IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

University College Dublin over onderwijs op afstand en de beleving van de student

Als onderdeel van onze serie de ‘Universiteit van de toekomst’ spraken we met gerenommeerde Europese instellingen om hun visie op de toekomst te vernemen en wat hun plan is om deze ambities te realiseren.

In deze selectie interviews vertellen onze gesprekspartners over wat er voor het hoger onderwijs in het verschiet ligt.

Dit zijn uitgebreide interviews die werden gehouden als onderdeel van ons onderzoek voor onze whitepaper naar de Universiteit van de toekomst. Lees meer op de pagina’s over de Universiteit van de toekomst of download de whitepaper – Wat is de drijfveer achter de visie op de Universiteit van de toekomst? – verkennen hoe universiteiten de kans kunnen grijpen om de universiteit van de toekomst opnieuw te bedenken.

Nu downloaden

Jason Last, Dean of Students, University College Dublin (UCD)

UCD is één van de vooraanstaande onderzoeksuniversiteiten; een omgeving waar onderwijs aan bachelor- en masterstudenten en promovendi, onderzoek, innovatie en betrokkenheid bij de gemeenschap een dynamisch activiteitenspectrum vormen.

Sinds de oprichting heeft de universiteit een unieke bijdrage geleverd aan het creëren van het moderne Ierland, gebaseerd op de succesvolle betrokkenheid bij de Ierse maatschappij op elk niveau en in elk activiteitendomein. In de afgelopen jaren is de internationale reputatie van de UCD gestegen; momenteel is deze geclassificeerd in de top 1 procent van de hoger onderwijsinstellingen wereldwijd. De UCD is bovendien mondiaal de meest betrokken universiteit van Ierland met meer dan 30.000 studenten afkomstig uit 136 landen, waaronder bijna 4.000 op locaties buiten Ierland.

Hoe ging UCD om met de coronapandemie?

COVID-19 is zowel een ervaring als een uitdaging geweest. Ik ben er ongelofelijk trots op dat we blijvend kwaliteitsonderwijs konden leveren, met inbegrip van het beheren van beoordelingen op afstand. Ik vind dat elke instelling trots mag zijn dat ze in deze tijden door konden zetten. Vanuit ons perspectief hebben de medewerkers hun uiterste best gedaan om hoogwaardig onderwijs zo goed mogelijk te verzekeren en om de integriteit van onze kwalificatie te behouden.

We maken nu de balans op en analyseren wat we hebben geleerd en welke kansen dat ons heeft geboden.

Over het algemeen vond ik dat iedereen zich snel aanpaste aan de nieuwe omgeving van afstandsonderwijs; zowel het personeel als de studenten. Het heeft in elk geval aangetoond dat we in staat zijn om snel met ingrijpende veranderingen om te gaan.

Wat is jouw visie op de universiteit van de toekomst?

Onze visie is altijd geweest om een uitstekende studentenervaring te bieden en dat is niet veranderd. We zien onderwijs als slechts één onderdeel hiervan. De universiteit is een weg naar zelfrealisatie, dus die ervaring moet alle aspecten van het universiteitsleven omvatten, waaronder studentenverenigingen, jaarclubs, enzovoort.

De academische omgeving is echter ingrijpend veranderd, net als de verwachtingen van studenten. Er ligt een focus op het gepersonaliseerde leertraject dat alle studenten de gelegenheid biedt om hun potentieel te maximaliseren. We zijn altijd van mening geweest dat iedere student een eigen pad moet bewandelen, dus moet hun leertraject dat ondersteunen.

Ik verwacht een groeiende vraag naar onderwijs op afstand, zeker voor mensen op de werkplek die op zoek zijn naar parttime nascholing. Hoewel het grootste deel van onze studenten op de campus is gevestigd, verandert technologie de manier waarop we lesgeven en beoordelen in alle onderwijsmodellen. Persoonlijk en fysiek contact blijven natuurlijk bestaan, maar we kunnen technologie gebruiken om betere feedback aan studenten te bieden en hun voortgang en betrokkenheid nauwkeuriger te volgen.

Universiteiten moeten ook een beleid van nultolerantie voeren tegenover overtredingen van waardigheid en respect. In toenemende mate wordt de rol duidelijk die universiteiten spelen bij het vormgeven van de maatschappij rond kwesties zoals intimidatie, pesten en seksuele geweldpleging. We vinden manieren om hiermee om te gaan door initiatieven zoals trainingsprogramma’s voor omstanders en anoniem melden. We weten dat deze overtredingen zowel in de virtuele als in de fysieke onderwijsomgevingen kunnen voorkomen, dus moeten we manieren vinden om te vermijden dat deze problemen optreden en mensen ondersteunen als dat gebeurt.

Hoe kunnen jullie helpen bij het overbruggen van de vaardigheidskloof tussen universiteit en arbeidsplaats?

Als onderdeel van het leveren van die uitstekende studentenervaring moeten universiteiten volledig afgeronde opleiding aanbieden, zodat studenten de kennis en competenties verwerven die ze nodig hebben wanneer ze afstuderen.

We besteden veel tijd aan overleg met werkgevers over de vaardigheden die voor hen noodzakelijk zijn. We bekijken ook hoe we studenten kunnen vormen, zodat ze klaar zijn voor de nuances op de arbeidsplaats. We moeten ze bijvoorbeeld leren hoe ze met constructieve feedback omgaan. Daar krijgen we op het werk altijd mee te maken, maar het kan voor studenten in eerste instantie moeilijk zijn om dat te accepteren. We moeten beter worden in het leveren van feedback en we ontwikkelen systemen die dat op een positieve manier kunnen doen.

We weten hoe belangrijk het voor onze studenten is om kansen te hebben naast het onderwijs en zichzelf te testen in bredere rollen. De rol van de universiteit is veel meer dan alleen maar kennisverwerving.

Wat moet er gebeuren om deze visie te realiseren?

Je hebt medewerkers nodig die bereid zijn om grote veranderingen door te voeren, maar je moet ook erkennen dat dit op verschillende manieren zal gebeuren. Er zijn altijd mensen die verandering snel omarmen – de ambassadeurs – maar de meesten bevinden zich in het midden en zullen alleen meewerken met wat voor hen het nuttigst is. Onvermijdelijk zul je weerstand tegen verandering tegenkomen. Het is echter cruciaal dat dit alles in de visie wordt opgenomen.

Als je te snel gaat, kan het gebeuren dat je om de verkeerde redenen veranderingen doorvoert. Onderwijs moet gelijke tred houden met de veranderingen in de maatschappij. We moeten het juiste evenwicht vinden tussen onze kennis en ervaring – opgebouwd gedurende decennia of soms eeuwen – en die combineren met het vermogen om flexibel te zijn en ons aan te passen.

Jason Last

Professor Jason Last is University Dean of Students aan de University College Dublin.  Als afgestudeerd arts begon hij in 2000 met doceren aan de UCD School of Medicine. In 2008 werd hij benoemd tot Director of Pre-clinical Education. Hij leidde de ontwikkeling van de studentenselectie op de UCD voor het geneeskundeprogramma voordat hij Associate Dean voor Programmes & Educational Innovation werd.

Nu is professor Last op de UCD verantwoordelijk voor de beleving van studenten en zet hij zich in voor de voortdurende verbetering van de programma’s en onderwijsomgeving op de UCD, zodat iedere student volledig kan worden ondersteund bij het bereiken van zijn of haar potentieel. In die hoedanigheid leidde hij onlangs de universiteit-overkoepelende transitie naar een nieuwe virtuele onderwijsomgeving.

Suggested articles