Sla naar hoofdinhoud

De ‘Universiteit van de toekomst’ – in de ogen van Teesside University

  • 4 min gelezen

In deze reeks blogs praten we met Teesside University over hun visie op de toekomst.

Als onderdeel van onze serie de ‘Universiteit van de toekomst’ spraken we met gerenommeerde Europese instellingen om hun visie op de toekomst te vernemen en hun plan om deze ambities te realiseren.

In deze selectie interviews vertellen onze gesprekspartners over wat er in het verschiet ligt voor het hoger onderwijs.

Dit zijn uitgebreide interviews die werden gehouden als onderdeel van ons onderzoek voor onze whitepaper naar de ‘Universiteit van de toekomst’. Lees meer op de pagina’s over de ‘Universiteit van de toekomst’ of download de whitepaper – Wat is de drijfveer achter de visie op de universiteit van de toekomst? – verkennen hoe universiteiten de kans benutten om de universiteit van de toekomst opnieuw te bedenken.

Nu downloaden

Jonathan Eaton, Academic Registrar en Mark Simpson, Pro-Vice-Chancellor (Learning & Teaching), Teesside University

Hoe is het Teesside University tijdens de pandemie vergaan?

Mark: We waren al goed op weg in ons digitale traject, dus toen enkele aspecten zijn versneld, was dat voor ons op digitaal vlak niet echt een boost, zoals dat wellicht voor vele andere universiteiten wel was.

Onze belangrijkste focus was om al onze studenten te bereiken en hun behoeften te leren kennen, bijvoorbeeld van degenen die thuis kinderen hadden. We schakelden over naar asynchrone levering om flexibeler te voorzien in onderwijs.

Betrokkenheidsniveaus tijdens de lockdown waren hoger dan verwacht en daar zijn we uiterst trots op. We hadden als doel gesteld dat studenten minstens eenmaal per week meededen en onze analyse toonde dat slechts 3 procent dat niet haalde.

Volgens mij zal de situatie enkele positieve punten opleveren. Je zou kunnen zeggen dat de ervaring van de student in de toekomst beter zal zijn. Universiteiten die digitaal achterop liepen, maken een inhaalslag. Er is het besef dat een les van een uur niet noodzakelijk de beste manier is om te doceren en te leren. Dat is voor docenten zeer duidelijk geworden toen ze voor een scherm zaten om les te geven.

Wat is jouw visie over de universiteit van de toekomst?

Jonathan: Er zal een voortdurende verschuiving naar toekomstgericht onderwijs zijn, met de focus op de digitale vaardigheden van zowel personeel als studenten. Er wordt verondersteld dat Generatie Z digitaal onderlegd is, maar dat is niet altijd het geval. Dat moeten we verbeteren als we de vaardigheidskloof tussen universiteit en werkplek willen overbruggen.

We moeten ook de vaardigheden van het personeel verhogen om gebruik te maken van de technologie en de data die voor hen beschikbaar zijn, zodat ze de ervaring voor iedere student kunnen personaliseren. Automatisering zorgt ervoor dat docenten zich kunnen concentreren op waar ze echt waarde toevoegen voor studenten tijdens één-op-één-lessen, in plaats van tijd te verspillen aan kantoor- en beheertaken.

We zien ook een grotere verschuiving naar samenwerking en interdisciplinair studeren. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een project uitgevoerd waarbij studenten Criminologie, Gezondheid en Interieurdesign samenwerkten aan een opdracht om een oud studentengebouw nieuw leven in te blazen.

Samenwerkingen zoals deze leren de zachtere vaardigheden van teamwerk en planning. Die zijn van essentieel belang voor afgestudeerden wanneer ze aan hun carrière beginnen.

We willen ook een grotere samenwerking opbouwen tussen binnenlandse en buitenlandse studenten. De uitdaging is hoe je die campuservaring online creëert en er tegelijkertijd een sociaal element in kunt inbouwen. Technologie zal hier zeker een rol in spelen.

Hoe ga je die visie realiseren?

Mark: Hoewel universiteiten bereid zijn om technologie te gebruiken om hun visie op de toekomst te ontwikkelen, moet innovatie op strategisch niveau plaatsvinden. Vanaf de top van de instelling moet er overeenstemming zijn over hoe toekomstgericht onderwijs kan worden ingericht en de waarde die dat voor iedereen zal opleveren.

Daarna kun je de raad van bestuur erbij betrekken. Voor het personeel hebben we een gigantisch onderwijs- en technologieproject geïmplementeerd. Dit omvatte nulmetingen om hun huidige vaardigheidsniveaus te achterhalen. Als onderdeel hebben we ook een virtueel leslokaal opgezet waarbij we personeel uit hun gebruikelijke, traditionele leslokaalomgeving haalden om ze te helpen op een nieuwe manier te denken.

Je zou weerstand verwachten tegen een verplichte training zoals deze, maar die hebben we niet gekregen. Het personeel omarmde dit als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling.

Jonathan: We verbreden ook de manier waarop we de voortgang en verworvenheden van onze studenten meten. Beoordelingsniveaus voor studenten werden vroeger bijvoorbeeld op basis van aanwezigheid gemeten, maar nu worden ze ook gemeten op basis van kennis en kunde. We verbeteren de personalisering ook op grond van gegevens en kijken hoe individuele studenten waren betrokken, de vooruitgang die ze boeken en waar docenten moeten ingrijpen en aanvullende ondersteuning moeten bieden.

Hoewel docenten zelf naar dit inzicht kunnen handelen, moedigen we studenten aan om hun eigen data te onderzoeken, zodat iedereen als iets positiefs beschouwt. Deze openheid en transparantie zijn ontzettend belangrijk, als we barrières willen doorbreken en de universiteit bij elkaar willen brengen.

Written by:

Stay in the know

Educators and training pros get our insights, tips, and best practices delivered monthly

Inhoudsopgave

  1. Hoe is het Teesside University tijdens de pandemie vergaan?
  2. Wat is jouw visie over de universiteit van de toekomst?
  3. Hoe ga je die visie realiseren?