De vaardigheidskloof in beeld E-book | D2L
IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

De vaardigheidskloof in beeld

We leven in een snel veranderende wereld. Het is dan ook niet eenvoudig om te weten welke vaardigheden bedrijven en medewerkers nu en in de toekomst nodig hebben. Door de snelheid waarmee alles verandert als gevolg van de digitale transformatie en het Internet of Things (IoT) staan veel organisaties voor een nieuwe uitdaging: vaardigheden verwerven die ervoor zorgen dat de groei van het bedrijf gelijke tred houdt met die van de veranderingen in de wereld.

Aan de hand van onderzoek hebben we  de organisatorische impact van de toenemende vaardigheidskloof bij L&D-leiders en medewerkers in kaart gebracht.

Wat is de vaardigheidskloof?

De term ‘vaardigheidskloof’ verwijst naar een fundamentele mismatch tussen de vaardigheden die werkgevers zoeken en de vaardigheden die werkzoekenden bezitten. Door deze mismatch komen werkzoekenden moeilijk aan werk en is het voor werkgevers moeilijk om adequaat opgeleide werknemers te vinden.

Al in 2015 voorspelde het World Economic Forum (WEF) dat in 2020 meer dan een derde van de gevraagde vaardigheden bij de meeste beroepen vaardigheden zouden zijn die nog niet als cruciaal worden beschouwd. Het WEF verwachtten een toename in de vraag naar vaardigheden op het gebied van onder andere automatisering, AI en machine learning, en een blijvende vraag naar meer ‘menselijke’ vaardigheden zoals creativiteit, onderhandelen en emotionele intelligentie.

Hoe kunnen we de vaardigheidskloof overbruggen?

Hoe kunnen we ons voorbereiden op de toekomst zonder onze huidige behoeften uit het oog te verliezen? Download dit e-book om een meer inzicht te krijgen in de dreigende vaardigheidskloof en te ontdekken welke kernvaardigheden je onder andere nodig hebt om gelijke tred te houden met de moderne technologie. Onderwerpen die aan bod komen in deze gids zijn ondere andere: ‘Hoe goed zijn we voorbereid op de vaardigheidskloof?’, ‘Hoe zien medewerkers de vaardigheidskloof’, ‘Welke technologie gaat werken?’ en ‘Hoe kunnen we ons L&D-aanbod verbeteren’.

Bekijk onze nieuwste infographic die is gebaseerd op ons onderzoek voor meer informatie. Voor deze infographic vroegen we 500 L&D-leiders (Learning & Development) in het Verenigd Koninkrijk wat volgens hen momenteel de belangrijkste uitdagingen zijn op het gebied van her- en bijscholing in het bedrijfsleven, en welke moderne strategieën hierbij zouden kunnen helpen.

Download Nu

Please complete this required field.
Phone number must be a valid number.
Thank you for submitting this form.

Je kunt je op ieder moment uitschrijven. Persoonlijke informatie zal worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wil je meer informatie?

Wil je met iemand persoonlijk praten? Schuif aan, dan zetten wij alvast koffie.

Laten we eens praten