Sla naar hoofdinhoud

Hoe Avans Hogeschool de toekomst van leren in het hoger onderwijs ziet

  • 5 min gelezen

Avans University of Applied Sciences in the Netherlands talks us through their vision for the future

Als onderdeel van onze serie de ‘Universiteit van de toekomst’ spraken we met gerenommeerde Europese instellingen om hun visie op de toekomst te vernemen en wat hun plan is om deze ambities te realiseren.

In deze selectie interviews vertellen onze gesprekspartners over wat er voor het hoger onderwijs in het verschiet ligt.

Dit zijn uitgebreide interviews die werden gehouden als onderdeel van ons onderzoek voor onze whitepaper naar de Universiteit van de toekomst. Lees meer op de pagina’s over de Universiteit van de toekomst of download de whitepaper – Wat is de drijfveer achter de visie op de Universiteit van de toekomst? – Zie hoe universiteiten de kans kunnen aangrijpen om de universiteit van de toekomst opnieuw te bedenken.

Nu downloaden

Felix Kuijpers, Programmamanager Onderwijsinnovatie met ICT, Avans Hogeschool (Nederland)

Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan uit een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch.

De locaties omvatten de 21 Avans-opleidingen die programma’s aanbieden in Economie en Bedrijf, Techniek, Gedrag en Maatschappij, Gezondheid, Exact en Informatica, Kunst en Cultuur, Recht en Bestuur, Onderwijs, Aarde en Milieu, Taal en Communicatie.

Hoe heeft Avans Hogeschool gereageerd op de coronapandemie en zich aangepast?

We hebben onmiddellijk een crisisteam opgezet en ons team van 30 ICT-ers als onderwijscoaches aangesteld om onze docenten te ondersteunen bij de transitie naar leren op afstand. We hebben ook een team gevormd voor samenwerking met personeel voor het bedenken en managen van beoordelingen op afstand.

Deze situatie zal beslist de verschuiving naar digitaal leren versnellen, maar hier bij Avans was dit al een groot lopend traject. Meer in het algemeen moesten onderwijsinstellingen hun kennis en begrip over onderwijs op afstand versnellen. Zonder technologie was dat onmogelijk geweest en gelukkig waren wij al op de goede weg met onze technologie-roadmap.

Wat is jouw visie op de universiteit van de toekomst?

Voor mij draait het allemaal om gepersonaliseerd onderwijs en de voorbereiding van studenten op het werkzame leven. Om dat mogelijk te maken, moeten we de studentenervaring goed differentiëren. Het is onvoldoende om alleen maar te digitaliseren wat ze nu doen. We moeten onze denkwijze over onderwijs volledig veranderen.

Momenteel werken universiteiten en hogescholen vaak in faculteiten – maatschappelijke, technische, kunst, et cetera – en zijn de onderwerpen zeer verdeeld. Maar in de wereld om ons heen smelt alles samen. Zelfs op medisch gebied zie je een snelle toename van technologie, en studenten zullen de juiste vaardigheden nodig hebben om met die technologie te kunnen werken. Moeten we deze disciplines dan niet samenvoegen om de wereld waarin we leven te weerspiegelen?

Vanuit commercieel oogpunt zullen universiteiten en hogescholen zich moeten onderscheiden om aantrekkelijk te blijven voor aanstaande studenten. In de toekomst kunnen studenten mogelijk verschillende universiteiten of hogescholen voor verschillende modules kiezen. De beslissingsmacht ligt zeker bij de student. Universiteiten en hogescholen moeten daar rekening mee houden en voortdurend zoeken naar manieren om aantrekkelijk te blijven.

Onderwijsinstellingen moeten ook flexibeler werken. De universiteit van de toekomst moet zich voortdurend ontwikkelen om aan te sluiten bij wat er in de maatschappij leeft. Dat is nodig als universiteiten en hogescholen relevant willen blijven en als het voor jonge mensen de juiste keuze blijft om naar de universiteit te gaan.

Hoe kan de universiteit van de toekomst studenten beter voorbereiden op het werkzame leven?

De evolutie van de universiteit wordt net zo goed aangestuurd door werkgevers als door studenten. Deze wordt ook gevoed door de start-up-economie en door ondernemers. In Nederland zijn circa twee miljoen mensen zelfstandig ondernemers en er zijn nog veel meer flex- en microwerkers. We moeten ervoor zorgen dat we ze de vaardigheden geven die ze nodig hebben.

Daarom dienen we vaardigheden beter te integreren: de academische wereld samen met andere disciplines zoals marketing en financieel management. We moeten bijvoorbeeld ook kijken naar zaken als teamwerk, leiderschap en creativiteit. Meestal denken we niet aan deze kenmerken in de context van een klassikale omgeving, maar het zijn essentiële vaardigheden van de 21ste eeuw. We moeten de kloof dichten tussen universiteiten en het bedrijfsleven door studenten toegang te geven tot dit soort onderwijs, voordat ze de arbeidsmarkt opgaan.

We moeten onze studenten ook helpen bij het navigeren door hun studie en het maken van de beste keuzes, terwijl ze hier zijn en wanneer ze weggaan.

Wat moet er gebeuren om deze visie te realiseren?

Ten eerste dient het personeel net zo bij te dragen aan dit proces als de studenten. We kunnen technologie implementeren om personeel vrij te maken, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan het focussen op studenten en het helpen ontwikkelen van gepersonaliseerde leertrajecten. Momenteel besteden docenten ongeveer 75 procent van hun tijd aan administratief werk en andere taken waarbij ze geen contact hebben met studenten. Door enkele back-end-processen te digitaliseren, kunnen we dit naar 50 procent terugbrengen.

De grootste uitdaging is om anderen te helpen begrijpen wat je probeert te bereiken en waarom. Het is een grote denkoefening in changemanagement voor universiteiten en hun personeel. In de kern ligt volgens docenten hun waarde in kennisoverdracht, maar we vragen hen om eerst te focussen op het begrijpen van de behoeften van al hun studenten. Dit is een grote cultuurverschuiving die nu plaatsvindt, en die de echte sleutel is om die visie voor de toekomst te realiseren.

Felix Kuijpers

Felix Kuijpers begon zijn carrière bij de Koninklijke Militaire Academie in Nederland. Gedurende 15 jaar werkte hij bij de Luchtmacht op verschillende vliegbases en op de hoofdkantoren als technisch officier. Hij vervolgde zijn carrière als Business Unit Manager bij Cap Gemini in de ICT- en hightech-sector. In 2015 voegde hij zich bij Avans Hogeschool als docent Industriële Techniek en sinds 2018 is hij daar Programma-manager Onderwijsinnovatie met ICT. Felix is afgestudeerd in lucht- en ruimtevaarttechniek, ICT en industriële techniek.

Written by:

Stay in the know

Educators and training pros get our insights, tips, and best practices delivered monthly

Inhoudsopgave

  1. Hoe heeft Avans Hogeschool gereageerd op de coronapandemie en zich aangepast?
  2. Wat is jouw visie op de universiteit van de toekomst?
  3. Hoe kan de universiteit van de toekomst studenten beter voorbereiden op het werkzame leven?
  4. Wat moet er gebeuren om deze visie te realiseren?