IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

Drie manieren om leren te personaliseren in je klas.

Het zou natuurlijk ideaal zijn om met één manier van lesgeven alle leerlingen te bereiken – maar dat is nou eenmaal niet de realiteit. Studenten hebben verschillende achtergronden, en verschillende behoeften en mogelijkheden. Om goed les te geven met dat gegeven in je achterhoofd, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat leerlingen gepersonaliseerde inhoud, leertrajecten en communicatie krijgen. Voor leerkrachten is dit het punt waar technologie en digitale hulpmiddelen van pas komen.

In dit blog kijken we hoe docenten D2L Brightspace tools kunnen integreren met de onderwijspraktijk van nu, om studenten op boeiende leerervaringen op maat te bieden.

Bied Speciale Toegang tot Inhoud en Beoordelingen

Persona
Afhankelijk van de individuele behoeften van studenten, kan het nodig zijn om meer flexibiliteit te bieden. Dit kan gaan om alternatieve vormen van beoordelen of aanpassingen aan je evaluatie, zoals het verlengen van de testtijd. Met de tools Accommodaties en Speciale toegang in Brightspace kunnen docenten de toegang wijzigen tot specifieke activiteiten voor studenten of groepen studenten:

  • Testen: Wijzig de tijdslimiet, of sta de mogelijkheid toe om met de rechtermuisknop te klikken.
  • Enquêtes: Wijs specifieke gebruikers een andere set van beschikbare enquêtedata toe. Verhoog de tijdslimiet voor gebruikers met speciale behoeften en sta verschillende begin- en einddata toe voor individuele                       gebruikers.
  • Opdrachten: Verleng de deadline voor studenten die extra ondersteuning nodig hebben of die werk inleveren dat buiten de oorspronkelijke scope van de opdracht valt (zoals plannotities of een bibliografie).

Bovendien kunnen docenten de Classlist-functie gebruiken om speciale toegang voor de hele cursus te configureren, wanneer studenten aanpassingen nodig hebben voor de hele cursusperiode.

Creëer Aangepaste Leertrajecten met Voorwaarden voor Vrijgave.

Het personaliseren van het leren is meer dan alleen het veranderen van de toegang tot de inhoud; het bestaat ook uit het personaliseren van leertrajecten om studenten vooruit te helpen. Binnen Brightspace kan dit worden bereikt met Release Conditions.

Wanneer je een Release Condition  (vrijgavevoorwaade) aan een item koppelt, kunnen gebruikers dat item niet zien totdat ze aan de bepaalde voorwaarde voldoen.

article continues below
K-12 Teaching and Learning Webinars Thumbnail

K-12 Teaching and Learning Webinars

Empowering K-12 educators, teachers, and administrators to optimize their online classroom through webinars and...

Sign up now

Communicatie Aanpassen met Slimme Tools (Intelligent Agents)

Naast het bieden van speciale toegang tot materiaal en het creëren van aangepaste leerpaden, is er een derde fundamenteel onderdeel van gepersonaliseerd leren. iHet individualiseren van de communicatie zorgt ervoor dat leerlingen hun eigen leerdoelen bereiken. Mededelingen en klasberichten zijn immers niet altijd van toepassing op elke student. Brightspace helpt de communicatie te personaliseren, zodat je je kunt richten op belangrijkere taken.

Zogenaamd ‘Intelligent Agents’ helpen je een taak namens jou uit te voeren, zoals het e-mailen van studenten wanneer zij al dan niet voldoen aan criteria die je voor hen hebt ingesteld, waaronder:

  • wanneer een student een bepaalde activiteit in een cursus onderneemt, zoals het inleveren van een opdracht.
  • wanneer iets gebeurt in een cursus, zoals het niet afmaken van een test.
  • wanneer een leerling een bepaalde cursusmodeule wel of niet inkomt.

Door deze ‘intelligent agents’  in je cursussen in te stellen, kun je een gepersonaliseerd leertraject voor je leerlingen creëren, zodat ze hun voortgang kunnen bijhouden en betrokken blijven bij het leerproces.

Leer Hoe Je Je Brightspace-klaslokaalt Kunt Optimaliseren

Ben je op zoek naar meer tips en trucs voor het maken van gepersonaliseerde leerpaden, of wil je ze gewoon in actie zien?

Schrijf je in voor onze webinars over lesgeven en leren voor leerkrachten, docenten en beheerders op de lager school. Leer nieuwe manieren om je Brightspace-klas te optimaliseren, of je nu online lesgeeft, persoonlijk lesgeeft of beide combineert.

Sign up now for k-12 teaching and learning webinars

Suggested articles