FedEx Express en de University of Memphis Global | Customer Success | D2L
IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

FedEx Express en de University of Memphis Global

Medwerkers een nieuwe lease op LiFE geven


Inleiding

In de afgelopen jaren werden talrijke zakelijke en academische partnerschappen opgericht, en het is niet moeilijk te begrijpen waarom. De werkloosheid is laag en medewerkers hebben meer vaardigheden dan ooit tevoren nodig. Tegelijkertijd blijft het percentage inschrijvingen aan de Amerikaanse universiteiten gelijk, deels als gevolg van de stijgende kosten van het collegegeld. Maar hoewel studenten zich misschien geen hoger onderwijs kunnen veroorloven, kunnen ze het zich ook niet veroorloven om de economische voordelen van aanvullende diploma's of een hbo-diploma te missen. Een studie voorspelde dat deze omstandigheden zullen leiden tot een toename van het aantal personen dat direct na de middelbare school de arbeidsmarkt betreedt en voor organisaties begint te werken die betalen op basis van de behaalde diploma's of certificeringen.[1] Soms is er een kloof tussen de vaardigheden die werkgevers nodig hebben en de vaardigheden waarover medewerkers beschikken. In dit geval moeten organisaties en academische instellingen samenwerken om programma's op te stellen die bij medewerkers de juiste vaardigheden ontwikkelen. Klassikaal leren is voor sommige medewerkers niet altijd een haalbare optie, aangezien medewerkers op lijnniveau vaak niet de tijd hebben om lessen bij te wonen. Door gebruik van technologie kunnen universiteiten en hogescholen de nieuwste platforms gebruiken om lesstof op tijd en “on demand” aan hun studenten beschikbaar te stellen.

In Een Oogopslag

Klant: FedEx Express en de University of Memphis Global
FedEx Express Team members worldwide: 240,000

Download de pdf

Samenvatting

 • Retentie, retentie, retentie
 • De cijfers verhogen
 • Een LiFE opbouwen
 • Een 21e-eeuwse benadering van leren
 • Werving
 • Mensen betrekken bij de bedrijfscultuur
 • Lancering van het programma
 • Resultaten van de bedrijfsprestaties
 • Conclusie
 • Over de partners
FedEx Express en de University of Memphis Global Logo

Institution

FedEx Express is de grootste werkmaatschappij in de FedEx-groep, met wereldwijd meer dan 240.000 werknemers. Het internationale hoofdkantoor van FedEx Express bevindt zich in Memphis, Tennessee, waar ook de Memphis World Hub, de grootste hub in het systeem, is gevestigd. Alleen al in Memphis heeft FedEx Express 13.000 mensen in dienst en het is een van de grootste werkgevers in de regio. Andere hubs bevinden zich in Indianapolis, Newark, en Oakland. De University of Memphis Global maakt deel uit van de universiteit van Memphis. UofM Global biedt online hoger onderwijs aan en haar programma's worden nationaal erkend..

Een voorbeeld van een geslaagde zakelijke-academische samenwerking is deze tussen FedEx Express en de University of Memphis Global. Toen FedEx Express het verloop bij haar Memphis World Hub wilde verminderen, had het een unieke oplossing nodig. Voortbouwend op haar goede relatie met de Universiteit van Memphis werkte FedEx Express samen met UofM Global om een innovatief onderwijsprogramma op te zetten. In minder dan zes maanden ontwierp UofM Global LiFE – een initiatief voor een opleiding op maat, ontworpen met de behoeften van de medewerkers van FedEx Express in gedachten. Door samen te werken, hebben FedEx Express en UofM Global grootschalige veranderingen aangebracht in hun benadering van onderwijs. Deze veranderingen waren een oplossing voor de uitdagingen waarmee medewerkers die onderwijs willen volgen te maken kunnen krijgen, van financiering tot toelatingsexamens, tijdsdruk en technologie. De resultaten waren voor beide partijen positief: in minder dan een jaar tijd overtrof het aantal inschrijvingen voor LiFE de verwachtingen van FedEx Express, wat het verloop heeft verminderd en de werving gestimuleerd. Het programma heeft ook bijgedragen aan een grotere groei voor UofM Global.
woman on phone

Retentie, retentie, retentie

Werken bij de Memphis hub kan afmattend zijn, en er is een groot verloop bij de medewerkers die niet tot het management behoren. Het is zwaar werk:

 • Blootstelling aan de weerselementen.
 • Fysiek zwaar werk.
 • ‘s nachts werken.

FedEx Express stond voor de uitdaging om haar medewerkers in de hub te houden. Robbin Page, Vicepresident Personeelszaken bij FedEx Express, weet hoeveel het verloop de bedrijfsresultaten beïnvloedt. Het kost $ 3.500 (€ 3.000) om elke medewerker te vervangen die vrijwillig de hub verlaat. Hoe hoger de omzet, hoe meer geld er wordt uitgegeven aan de vervanging en werving van medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de vaardigheden van medewerkers een manier is waarop organisaties medewerkers kunnen behouden. Gallup ontdekte dat 87% van de millennials prioriteit geeft aan professionele training, waarbij carrièregroei erg belangrijk is voor hen.[2] Loopbaanontwikkeling is mogelijk en wordt aangemoedigd door FedEx Express – vooral door middel van de bedrijfscultuur.

De bredere FedEx-onderneming biedt een hulpprogramma aan dat professionele ontwikkeling financieel ondersteunt, maar de hub-medewerkers profiteerden hiervan niet.

“Ik denk dat er twee redenen zijn waarom de hub-medewerkers geen gebruik hebben gemaakt van het hulpprogramma dat professionele ontwikkeling financieel ondersteunt”, zei Page. “Ten eerste bedroeg het slechts $ 3.000 (€ 2500) per jaar. Dit werd niet gelimiteerd – men had er elk jaar recht op. Maar zoals je waarschijnlijk weet, kost het meer dan $ 3.000 om een universitair diploma te halen en vanaf nul te beginnen. Als elk studiepunt $ 425 (€ 350) kost, dan kunnen medewerkers misschien slechts een paar cursussen per jaar volgen, wat hen niet helpt om op korte termijn een diploma te behalen.” De gegevens bevestigen dit: de gemiddelde kosten van collegegeld in de staat bedragen bijna $ 10.000 (€ 8600) per jaar.[3] “De andere uitdaging waarmee deze medewerkers worden geconfronteerd, is het feit dat het een terugbetalingsprogramma is”, voegde Page toe. “Ze moeten het collegegeld eerst zelf betalen en dan wachten op de terugbetaling.”Medewerkers aanmoedigen om certificeringen of diploma’s te halen, kan zowel de medewerker als de werkgever ten goede komen. Een hbo-diploma halen, is een manier om meer te verdienen. [4] Als FedEx Express de kans biedt om een diploma te behalen, zal dit helpen bij de ontwikkeling van een solide pijplijn van promoverende personen. Maar de drempel was voor velen te hoog. Voor de medewerkers die $ 13 – $ 15 (€ 11 – 13) per uur verdienden, moest er iets veranderen.

"Ik denk dat er twee redenen zijn waarom de hub-medewerkers geen gebruik hebben gemaakt van het hulpprogramma dat professionele ontwikkeling financieel ondersteunt”, zei Page. “Ten eerste bedroeg het slechts $ 3.000 (€ 2500) per jaar.
Dit werd niet gelimiteerd – men had er elk jaar recht op. Maar zoals je waarschijnlijk weet, kost het meer dan $ 3.000 om een universitair diploma te halen en vanaf nul te beginnen. Als elk studiepunt $ 425 (€ 350) kost, dan kunnen medewerkers misschien slechts een paar cursussen per jaar volgen, wat hen niet helpt om op korte termijn een diploma te behalen. "

Robbin Page, Vicepresident Personeelszaken bij FedEx Express

De cijfers verhogen

Succesvolle zakelijke-academische partnerschappen bezorgen universiteiten studenten, en organisaties afgestudeerden om vacatures te vullen.[5] Tegelijkertijd was FedEx Express op zoek naar manieren om het verloop te vertragen, UofM onderzocht hoe de groei in haar wereldwijde divisie kon worden gestimuleerd. Dr. Richard Irwin, Executive Dean van UofM Global, herinnert zich de uitdagingen. “Onze voorzitter noemde UofM Global dé manier om de universiteit te laten groeien met niet-traditionele studenten. Ik zie zakelijke partnerschappen als een belangrijk onderdeel van het halen van dat resultaat.”

Dr. Irwin beschreef het begin van de samenwerking met FedEx Express. “Het begon toen de voorzitter van onze raad, Alan Graf, CFO bij FedEx, onze voorzitter vertelde dat ik aan onze raad enkele presentaties had gegeven over Global en de groei ervan. Hij zei, ‘We willen graag de besprekingen over Global starten om ons te helpen dit verloopprobleem aan te pakken.’ In maart 2018 had ik een ontmoeting met FedEx Express om hun uitdagingen te bespreken en te horen wat ze verwachten van een programma dat hen zou helpen hun retentieprobleem aan te pakken.

Een LiFE opbouwen

FedEx Express wist wat het wilde: minder personeelsverloop onder haar medewerkers in de Memphis hub. In de loop van zes maanden, toen de eerste stenen werden gelegd van wat uiteindelijk LiFE (Learning inspired by FedEx) zou worden, schetste Page wat ze wou bereiken:

 • Het programma moest schaalbaar en toegankelijk zijn in de hele VS.
 • De medewerker moest het collegegeld niet meer zelf voorschieten; de kosten moeten rechtstreeks aan FedEx Express worden gefactureerd.
 • Het programma moest rekening houden met de situatie van de medewerker en daarop inspelen – zowel in termen van beschikbare tijd om een opleiding te voltooien als eerder opgedane ervaring.
 • Toelatingsexamens waren verboden.
 • Het programma kon niet worden gekoppeld aan verre begin- of einddatums.

“Ons doel was om de obstakels voor een tweede opleiding weg te nemen, en geld is een van de grootste obstakels”, zei Page. “Hoewel de tegemoetkoming door ons hulpprogramma voor de financiële ondersteuning van professionele ontwikkeling kan oplopen tot $ 3.000 (€ 2500 ) per jaar, is dit veel geld voor iemand die fulltime werkt en $ 13 – $ 15 (€ 11 – 13) per uur verdient.
Waar moeten ze dat geld vandaan halen? We hebben veel van de obstakels voor het behalen van een hbo-opleiding waarmee onze teamleden worden geconfronteerd, doorlopen en weggenomen, en UofM was bereid met ons samen te werken om die obstakels aan te pakken.”

Om de financiële zorgen weg te nemen, heeft FedEx Express het model inzake collegegeld omgedraaid – van terugbetaling naar directe facturering. Met LiFE verhoogde FedEx het bedrag aan collegegeld dat jaarlijks wordt toegekend van $ 3.000 tot $ 5.250 (van € 2500 tot € 4500) (het maximale fiscaal aftrekbare bedrag dat de Amerikaanse belastingdienst toestaat). Er zijn geen limieten voor het aantal jaren dat medewerkers, die in aanmerking komen, het collegegeld kunnen gebruiken. Page herhaalde dat de directe facturering van het collegegeld een van de belangrijkste eisen van FedEx Express voor het nieuwe programma was. “Als de universiteit zou gezegd hebben dat we alles konden doen behalve de directe facturering, dan was het programma niet van start gegaan.
Directe facturering was nodig om er zeker van te zijn dat medewerkers niet afhaakten omdat ze het collegegeld niet vooraf konden betalen,” zei Page.

man on computer
Deze en andere programmavereisten betekenden dat UofM verschillende benaderingen moest volgen. FedEx Express wilde niet dat medewerkers een toelatingsexamen moesten afleggen om zich in te schrijven – geen SAT of ACT (Amerikaanse toelatingstesten). Samen met een nieuw model voor het collegegeld moest het zo eenvoudig mogelijk zijn om zich in te schrijven voor LiFE en het te gebruiken. Sommige medewerkers zijn misschien niet klaar voor de universiteit of zijn misschien een beetje onzeker als gevolg van hun eerdere ervaringen aan de universiteit. De toelatingstesten maakten een hbo-opleiding al voor de meeste medewerkers onbereikbaar; er hoefde niet meer te zijn.

Daarom hebben Dr. Irwin en het UofM Global-team LiFE ontworpen dat uit twee hoofdcomponenten bestaat: de “college track”, wat leidt tot een
HBO-diploma, en LiFE Prep Academy. LiFE heeft verschillende startpunten, afhankelijk van het opleidingsniveau van de medewerker: middelbare school niet voltooid, diploma middelbare school, HBO-diploma, of een universitair diploma. De medewerkers die hun diploma middelbare school moeten behalen, zijn verbonden aan een plaatselijk bureau voor volwassenenonderwijs in hun thuisstad.

Medewerkers die meer dan 30 studiepunten hebben en zich niet inschrijven voor de Prep Academy krijgen een LiFE-coach toegewezen die expertise heeft in overdrachtsevaluaties – meer dan 50% van de studenten in deze categorie neemt studiepunten mee van andere instellingen. Hun LiFE-coach werkt met hen samen bij het toelatingsproces, helpt hen te begrijpen hoe bestaande studiepunten van toepassing zijn op een diploma aan de UofM en verbindt hen met een academische adviseur. Nadat studenten zich hebben ingeschreven, houdt de LiFE-coach hun voortgang bij en controleert hij periodiek of ze extra ondersteuning nodig hebben. Door medewerkers op basis van deze criteria in te delen, kunnen de LiFE-coaches vakexperts worden en proactief hulp bieden.

“Soms hebben studenten een beetje extra motivatie nodig nadat hun aanvankelijke enthousiasme is afgenomen, onze coaches werken met hen samen als dat gebeurt,” zei Dr. Irwin.

Het merendeel van de medewerkers heeft de middelbare school afgemaakt, maar heeft zich nooit ingeschreven voor de universiteit of is aan een universitaire opleiding begonnen, maar is ermee gestopt voordat ze 30 studiepunten hebben gehaald. Deze medewerkers starten met de LiFE Prep Academy, een reeks van vier bestaande UofM-lessen die zijn ontworpen om aan de behoeften van deze diverse groep te voldoen. De competentiegerichte Prep Academy stelt studenten in staat om aan hun eigen tempo te studeren. Een succesvolle afronding van de Prep Academy bewijst dat de medewerkers klaar zijn om op universitair niveau te studeren en garandeert dat ze toegang krijgen tot UofM Global zonder toelatingsexamens te hoeven doen. Medewerkers ontvangen 12 studiepunten als ze de Prep Academy met succes voltooien. Het doel van Prep Academy is om onnodige hindernissen voor een opleiding weg te nemen.

"In de Memphis hub werken mensen die uit Mississippi komen – een reis van twee uur per enkele reis,” zei Page. “Dit zijn medewerkers die vier uur per dag pendelen, wat bewijst dat ze die baan echt willen.. LiFE mobiel kunnen gebruiken, is onze manier om in die medewerkers te investeren en hen kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen, die ze anders niet zouden hebben gehad."

Robbin Page, Vicepresident Personeelszaken bij FedEx Express

Een 21e-eeuwse benadering van leren

Alleen al in de Verenigde Staten is het aantal inschrijvingen voor onlinetrainingen van hogescholen verbazingwekkend snel gestegen – meer dan verviervoudigd in de afgelopen 15 jaar.[6] UofM Global loopt op dit gebied voorop; haar online programma’s staan consequent bovenaan in de ranglijst van US News & World Report.[7] “We bieden al jaren onlinetrainingen aan”, zei Dr. Irwin. De programma’s van UofM Global zijn virtueel, maar niet onpersoonlijk – achter de webpagina’s bevinden zich echte mensen. (Online studenten hebben bijvoorbeeld toegang tot coaches en facilitators.) Deze technologische expertise kwam goed van pas
bij het ontwerpen van LiFE. FedEx Express wilde haar nieuwe programmaportaal zo netjes en gebruiksvriendelijk mogelijk maken. UofM Global deed dit graag en ontwierp een gebruikersinterface met verschillende belangrijke functies:

 • Een eenvoudige aanmelding op maat.
 • Responsief ontwerp.
 • Basisgegevens op een nette landingspagina.

Deze details moedigen studenten aan om door te gaan met leren, niet om ze te laten vastzitten.

Een mobiele benadering

Uit de interne gegevens van UofM Global bleek dat 70% van de studenten vanaf hun mobiele apparaten de content raadpleegt, het was dus van essentieel belang dat de content responsief en mobiel was. FedEx Express was het daarmee eens. Voor medewerkers die lang onderweg naar het werk zijn, is naar school gaan voor of na het werk niet haalbaar. Medewerkers die meer dan twee uur per dag van en naar hun werk pendelen, hebben niet noodzakelijk de capaciteit of mogelijkheid om cursussen op een desktop of zelfs een laptop te volgen, maar ze kunnen deze misschien wel volgen als het programma beschikbaar en toegankelijk is vanaf een tablet of smartphone. Dit maakte het noodzakelijk dat mobiele content een integraal onderdeel van het programma werd.

“In de Memphis hub werken mensen die uit Mississippi komen – een reis van twee uur per enkele reis,” zei Page. “Dit zijn medewerkers die vier uur per dag pendelen, wat bewijst dat ze die baan echt willen.. LiFE mobiel kunnen gebruiken, is onze manier om in die medewerkers te investeren en hen kansen te geven om zichzelf te ontwikkelen, die ze anders niet zouden hebben gehad.”

woman on computer

De technische kant

Een ander doel van LiFE is de naadloze overgang tussen content en cursusbelasting. UofM Global gebruikt het Brightspace-platform om de online content voor medewerkers te personaliseren. Voor veel medewerkers is LiFE hun eerste ervaring met online leren, het biedt dus een risicovrije omgeving om te verkennen. De landingspagina is duidelijk en eenvoudig, terwijl studiebegeleiding in het platform is geïntegreerd en 24/7 beschikbaar is. De medewerkers van de faculteit hebben virtuele kantooruren, waardoor onze medewerkers vragen kunnen stellen en gerichte feedback kunnen krijgen. De cursussen beschikken over gamification-aspecten om medewerkers betrokken te houden.

Het platform maakt gebruik van release-voorwaarden om de cursussen van medewerkers te beheren en het leren te optimaliseren. Studenten hoeven niet in te loggen en meteen de 200 verschillende taken te zien die nodig zijn om een cursus af te ronden – wat overweldigend kan zijn. De release-voorwaarden verdelen de lesstof in bite-sized brokken, zodat studenten zich alleen hoeven te concentreren op de zes taken die voor hen liggen. Uiteindelijk zijn er verschillende versies van de Prep Academy – de release-voorwaarden maken onderscheid tussen hen en beheren de ervaring van studenten.

Intelligente agenten (kunstmatige systeemelementen die het gedrag van studenten volgen en berichten verzenden of studenten informeren op basis van een reeks specifieke voorwaarden8)[8]) maken ook aangepaste, gepersonaliseerde en geautomatiseerde communicatie mogelijk.

“We gebruiken intelligente agenten om studenten te motiveren om door te gaan”, zei Dr. Irwin. “Het helpt ons met specifieke communicatie rond het erkennen en feliciteren van studenten voor werk dat werd voltooid.” — Dr. Richard Irwin, Executive Dean van UofM Global,

"In het begin gebruikten we LiFE als middel voor de retentie van medewerkers, maar het is nu ook een middel om medewerkers aan te trekken."

Robbin Page, Vicepresident Personeelszaken bij FedEx Express

Werving

Hoewel het belangrijkste doel van LiFE de retentie van medewerkers was, gaf het programma, als onbedoeld neveneffect, een boost aan de werving van hub-medewerkers, zei Page. Als onderdeel van haar communicatiebeleid vermeldt FedEx Express LiFE in haar vacatures. LiFE heeft ook rekening gehouden met evenementen voor de gemeenschap.

“In het begin gebruikten we LiFE als middel voor de retentie van medewerkers, maar het is nu ook een middel om medewerkers aan te trekken,” zei Page. “We hebben onze inspanningen aanvankelijk op managers gericht en volgden daarna met de interne informatie naar medewerkers toe. Vervolgens hebben we de universiteit uitgenodigd om samen met ons deel te nemen aan externe evenementen. We waren bijvoorbeeld de enige werkgever op een recente uitwisselingsdag in Memphis. FedEx Express
kon sollicitaties ontvangen en LiFE werd natuurlijk prominent weergegeven als een van de voordelen om bij ons te komen werken. Evenzo zijn we begonnen met het houden van wervingsevenementen op de campus van UofM. Dus hoewel LiFE aanvankelijk als een middel voor retentie werd ontworpen, is het uitgegroeid tot iets veel groters.”

Een goede communicatie naar zowel huidige als toekomstige medewerkers toe, zorgt ervoor dat het programma veel aandacht krijgt, iets waar medewerkers zich voor zouden moeten inschrijven. Deze communicatie benadrukt het belang van een hbo-opleiding, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de voordelen voor de medewerker.

Studeren om te verdienen

“University of Memphis (UofM) Global heeft samengewerkt met FedEx om de FedEx hub-medewerkers op bepaalde locaties een opleiding voor hoger onderwijs aan te bieden, LiFE (Learning inspired by FedEx).
Als de kandidaten voldoen aan de criteria en een goede academische reputatie hebben, moeten ze de kosten voor de opleiding niet zelf betalen.
Daarnaast worden er cursussen aangeboden die bij je vooropleiding passen, 24/7 tutoring en een UofM Global LiFE Coach om je op weg te helpen.”
— van de FedEx Express carrièresite, Materiaalafhandelaar/Magazijn

FedEx employee loading truck

Mensen betrekken bij de bedrijfscultuur

Een programma zoals LiFE komt niet van de grond zonder senior leiderschap. Maar Page had hun steun. “We hebben een bedrijfscasus gemaakt en kregen reeds de steun van de senior leiders voordat we naar UofM gingen,” zei Page, omdat we dit retentieprobleem moesten oplossen. We konden aantonen dat als we een hub-medewerker langer dan 90 dagen zouden kunnen behouden, zelfs als die medewerkers de hele $ 5.250 (€ 4500) zouden gebruiken (wat je onmogelijk in zo’n korte tijd kunt doen), we nog steeds vooruit zouden komen.”

Een sterk onderdeel van de bedrijfscultuur van FedEx zijn de interne promoties. “Elke vacature die moet worden vervuld, algemeen directeur en lager, wordt eerst intern geplaatst en alleen interne kandidaten worden in aanmerking genomen”, aldus Page. Om een interne promotie te laten slagen, hebben organisaties sterke kandidaten nodig om die rollen te vervullen. Dit was een ander positief resultaat van LiFE. Door medewerkers te motiveren om naar de universiteit te gaan en hiervoor te betalen, bouwt FedEx Express haar eigen pijplijn voor interne promoties uit.

Omdat UofM Global LiFE heeft ontworpen om met een managementdiploma te cumuleren, beëindigen medewerkers het programma met de vaardigheden die ze nodig hebben voor managementrollen. “Toen we ons idee met FedEx Express deelden, over de mate waarin we dachten dat het het beste bij LiFE zou passen, waren ze heel tevreden”, zei Dr. Irwin. “Wat wij dachten dat het meest gerichte programma voor deze populatie was, spreekt hun medewerkers aan. Dit is een leiderschapsprogramma. Het zegt tegen de medewerkers: “We willen dat jullie leiders zijn.”

Hoe succes eruit ziet

Een van de grootste successen van LiFE is FedEx Express medewekers de kans te bieden hun opleiding te beëindigen. Bijvoorbeeld een medewerker die al lang in dienst is en die 25 jaar geleden met 100 studiepunten de universiteit heeft verlaten. Dankzij LiFE kon de medewerker die studiepunten gebruiken
om een gratis diploma te behalen, wat hij dit jaar zal doen.

"We hebben deelgenomen aan de lancering van het programma in andere hubs, naast Memphis,” zei Dr. Irwin. “We hebben lintjes doorgeknipt en het proces heel ceremonieel gemaakt. Een van onze doelen is nu om terug te keren naar elk van die plekken en dat enthousiasme gaande te houden."

Executive Dean van UofM Global

Lancering van het programma

“Resultaten, structuur, waardering en leren zijn de vier principes van de FedEx People Service Profit-cultuur, en we moesten ons programma afstemmen op die aspecten”, aldus Page. Om van LiFE een succes te maken, moest FedEx Express het te promoten, en het programma en mogelijke voordelen aan de medewerkers communiceren. De volledige marketing bestond uit:

 • Marketingmateriaal.
 • Hub-specifieke flyers met de slogan ‘Studeren om te verdienen’, waarbij de geldwaarde van een hogere opleiding werd gedeeld.
 • LiFE-logo en banners in elk van de hubs.

“We hebben deelgenomen aan de lancering van het programma in andere hubs, naast Memphis,” zei Dr. Irwin. “We hebben lintjes doorgeknipt en het proces heel ceremonieel gemaakt. Een van onze doelen is nu om terug te keren naar elk van die plekken en dat enthousiasme gaande te houden.”
Een ander voorbeeld van een geslaagd zakelijk-academisch partnerschap, UofM Global heeft een medewerker bij de Memphis hub. “Ze is ter plaatse tijdens de oriëntatie van nieuwe medewerkers, het werven en verifiëren van medewerkers voor het programma”, zei Dr. Irwin.

Resultaten van de bedrijfsprestaties

Zes maanden is een ongelooflijk korte tijd om een volledig onderwijsprogramma te ontwerpen, maar dat is wel wat UofM heeft bereikt. In augustus 2018 was LiFE klaar. Het programma oogstte onmiddellijk veel belangstelling. Toen UofM Global aanmeldingen ontving, verifieerde het tweewekelijks bij FedEx Express om er zeker van te zijn dat de medewerkers die zich aanmeldden in aanmerking kwamen.
Momenteel hebben meer dan 3.000 FedEx Express-medewerkers zich
ingeschreven.

Hoewel het programma in Memphis is gestart, is het niet tot daar beperkt gebleven. Als een vroege indicator van succes, stimuleerde de belangstelling vanuit het hele FedEx Express-netwerk de uitbreiding van het programma naar andere hubs in Indianapolis en Newark. Hoewel het geen officiële hubs zijn, wilden de belangrijkste sorteerlocaties van FedEx Express in Oakland en Los Angeles deelnemen, dus werd het programma ook voor hen beschikbaar gesteld. “Ik kreeg een heleboel telefoontjes van het management in Newark, Oakland en LA, allemaal met de vraag of hun medewerkers konden deelnemen”, herinnert Page zich. “Deze telefoontjes waren vooral verrassend, omdat het op dat moment november was. Normaal gesproken rollen we in november geen programma’s uit bij FedEx – we moeten ons dan immers voorbereiden op ons hoogseizoen. Maar we hebben het toch gedaan, en de managers van de andere hubs en locaties wilden deelnemen. De interesse van het management om dit te proberen om medewerkers te behouden was immens groot.”

Het is minder dan een jaar geleden, maar de LiFE-studenten doorlopen snel het programma. Eén medewerker heeft zijn diploma middelbare school al ontvangen, terwijl er nog veel meer studenten van Prep Academy naar de universitaire opleiding overgaan. Enkele medewerkers die met een hoog aantal studiepunten aan het programma zijn begonnen, zijn al afgestudeerd.

Er is ook geweldige feedback, zowel van studenten als van de gemeenschap. “We zijn de grootste werkgever in de staat Tennessee, en UofM loopt niet ver achter”, aldus Page. “Alles wat ons als bedrijf of hen als academische instelling beïnvloedt, zal ook in de gemeenschap voelbaar zijn.”

"We zijn de grootste werkgever in de staat Tennessee, en UofM loopt niet ver achter”, aldus Page. “Alles wat ons als bedrijf of hen als academische instelling beïnvloedt, zal ook in de gemeenschap voelbaar zijn."

Robbin Page, Vicepresident Personeelszaken bij FedEx Express

Conclusie

Zakelijke-academische partnerschappen zullen de komende jaren van cruciaal belang zijn voor zakelijk succes. Organisaties hebben hoger opgeleide medewerkers nodig met de vaardigheden die nodig zijn om te gedijen in de nieuwe werkwereld. Door samen te werken met de academische wereld kunnen organisaties de ontwikkeling
van de vaardigheden begeleiden die ze van hun medewerkers vereisen. Voor universiteiten kunnen deze partnerschappen groei stimuleren door meer niet-traditionele studenten aan te trekken. Deze partnerschappen moeten snel van de grond komen en resultaten opleveren – de huidige snelheid van zakendoen vereist een snelle reactie op uitdagingen.

Dankzij de recente samenwerking met FedEx Express kon UofM Global het inschrijven van niet-traditionele studenten opnieuw onderzoeken, waardoor de barrières voor toelating tot de universiteit werden weggenomen en de ervaring voor iedereen beter werd. “In het verleden was de volgorde altijd als volgt, ‘Eerst naar de universiteit en dan een baan zoeken,’” zei Dr. Irwin. “Met programma’s zoals LiFE en de Prep Academy zetten we dit model op zijn kop.

Their recent collaboration with FedEx Express allowed UofM Global to reexamine approaches to enrolling nontraditional students, eliminating barriers to college admission and making the experience better for all.

Nu zoek je een baan zodat je gesteund kunt worden om naar de universiteit te gaan. We kunnen beide aanbieden, en dat is het mooie van wat we hebben. En de interne-promotie-cultuur van FedEx is zo sterk dat als je erin komt en het goed doet en je eraan houdt, je hogerop komt.”
Voor FedEx Express zal het meten van de impact van het programma een langetermijnproject zijn. “We weten hoeveel medewerkers zich hebben ingeschreven, en nu moeten we ze behouden en ervoor zorgen dat mensen zich blijven inschrijven,” zei Page. “Momenteel wordt dit programma meer gebruikt dan het traditionele vergoedingsprogramma van collegegeld. Ik wil
ervoor zorgen dat medewerkers zich blijven inschrijven voor dit programma en dat het enthousiasme voortduurt en echt levens verandert.”

man on computer

Over de partners

FedEx Express

In 1965 schreef Frederick W. Smith, een student aan de Yale University, een scriptie over de passagiersroutesystemen die door de meeste cargo-luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt, die hij als economisch ontoereikend beschouwde.
Enkele jaren later kwam zijn scriptie tot leven toen hij in juni 1971 zijn bedrijf oprichtte, Federal Express. Het begon officieel op 17 april 1973, met 14 kleine vliegtuigen
vanaf de internationale luchthaven van Memphis. Die avond leverden ze 186 pakketten aan 25 Amerikaanse steden, van Rochester, New York tot Miami, Florida. Hoewel het bedrijf, gevestigd te Memphis, Tennessee, pas winst maakte in juli 1975, werd het al snel de belangrijkste vervoerder van goederen met hoge prioriteit op de markt en de norm voor de sector. FedEx Express is in de loop van de eerste decennia van de 21ste eeuw blijven evolueren en
groeien en is het grootste expresvervoerbedrijf ter wereld. Meer informatie vind je op
www.FedEx.com

University of Memphis Global

De Universiteit van Memphis, opgericht in 1912, wordt nationaal erkend voor haar academische, onderzoeks- en atletiekprogramma’s. De UofM leidt meer dan 21.000 studenten op en reikt jaarlijks meer dan 4.000 diploma’s uit. UofM Global is het online collectief van universitaire opleidingen. UofM Global biedt bachelordiploma’s in 24 studiegebieden, 20 masteropleidingen, 3 doctoraatsprogramma’s en 13 certificaten. De aangeboden studiegebieden zijn onder meer kunsten, handel, onderwijs, techniek, gezondheidsberoepen, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. De online klaslokalen maken gebruik van de middelen van de Carnegie gerangschikte Tier-II onderzoeksuniversiteit. Meer informatie vind je op uofmglobal.memphis.edu.

D2L

D2L is de softwareleider die de leerervaring beter maakt. Het cloudgebaseerde platform is gebruiksvriendelijker, flexibeler en slimmer. Met D2L kunnen organisaties de leerervaring personaliseren om echte resultaten te leveren. Het bedrijf is een wereldleider in het creëren en beheren van content en stelt werkgevers in staat om in realtime te handelen om medewerkers op het goede spoor te houden. D2L wordt gebruikt door studenten in het hoger onderwijs, K-12 en de bedrijfssector, inclusief de Fortune 1000. D2L heeft vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Australië, Brazilië en Singapore.www.D2L.com

Chief Learning Officer

Chief Learning Officer is de belangrijkste bron in de snelgroeiende sector van opleiden en ontwikkelen van personeel. Het tijdschrift en aanverwant netwerk van publicaties, elektronische media
en internationale evenementen hebben van Chief Learning Officer de bron bij uitstek gemaakt voor leiderschap voor senior executives. Het tijdschrift biedt hen constante toegang tot betrouwbare, relevante informatie, evenals forums om in contact te blijven met andere wereldleiders op het gebied van leren. Meer informatie vind je op www.chieflearningofficer.com.

Human Capital Media

De Human Capital Media (HCM) Research and Advisory Group de onderzoeksafdeling van Human Capital Media, uitgever van de tijdschriften Chief Learning Officer, Talent Economy en Workforce. De Research and Advisory Group is gespecialiseerd in contentoplossingen op maat – aanpasbare en eigen producten die naadloos kunnen worden geïntegreerd met bestaande marketingprogramma’s. Onze gepatenteerde Talent Tracker-dataservice geeft praktijkmensen toegang tot gegevensanalyses die ze nodig hebben om strategische HR-beslissingen te nemen. Door gebruik te maken van toegang tot besluitvormers op senior niveau en door trends in de sector te identificeren, kan de HCM Research and Advisory Group een goed inzicht bieden in alle gebieden van L&D, talent en HR.

Neem voor vragen contact op met Sarah Kimmel, vice-presidentskimmel@humancapitalmedia.com.

[1] Busteed, B. (2019). “This Will Be The Biggest Disruption In Higher Education.” Forbes.
[2] Gallup. The Replacement for Annual Reviews.
[3] Powell, F. (2018). “See the Average Costs of Attending College in 2018-2019.” US News.
[4] Dusst, E. and Winthrop, R. (2019). “Top 6 trends in higher education.” Brookings.
[5] Kalman, F. (2018). “Business and Academic Partnerships Connect the Skills.” Workforce.
[6]</a >Dusst, E. and Winthrop, R. (2019). “Top 6 trends in higher education.” Brookings.
[7] US News and World Report. University of Memphis Online Programs.
[8] Mills, F. and Stufflebeam, R. (2005). “Introduction to Intelligent Agents.” CCSI: Consortium on Cognitive Science Instruction.

Wil je meer informatie?

Wil je met iemand persoonlijk praten? Schuif aan, dan zetten wij alvast koffie.

Laten we eens praten