IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

Radboud Universiteit – Law in Action

Leren door te doen


Radboud Universiteit gebruikt gamification om studenten gemotiveerd te houden met Brightspace

In Een Oogopslag

Klant: Radboud Universiteit – Law in Action
Bedrijfstak: Higher Education
Bezoek Website

Platform/functies

  • D2L’s Brightspace platform
  • ePortfolio
  • Quizzes
  • Studentenbeloningen

Geïnterviewden

  • Simon Tans, Assistent hoogleraar, internationaal en Europees recht
  • Irene Larooy, studieadviseur

Belangrijkste punten

  • Biedt een aangepast leerpad voor elke student, waardoor deze inzicht krijgt in zijn of haar vooruitgang en controle over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling
  • Creëert gesimuleerde scenario's in de stijl van een rechtszaal binnen colleges waar studenten hun kennis in de praktijk kunnen brengen
  • Leert waardevolle soft skills en samenwerking die studenten later nodig hebben in hun werkomgeving
Radboud Universiteit – Law in Action Logo

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit onderzoekt nieuwe manieren om studenten bezig te houden, door gebruik te maken van quizzen en studentenbeloningen in het kader van het Brightspace-leermanagementsysteem om aangepaste leertrajecten te creëren die de nadruk leggen op persoonlijke ontwikkeling en soft skills, en niet alleen op het laten zien van kennis.

"[ePortfolio is] een benadering die de studenten nieuwsgierig maakt en dat is wat we willen bereiken. Het gaat ook om samenwerking en het leren van soft skills. Studenten leveren scripties in en kunnen prijzen verdienen die ze via Brightspace ontvangen."

Irene Larooy, studie-adviseur aan de Radboud Universiteit

Uitdaging

Het leren van communicatie en kritisch denken

De Radboud Universiteit in Nederland biedt een scala aan bachelor- en masteropleidingen aan haar meer dan 20.000 studenten. Toen het contract voor het Learning Management System (LMS) afliep, heeft Radboud als student-georiënteerde universiteit de behoeften van de gebruikers ingeschat voor aanbesteding uitschreven werd.

D2L’s Brightspace was de absolute winnaar van de aanbesteding. In februari 2018 had de universiteit de pilot use-cases voor het systeem in gebruik genomen en in mei van dat jaar voltooiden de trainers hun opleiding op het platform. In september 2019 was de implementatie afgerond en maakten meer dan 20.000 studenten en 5.000 docenten gebruik van Brightspace.
Een faculteit die zich heeft onderscheiden in het innovatieve gebruik van het platform is de Radboud Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De opleiding ‘Law in Action’ van de universiteit maakt gebruik van de ePortfolio-tool binnen Brightspace en erkent de functionaliteit ter ondersteuning van continue beoordeling. Studenten kunnen de vaardigheden die ze tijdens de cursus hebben opgedaan laten zien en krijgen feedback over het werk dat ze inleveren, zodat ze kunnen reflecteren op hun eigen vooruitgang.

Ze ronden opdrachten af in verschillende formats, waaronder presentaties die vervolgens van kritiek worden voorzien door hun medestudenten en hun tutors.
Als gevolg daarvan ontwikkelen zij soft skills zoals communicatie en kritisch denken, die een aanvulling vormen op de professionele capaciteiten die zij nodig hebben voor hun toekomstige loopbaan in de advocatuur.

Buitenkant van de campus van de Radboud Universiteit

Oplossing

Brightspace in actie

Simon Tans, sssistent hoogleraar, internationaal en Europees recht, en Irene Larooy, studieadviseur, leggen dat uit dat door Brightspace,‘Law in Action’ de focus verschuift van traditioneel tonen van kennis naar het laten zien dat je het onder de knie hebt.De training legt de nadruk op persoonlijke ontwikkeling en reflectie, in plaats van het reproduceren van kennis.

Studenten uploaden hun opdrachten naar hun persoonlijke ePortfolios in het platform en als ze de module hebben gehaald, ontvangen ze een prijs. Er zijn in totaal 20 prijzen, die samen een scala aan soft skills bestrijken die studenten moeten opbouwen, zoals presentatievaardigheden en conflictbemiddeling, maar ook technische kennis over materieel recht.

Zo richt één prijs zich op de beschrijving van een doorbraak in een rechtszaak. Studenten kunnen hun vaardigheden en nadenken over hun leerproces tijdens het opbouwen van hun ePortfolio. Het ePortfolio geeft een doorlopend overzicht van de prestaties van de student, terwijl het voortdurende streven naar prijzen hem motiveert om vooruitgang te boeken. “Het is een aanpak die de studenten nieuwsgierig maakt en dat is wat we willen bereiken. Het gaat ook om samenwerking en het aanleren van soft skills. Studenten leveren scripties in en kunnen prijzen verdienen die ze via Brightspace ontvangen.” – Irene Larooy, Studieadviseur, Radboud Universiteit…

Het Brightspace-platform biedt ook een handige manier voor studenten om documenten te delen, feedback te krijgen en hun ontwikkeling te volgen. Simon Tans voegt hieraan toe: “Ons oorspronkelijke idee was om ze met elkaar in contact te brengen, dus als de ene partij een juridisch document stuurt, kunnen andere partijen daarop reageren en misschien fouten in de argumenten uitbuiten, als een simulatie van de werkelijk. De toegevoegde waarde van Brightspace is dat studenten hun documenten als het hen uitkomt, op een zaterdag kunnen indienen. Je bent niet langer beperkt tot iedereen die op hetzelfde moment werkt.

“We gebruiken ook veel quizzen en vragenlijsten. Als studenten de vragen beantwoorden, ontvangen ze een e-mail van ons die ze vertelt hoe hun score was. Op die manier kunnen we verschillende scenario’s laten spelen.”

"…Dus als de ene partij een juridisch document stuurt, kunnen andere partijen daarop reageren en misschien fouten in de argumenten uitbuiten, waardoor de werkelijkheid gesimuleerd wordt. De toegevoegde waarde van Brightspace is dat studenten hun documenten op een zaterdag kunnen inleveren als het hen uitkomt. Je bent niet langer beperkt tot een moment waarop iedereen aanwezig is."

Simon Tans, Assistent hoogleraar, internationaal en Europees recht

Resultaten

Persoonlijke studiepaden voor succesvolle resultaten

Via de ePortfolio-tool en beloningen-functionaliteit in Brightspace, ondersteunt ‘Law in Action’ studenten op hun leerpad, waardoor ze inzicht krijgen in hun eigen vooruitgang en controle over hun persoonlijke ontwikkeling. Voor docenten is het een handige manier om de vooruitgang van studenten te monitoren en hen op het juiste spoor te houden om de gewenste leerresultaten te bereiken, omdat elke belonging is gecreëerd rond een subdoel van de leerdoelen.

De focus van de studenten blijft gedurende het hele leerproces behouden, omdat ze er voortdurend naar streven om te voldoen aan de criteria voor beloningen, in plaats van zich alleen te richten op een traditionele, definitieve beoordeling.

De adoptie van Brightspace is zo succesvol geweest dat de universiteit werkt aan sjablonen om de creatie van toekomstige cursussen te vergemakkelijken. De universiteit zet zich ook in voor het delen van kennis binnen de gehele faculteit, om het maximale uit het platform te halen.

“Het personeel is echt geïnteresseerd in het werk dat wordt gedaan”, zegt Irene Larooy. “Ze houden zelfs lunchbijeenkomsten om best practices te delen.”

Wil je meer informatie?

Wil je met iemand persoonlijk praten? Schuif aan, dan zetten wij alvast koffie.

Laten we eens praten