IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

Ryan Walmsley

We hebben intelligente programmaonderdelen ingeschakeld, zodat het systeem kan reageren op bepaalde acties van studenten – of het uitblijven van actie – zonder dat er in elk geval een handmatige tussenkomst van een trainer nodig is. We weten dat feedback het meest waardevol is wanneer deze snel terugkomt en deze tool helpt ons om bijna onmiddellijk geïndividualiseerde antwoorden te geven, inclusief de laatste afrondingsbrief.

Share this: