IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

René-Jean Aubé

Toen we ons systeem ter plaatse hostten, besteedden we veel tijd aan administratief werk. Brightspace wordt maandelijks geüpdatet, zodat CCNB zo snel mogelijk de nieuwste tools krijgt, die automatisch over alle apparaten heen worden geschoven. Maar door de stapsgewijze veranderingen zijn ze beter in staat om de faculteit en de studenten te laten wennen aan nieuwe updates. Door de continue levering kunnen we onze eigen IT-middelen richten op het ontwikkelen van nieuwe trainingsinhoud in plaats technische problemen op te lossen.

Share this:

Suggested articles