Sla naar hoofdinhoud

De implementatie van een LMS voor een educatieve en strategische toepassing

  • 5 min gelezen

Training the trainers at Hogeschool van Amsterdam

Thys de Haan en Joost Noordeloos van de Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is gespecialiseerd in toegepaste wetenschappen en telt ruim 46.000 studenten verdeeld over zeven faculteiten en meer dan 3.000 docenten en administratief medewerkers. Thys de Haan is Blended Learning Specialist en Joost Noordeloos Projectmedewerker Implementatie LMS bij de HvA.

De Hogeschool van Amsterdam streeft ernaar om studenten de controle te geven over hun eigen studietraject door persoonlijk onderwijs aan te bieden dat studenten helpt hun beroepsidentiteit te ontwikkelen. Hiertoe investeren we in technologie en innovatieve leermodellen die flexibel en adaptief leren mogelijk maken en studenten helpen de gewenste leeruitkomsten te realiseren.

Als onderdeel van deze evolutie zijn we in september 2018 begonnen met de uitrol van Brightspace. In eerste instantie gebruikte zo’n tien procent van de studenten en docenten het Learning Management System (LMS). Vanaf september dit jaar zal de hele organisatie het platform gebruiken.

Toen we aan de implementatie begonnen, wisten we dat er twee dingen belangrijk waren. Ten eerste moesten we dit beschouwen als een organisatorische verandering. Dat betekende dat we mensen enthousiast moesten maken voor het leerplatform en dat we een visie voor de toekomst moesten delen waar docenten, administratief medewerkers en studenten achter konden staan. Als we onze medewerkers en studenten niet meekregen in het verhaal, zou de implementatie een strijd worden.

Ten tweede besloten we dat we dit niet moesten aanpakken als een technische implementatie. Dat zou niet voor het enthousiasme zorgen dat nodig was om het programma succesvol te maken. Bovendien zouden we het platform op die manier niet juist positioneren. Het is geen technische implementatie, het is een verandering in de manier waarop studenten leren. Het was dus eerder een implementatie van een nieuw onderwijsmodel.

Met dit in ons achterhoofd ontwikkelden we een trainingsprogramma dat liet zien hoe Brightspace kon worden gebruikt om aan de onderwijsbehoeften te voldoen, zowel vanuit het perspectief van docenten als van studenten.

Faculteitssessies: een samenwerking

We hanteren een watervalaanpak. In het centrale projectkantoor maakten we een portfolio van materialen zoals instructiehandleidingen en trainingsdocumenten, en een presentatie met een interactieve demonstratie van het platform. Elke faculteit voert zijn eigen implementatieproject uit. Na het bijwonen van een sessie onder leiding van het centrale team en een faculteitsmedewerker gebruiken ze de materialen zoals zij dat willen om de implementatie in hun deel van de organisatie uit te voeren.

Doordat de presentatie mede wordt gegeven door een faculteitsmedewerker, krijgen de faculteiten niet het gevoel dat de implementatie wordt opgelegd, maar voelt het eerder als een samenwerking. Dat zorgt ervoor dat de faculteiten de uitrol van het Brightspace-platform volledig in eigen hand hebben. De faculteiten kunnen de trainingsmaterialen en de demonstratie zelf ook weer gebruiken. Na de eerste sessie kan de faculteit de presentatie en materialen naar wens aanpassen en gebruiken voor de eigen trainingssessies.

Het onderwijsperspectief

Centraal bij de presentatie staat een demonstratie van het Brightspace-platform. Daarbij wordt echter niet stap voor stap door het platform geklikt om te laten zien hoe het werkt. In plaats daarvan wordt het platform vanuit de onderwijskant belicht, zowel vanuit het perspectief van de docent als dat van de student. Zo worden de juiste omstandigheden gecreëerd voor een verschuiving naar leren via het platform, voor een besef van wat het LMS kan betekenen voor docenten en studenten.

Voor de dynamische presentatie stapt een faculteitsmedewerker in de rol van docent en Joost in de rol van student. We vertrekken vanuit een reeks onderwijsbehoeften van de verschillende belanghebbenden en laten zien hoe het platform kan worden gebruikt om de gewenste uitkomsten te realiseren. Voor de docent is dat dus bijvoorbeeld: “Ik wil een goede eerste indruk geven van mijn cursus”; “Ik wil dat studenten elke les goed voorbereid zijn”; “Ik wil activiteiten aanbieden en blended learning toepassen”; “Ik wil dat opdrachten online worden ingeleverd”.

We laten zien hoe dit in Brightspace kan worden bereikt en welke functies daarvoor worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan aankondigingen en links om te zorgen dat studenten makkelijk vinden wat ze zoeken, discussieforums en releasevoorwaarden. We vertrekken altijd vanuit didactische behoeften en laten alleen de functies zien die bijdragen aan het realiseren van einddoelen. Dit werkt goed bij docenten omdat het aansluit bij hun praktijksituatie en omdat de technologie vanuit hun perspectief wordt toegelicht: er is een behoefte en daar is deze oplossing voor.

Een watervalmethode

De aanpak blijkt zeer succesvol. Deelnemers aan de sessie zeggen ernaar uit te kijken om Brightspace te gaan gebruiken. Ze vinden de demonstratie inspirerend, verfrissend en enthousiasmerend. Faculteiten hebben de training actief doorgegeven en hebben gebruikgemaakt van de flexibiliteit om de nadruk te leggen op de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Hoewel elke faculteit het op een andere manier aanpakte – de een via ‘lunch and learn’-sessies, de ander via vraag-en-antwoordsessies – werd Brightspace overal gepresenteerd vanuit het perspectief van docenten en studenten.

Omdat er overgestapt wordt van een Content Management System naar een Learning Management System zijn docenten vooral geïntrigeerd door de interactiviteit die Brightspace biedt. Na de implementatiesessies, die er vooral op waren gericht het platform en de manier van werken te leren kennen, zullen we bij toekomstige sessies ingaan op learning analytics. Ook hier zullen we de materie vanuit het perspectief van docenten en studenten behandelen.

We zijn enthousiast over de nieuwe manier van studeren aan de HvA en de mogelijkheden die Brightspace biedt. Wil je meer weten over onze implementatie? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder dit artikel.

De auteurs

Thys de Haan

Thys de Haan is Blended Learning Specialist bij de Hogeschool van Amsterdam. Als lid van het Brightspace Implementation Team houdt hij zich met name bezig met training en de educatieve toepassing van het systeem. Voordat Thys onderdeel werd van dit projectteam, gaf hij ruim tien jaar les in toegepaste psychologie. Daarnaast is hij organisatiepsycholoog, sport- en prestatiepsycholoog en communicatietrainer. Contact: [email protected].

Joost Noordeloos

Joost Noordeloos is momenteel trainingscoördinator binnen het centrale Brightspace-implementatieproject van de Hogeschool van Amsterdam. Door zijn achtergrond op het gebied van onderwijs en blended learning en zijn kennis van meerdere Learning Management Systems kan hij onderwijsbehoeften effectief omzetten in flexibele trainingsprogramma’s. Contact: [email protected].

Written by:

Stay in the know

Educators and training pros get our insights, tips, and best practices delivered monthly

Inhoudsopgave

  1. Thys de Haan en Joost Noordeloos van de Hogeschool van Amsterdam
  2. Faculteitssessies: een samenwerking
  3. Het onderwijsperspectief
  4. Een watervalmethode
  5. De auteurs