Educators and training pros get our insights, tips, and best practices delivered monthly

Inhoudsopgave
  1. De oplossing: competentiegericht onderwijs
  2. Competenties ontwikkelen en versterken met competentiegericht onderwijs
  3. Microcredentials
  4. Stackable credentials
  5. Credentials voor niet-formeel leren
  6. Certificaten van competentiegericht onderwijs
  7. Ontdek hoe hogeronderwijsinstellingen duurzame programma’s voor competentiegericht onderwijs opzetten