IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

Radboud Universiteit – Criminal Procedural

Het recht tot leven brengen


Radboud Universiteit hanteert een innovatieve benadering van blended learning door het simuleren van rechtszaken uit de praktijk

In Een Oogopslag

Klant: Radboud Universiteit – Criminal Procedural
Bedrijfstak: Hoger onderwijs
Bezoek Website

Download de pdf

Platform/functionaliteiten

  • D2L’s Brightspace platform
  • ePortfolio
  • Studentenbeloningen
  • Vrijgavevoorwaarden

Geïnterviewden

  • Bjorn Eggen, docent strafrechtelijk procesrecht

Belangrijkste punten

  • Biedt een dynamische cursus die de laatste ontwikkelingen in het recht weerspiegelt en stelt studenten in staat om hun kennis toe te passen door middel van gesimuleerde scenario's.
  • Geeft leerlingen toegang tot informatie in verschillende formaten, met behulp van vrijgavevoorwaarden om aangepaste leerpaden mogelijk te maken.
  • Stimuleert het delen van kennis om ervoor te zorgen dat het personeel het maximale uit de functies van het leerplatform haalt.
Radboud Universiteit – Criminal Procedural Logo

Radboud Universiteit gebruikt het Brightspace learning management systeem om rechtenstudenten dieper inzicht te geven in de juridische procedure, door interactieve leerervaringen te bieden die simuleren hoe een strafzaak zich in de loop van de tijd ontwikkelt en studenten te helpen het proces te begrijpen vanuit meerdere juridische perspectieven.

"…Studenten die in eerste instantie leken te worstelen met meer abstracte en grotere theoretische vragen werden meer betrokken door de praktische aanpak van de cursus. We realiseerden ons ook dat dit een geheel nieuwe manier van lesgeven is."

Bjorn Eggen, docent strafrechtelijk procesrecht, Radboud Universiteit

Uitdaging

Innovation through interactivity

De Radboud Universiteit in Nederland biedt een scala aan bachelor- en masteropleidingen aan haar meer dan 20.000 studenten. Als studentgeoriënteerde universiteit heeft Radboud bij het aflopen van het contract voor haar Learning Management System (LMS) de behoeften van de gebruikers geïnventariseerd alvorens een aanbesteding uit te schrijven.

D2L’s Brightspace was de absolute winnaar van de aanbesteding. In februari 2018 waren er pilot-gebruikscases van het systeem en in mei van dat jaar werden er docenten opgeleid. In september 2019 was de implementatie afgerond en maakten meer dan 20.000 studenten en 5.000 docenten gebruik van Brightspace.

Een faculteit die heeft uitgeblonken in het innovatieve gebruik van het platform is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De opleiding Strafrechtelijk Procesrecht van de universiteit maakt gebruik van een fictieve casusopdracht om studenten de kans te geven hun kennis te testen in een gesimuleerd real-world scenario. Het is een zeer interactieve en collaboratieve aanpak, die de student in staat stelt om niet alleen zijn of haar kennis van het strafprocesrecht te vergroten, maar ook om zijn of haar begrip te testen.

Radboud Universiteit gebouw

Oplossing

Brightspace in actie

Bjorn Eggen, docent strafrechtelijk procesrecht bij Radboud, heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden en functionaliteit van Brightspace om de op scenario’s gebaseerde cursus te leveren.

“Ter voorbereiding op een college kijken studenten naar kennisclips waarin de docenten de centrale thema’s van het materiaal van die week uitleggen. Elke week wordt er meer informatie aan de zaak toegevoegd: in de eerste week wordt de verdachte gearresteerd, in de tweede week worden de opsporingsmethoden onthuld. Elke week leveren de studenten via Brightspace een korte paper in, zodat de docenten kunnen zien wat ze begrijpen en waar ze kunnen verbeteren”. – Bjorn Eggen, docent strafrechtelijk procesrecht, Radboud Universiteit

Door het veelzijdige karakter van het leerplatform om op het juiste moment video’s en druppelvormige informatie te delen met de leerlingen, is de kennisuitwisseling niet langer beperkt tot het klaslokaal. “We wilden de studenten motiveren om niet alleen de benodigde materialen te bestuderen, maar ook om deze uit te breiden”, voegt Bjorn Eggen toe.

Door de vrijgavevoorwaarden in Brightspace is het mogelijk om aangepaste leerpaden te creëren. Studenten kunnen alle verschillende perspectieven op de zaak ervaren door de rol van verdediger, aanklager en rechter op zich te nemen. Informatie wordt alleen vrijgegeven aan studenten als ze aan de juiste criteria voldoen, dus de ‘aanklagers’ zien ander materiaal dan bijvoorbeeld de ‘raadsman van de verdediging’. Dit geeft het scenario het dynamische gevoel van een echte zaak: informatie bouwt zich op in de loop van de tijd, en deze interactiviteit staat centraal in het vermogen van de studenten om vooruitgang te boeken.

"Wat we wilden bereiken was de studenten niet alleen te motiveren om de benodigde materialen te bestuderen, maar ook om deze uit te breiden en om echt betrokken te raken bij de cursus. Dat is echt nuttig voor ons als docenten en voor studenten, het helpt de cursus tot leven te brengen."

Bjorn Eggen, docent strafrechtelijk procesrecht, Radboud Universiteit

Resultaten

Een nieuwe manier van collegegeven aanleren

Door middel van Brightspace zijn studenten in staat geweest om content op verschillende manieren tot zich te nemen, waaronder via video. Ze gebruiken deze content om kennis op te bouwen en vervolgens het begrijpen ervan te laten zien door middel van praktische toepassing. Docenten hebben de vrijheid om informatie op verschillende manieren te delen en studenten worden aangemoedigd om onderwerpen volledig te verkennen, in plaats van alleen te vertrouwen op de uitwisseling van informatie in tijdens een college. Het resultaat is een stimulerende en boeiende omgeving, met gemotiveerde studenten die graag willen laten zien hoe goed ze presteren.

Bjorn Eggen: “Wat ons opviel is dat studenten die in eerste instantie leken te worstelen met meer abstracte en grotere theoretische vragen meer betrokken raakten door de praktische aanpak van de cursus. We realiseerden ons ook dat dit een geheel nieuwe manier van college geven is.

De faculteit omarmt het blended learning-model, dat klassikale tijd combineert met gefaciliteerde e-Learning, en houdt de cursussen up-to-date door relevante inhoud toe te voegen. “Het is veel gemakkelijker om informatie toe te voegen”, legt Bjorn Eggen uit. “Elke keer als ik iets interessants op het nieuws zie, voeg ik het toe aan de Brightspace-pagina. Dat is echt nuttig.”

De adoptie van Brightspace door de Radboud Universiteit is zo succesvol en de opleiding strafrechtelijk procesrecht is zo innovatief, dat D2L het heeft genomineerd voor een prijs voor uitmuntendheid. In de toekomst werkt de universiteit aan sjablonen om de creatie van toekomstige cursussen te vergemakkelijken en blijft ze kennis delen met de hele faculteit.

Wil je meer informatie?

Wil je met iemand persoonlijk praten? Schuif aan, dan zetten wij alvast koffie.

Laten we eens praten