Sla naar hoofdinhoud

De digitale toekomst van het hoger onderwijs na corona

 • 5 min gelezen

Welke keuzes onderwijsinstellingen ook maken, de overgang naar de nieuwe situatie kost tijd.

Moody
Moody Al-Shakarchi

Senior Manager, EMEA Marketing

Hogeronderwijsinstellingen bevinden zich op een digitaal kruispunt. Het is tijd om de online oplossingen die ze hebben geïmplementeerd vanwege COVID-19 te evalueren en na te denken over hun technologiestrategie voor de toekomst. Waar beslissingen bij het begin van de pandemie vooral waren gericht op het digitaliseren van het onderwijs, willen besluitvormers nu hun investeringen optimaliseren voor de toekomst.

In de meeste gevallen zullen de keuzes die ze maken gevolgen hebben voor het personeelsbeleid, training en ontwikkeling, en implementatie en beheer van oplossingen. Als hogescholen en universiteiten de hogere mate van online onderwijs willen voortzetten, vraagt dit nieuwe vaardigheden en een tijdsinvestering van het onderwijspersoneel. Eventueel moet er nieuw personeel worden aangetrokken, moet bestaand personeel worden opgeleid of moet een deel van het maken en onderhouden van online cursussen zelfs worden uitbesteed.

Welke keuzes onderwijsinstellingen ook maken, de overgang naar de nieuwe situatie kost tijd.

Leren en lesgeven in tijden van COVID-19

Tijdens de pandemie moesten onderwijsinstellingen hun deuren sluiten en vond er vrijwel geen face-to-face onderwijs meer plaats.

De overstap naar digitale onderwijsvormen kwam in een stroomversnelling. Om de onderwijscontinuïteit te waarborgen, moesten hogeronderwijsinstellingen razendsnel belangrijke beslissingen over technologie en personeelsbeleid nemen.

Zo konden studenten virtueel college volgen en via online tools in contact staan met docenten en medestudenten. Deze technologische noodoplossingen en -methodes voor begeleiding op afstand werden echter in zeer korte tijd en vaak als tijdelijke oplossing geïmplementeerd.

De digitale toekomst van het hoger onderwijs

Inmiddels wordt het tijd om de tijdelijke online oplossingen vaarwel te zeggen en de blik te richten op de toekomst van het onderwijs. De gebruikte oplossingen moeten worden geëvalueerd om de verwachtingen en doelstellingen voor de komende jaren te formuleren.

De meeste instellingen zullen bekijken hoe ze face-to-face onderwijs het beste kunnen combineren met online onderwijs, eventueel met enkele cursussen die volledig online worden gegeven.

In deze toekomst staat technologie centraal. Technologie kan een brug slaan tussen face-to-face onderwijs en zelfstudie. Maar om daar te komen, moeten instellingen de lappendeken van oplossingen loslaten en overstappen op een volledig geïntegreerd systeem. In plaats van fysiek onderwijs en digitaal onderwijs als twee aparte dingen te beschouwen, moet er één allesomvattende leeromgeving komen die zowel fysiek als afstandsonderwijs ondersteunt.

Ongeacht hun digitale strategie moeten hogeronderwijsinstellingen er ook voor zorgen dat de onderwijskwaliteit behouden blijft tijdens de overgang naar de nieuwe situatie.

Hoe kunnen hogeronderwijsinstellingen dat bereiken?

Alle instellingen zitten in hetzelfde schuitje. Ze evalueren beslissingen die zijn genomen aan het begin van of tijdens de pandemie en gaan na of de behaalde resultaten passen binnen hun eigen digitale toekomst. Om te beginnen moeten instellingen drie dingen doen.

1.     De visie herzien

Geüpdatete strategieën en nieuwe plannen voor de toekomst van het onderwijs omvatten waarschijnlijk een intensiever gebruik van technologie om blended learning mogelijk te maken. Een goede blended learning-aanpak combineert het beste van face-to-face en digitaal onderwijs door het leermanagement niet alleen te digitaliseren, maar ook te optimaliseren.

Een modern, innovatief leerplatform moet docenten, studenten en administratief medewerkers op zo’n manier samenbrengen dat er maximale interactie tussen docenten en studenten, een hoge studentenbetrokkenheid en minimale uitval is.

2.     De lacunes vaststellen

Als de visie onder de loep wordt genomen, is de kans groot dat er lacunes aan het licht komen, bijvoorbeeld op het vlak van technologie, middelen of vaardigheden.

Vorig jaar onderzocht D2L hoe ver hogeronderwijsinstellingen staan met de implementatie van onderwijstechnologie en het meten van de stimulansen en uitdagingen van hun strategie. In het Verenigd Koninkrijk lagen de prioriteiten van de respondenten voor de komende twee jaar bij:

 • het verbeteren van het online onderwijs (52%)
 • het verbeteren van de digitale vaardigheden van docenten (51%)
 • het investeren in en moderniseren en verbeteren van de online infrastructuur (42%)

In Zuid-Afrika was volgens bijna 60% van de ondervraagden het verbeteren van digitale vaardigheden een van de belangrijkste prioriteiten was in de komende twee jaar.

3.     Expertise ontwikkelen

Zodra hogeronderwijsinstellingen hun visie en lacunes in kaart hebben gebracht, kunnen ze een strategie ontwikkelen om vast te leggen welke ondersteuning en expertise ze nodig hebben om hun plannen te realiseren. Als ze samenwerken met een deskundige leverancier, krijgen ze hulp bij de planning, het stellen van doelen en het maken van belangrijke (technologie)keuzes.

Ondersteuning in de overgangsfase

Bij elke verandering kunnen capaciteitsproblemen ontstaan. Medewerkers hebben hun handen vol aan het geven en faciliteren van onderwijs. Het is dus een hele klus om mensen te vinden met de juiste vaardigheden om veranderingen door te voeren.

Hogeronderwijsinstellingen kunnen gebruikmaken van de hulp en expertise van hun technologiepartner. Instellingen verwachten tegenwoordig terecht dat leveranciers meer doen dan alleen het beschikbaar stellen van het platform en innovaties. Als leveranciers luisteren naar en inspelen op de behoeften van hun klanten en hen op de juiste manier ondersteunen in deze wereld na corona, ontstaan langdurige partnerschappen.

Dankzij de professionele diensten van D2L kan de onderwijscontinuïteit tijdens de overgangsfase worden gewaarborgd:

 • Een administratiebeheerder kan de platformconfiguratie en het beheer optimaliseren en een gebrek aan menskracht en vaardigheden opvangen door het beheer van Brightspace op zich te nemen.
 • Een technisch accountmanager kan begeleiding bieden bij technische projecten, platformupdates en verbeteringen.
 • Learning Analytics kan helpen bij het ontwikkelen van een effectieve gegevensstrategie om de leerervaring en het creëren en delen van zaken als gegevenssets, visualisaties en rapporten te optimaliseren.
 • Als docenten en cursusmakers hulp nodig hebben bij het ontlenen van content, kan een team van designers en ontwikkelaars helpen de content om te zetten in aantrekkelijke en boeiende cursussen voor een consistente leerervaring.

Volgende stappen

Het hoger onderwijs zit midden in een digitale transformatie. De eerste fase – de overstap van face-to-face onderwijs naar online onderwijs – is al afgerond tijdens de pandemie. Nu zitten we in de tweede fase: het nemen van beslissingen over technologie, personeel en vaardigheden om het online onderwijs te optimaliseren in dit digitale tijdperk. Het einddoel? Een volledige digitale transformatie met één samenhangende leeromgeving die boeiend en gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maakt in fysieke, online, en blended leeromgevingen. In deze toekomst is ruimte voor competentiegerichte onderwijsmodellen, volledig online onderwijs en gedragsgebaseerde analyses, waarbij in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van gegevens.

D2L is opgericht met als missie om de manier waarop mensen leren te verbeteren. Nu, twintig jaar later, werkt D2L samen met onderwijsinstellingen over de hele wereld om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen en studenten te helpen het beste uit zichzelf te halen. In 2022 hebben we D2L in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe look onderstreept onze missie om de manier waarop we leren te transformeren, met een sterkere focus op gepersonaliseerd leren, strategische partnerschappen, groei en menselijk potentieel.

D2L is de ideale partner om hogeronderwijsinstellingen te helpen hun huidige leeromgevingen te beheren, hun digitale strategieën te implementeren en plannen te maken voor een digitale toekomst. Daarbij kunnen accenten worden gelegd waar dat nodig is. Er kan bijvoorbeeld worden ingezet op het verlagen van de druk op het onderwijzend en administratief personeel, het omzetten van content of administratieve taken, of het optimaliseren van de leerervaring. Waar je prioriteiten ook liggen, bekijk de professionele diensten van D2L of neem contact met ons op voor meer informatie over hoe D2L je team kan helpen en aanvullen.

Written by:

Moody
Moody Al-Shakarchi

Senior Manager, EMEA Marketing

Stay in the know

Educators and training pros get our insights, tips, and best practices delivered monthly

Inhoudsopgave
 1. Leren en lesgeven in tijden van COVID-19
 2. De digitale toekomst van het hoger onderwijs
 3. Hoe kunnen hogeronderwijsinstellingen dat bereiken?
 4. Ondersteuning in de overgangsfase
 5. Volgende stappen