Sla naar hoofdinhoud

Online het werk van studenten evalueren en beoordelen

  • 3 min gelezen

Evaluatie en feedback vormen een belangrijk onderdeel van het leerproces. Zowel studenten als onderwijzend personeel hebben een gemakkelijke, efficiënte manier nodig om deze interactie te realiseren, zodat feedback kan worden gebruikt voor het verbeteren

Toen het onderwijs online ging, deden evaluaties en beoordelingen dat ook. Voor vele docenten en leerkrachten was dit onbekend terrein, omdat ze moesten overgaan van schriftelijke en gesproken feedback naar een wereld met digitale opdrachten. Voor studenten is regelmatig ontvangen van feedback en cijfers een goede indicatie of hun kennis op peil is en wat de verbeterpunten zijn. Met een verschuiving naar puur afstandsonderwijs neemt de hoeveelheid toe die online wordt uitgevoerd, wat echt helpt om op een eenvoudige, gemakkelijke en tijdbesparende manier te voldoen aan de behoeften van de student.

Er bestaat een aantal praktische manieren waarop het leerplatform hierbij kan helpen. Onde meer door:

  • Geautomatiseerde prompts – studenten kunnen op schema worden gehouden door automatische herinneringen van inleverdata voor opdrachten.
  • Instructies en begeleiding – consistente toegang tot instructies, beoordelingscriteria en ondersteunende documenten verzekeren dat studenten op één locatie alle informatie hebben die nodig is voor hun opdrachten.
  • Tijdbesparende beoordeling – op papier nakijken is een tijdrovende oefening en is een taak die online kan worden gestroomlijnd. Quizzen kunnen automatisch worden beoordeeld, waardoor het onderwijzend personeel antwoorden niet meer handmatig hoeft te controleren. Daardoor kunnen ze hun tijd in gerichte onderwijssessies besteden aan het behandelen van de resultaten van de opdracht.
  • Digitaal inleveren – opdrachten op papier kunnen verloren gaan en als dat gebeurt, is het lastig om die opnieuw te maken. Door opdrachten  digitaal in te leveren kunnen bestanden worden gelokaliseerd en opnieuw gedeeld. Het zorgt er ook voor dat belangrijke feedback over de betreffende ingeleverde opdracht niet verloren gaat.
  • Een reeks opdrachttypen – niet alle leerstof wordt beoordeeld op papier. Bepaalde vaardigheden, zoals bij wetenschappen, kunsten en talen, worden getoond door optredens, het geven van presentaties, of voorstellingen. Innovatieve opdrachttypen, waarbij studenten video’s van een muziekoptreden indienen of codering demonstreren<, brengen activiteiten naar de leeromgeving, die traditioneel gezien in aanwezigheid van de persoon plaatsvonden.
  • Een overzicht van de voortgang – op het leerplatform hebben studenten op één locatie eenvoudig toegang tot eerder behaalde cijfers en feedback. Dat betekent dat ze< op een later tijdstip iets kunnen opzoeken en nakijken zonder in papieren te moeten zoeken. Hun voortgang is duidelijk zichtbaar en ze kunnen telkens opieuw nadenken< over de feedback.

Kwaliteit van feedback

Onlineopdrachten en digitale overhandiging zijn gemakkelijk, duidelijk en flexibel. Dat helpt allemaal om het evaluatieproces soepel te laten verlopen. Een ander voordeel van online evaluatie is de impact van digitale feedbackopties die de kwaliteit van de feedback kunnen helpen optimaliseren.

Bij bepaalde opdrachtonderdelen maken aantekeningen nauwkeurige feedback mogelijk, zodat studenten gemakkelijk kunnen zien waarop de feedback betrekking heeft. Dat kan worden uitgevoerd in op tekst gebaseerde opdrachten of ingeleverde video’s met tijdstempels. Bovendien kan in de feedback worden verwezen naar onderwerpen die elders in het studieprogramma worden behandeld, waardoor studenten heldere verbanden kunnen leggen tussen thema’s en deze meer lateraal kunnen overdenken.

Feedback via video en spraakopnames biedt een tijdbesparend voordeel, maar draagt ook bij aan het verstrekken van feedback van hoge kwaliteit. Het is mogelijk om uitgebreidere, gedetailleerdere feedback te geven dan met schriftelijke antwoorden. Dat helpt studenten om de stof in het algemeen beter te begrijpen. Visuele of audiofeedback is ook een persoonlijkere manier om feedback te geven, met name online, maar belangrijker is dat het helpt om de toon van de beoordelaar te onthullen. Dat is belangrijk om studenten gemotiveerd en betrokken te houden.

Evaluatie en feedback vormen een belangrijk onderdeel van het leerproces. Zowel studenten als onderwijzend personeel hebben een gemakkelijke, efficiënte manier nodig om deze interactie te realiseren, zodat feedback kan worden gebruikt voor het verbeteren van prestaties. Opdrachten biedt een keur aan voordelen, zoals gemak en kwaliteit, terwijl uiteenlopende evaluatietypen om verschillende onderwijsstijlen vragen. Een online evaluatie is daarom altijd een integraal onderdeel van de strategie van iedere organisatie wanneeer ze het leren en de voortuitgang van studenten willen verbeteren.

Written by:

Stay in the know

Educators and training pros get our insights, tips, and best practices delivered monthly