Blended leren | D2L
IE Not suppported

Sorry, but Internet Explorer is no longer supported.

For the best D2L.com experience, it's important to use a modern browser.

To view the D2L.com website, please download another browser such as Google Chrome or Mozilla Firefox.

Een blended leeromgeving creëren met Brightspace van D2L

Het inzetten van een digitale omgeving ter ondersteuning van face-to-faceonderwijs is nog steeds een integraal onderdeel van een moderne leerervaring. Brightspace van D2L is een krachtig en veilig online leerplatform voor een blended leerervaring waarmee alle leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Neem contact op voor meer informatie over blended leren met Brightspace

Wat is blended leren?

Blended leren is een manier van leren waarbij digitale tools zoals Brightspace van D2L worden gebruikt om face-to-faceonderwijs te ondersteunen en te verrijken. Er zijn verschillende vormen van blended leren, maar in alle gevallen wordt technologie op een doeltreffende manier ingezet in de onderwijssetting om de leerervaring te verrijken.

Bevorder het welzijn van leerlingen

Aandacht voor leer- en sociaalemotionele vaardigheden zoals zelfregulering, organisatie en verantwoord beslissingen nemen kan het leersucces en het algehele welzijn van leerlingen bevorderen.

 • Leerlingen kunnen het lesmateriaal altijd en overal bekijken. Ze kunnen het raadplegen om zich voor te bereiden op de les of om na de les hun geheugen op te frissen.
 • Met de Work To Do-widget zien leerlingen welke opdrachten binnenkort moeten worden ingeleverd of al ingeleverd hadden moeten zijn. Zo hoeven ze taken niet meer van het schoolbord over te nemen in hun agenda. En opdrachten die binnenkort moeten worden ingeleverd, kunnen worden gedeeld met ouders en voogden, zodat leerlingen ook thuis kunnen worden geholpen met zelfregulering en timemanagement.
 • Brightspace is geoptimaliseerd voor gebruik in combinatie met verschillende technologieën voor in de klas of ter ondersteuning van zelfstudie en groepsprojecten.
 • En het platform werkt ook goed op oudere smartphones. Als leerlingen een dag afwezig zijn, hebben ze gewoon toegang tot alles wat in de les wordt behandeld. Daardoor hoeven ze minder bang te zijn om iets te missen.
 • Met de Awards-tool kunnen leerkrachten hun leerlingen positief stimuleren of hen inzicht geven in hun eigen voortgang. Awards kunnen automatisch of handmatig worden toegekend op basis van opdrachten die worden afgerond op Brightspace of in de klas.
 • Er kunnen verschillende vormen van gedifferentieerd onderwijs worden toegepast, zoals flipped classrooms of projectgericht leren.
De Work to Do-widget in Brightspace
Brightspace-content op een tablet en smartphone

Creëer gepersonaliseerde leerervaringen

Elke leerling heeft unieke behoeften, en een gepersonaliseerde aanpak kost tijd. Gebruik tools van Brightspace in een blended leeromgeving om verschillende leerervaringen neer te zetten en te ondersteunen. Laat de technologie het werk voor je doen, zodat jij je kunt richten op het lesgeven.

 • Via releasevoorwaarden kunnen lesmaterialen en beoordelingen automatisch worden vrijgegeven op basis van een prestatie of voor specifieke groepen leerlingen. Leerlingen kunnen een gepersonaliseerd traject volgen of extra items ontgrendelen ter ondersteuning van het werk in de klas. Groepen leerlingen kunnen activiteiten krijgen die ze in kleine subgroepjes kunnen doen. Daarnaast kunnen ze werken in leercentra die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften, waarbij de leerkracht toezicht kan houden.
 • Voorzieningen voor leerlingen met extra behoeften bieden extra flexibiliteit qua lesgeven en activiteiten in de klas. Dit maakt het met name makkelijk om toetsen af te nemen in de klas: leerlingen die eerder of precies binnen de tijd klaar zijn, kunnen digitaal verder werken op hun apparaat, terwijl degenen die extra tijd krijgen, verder kunnen werken aan de toets.
 • Bied verschillende manieren van leren aan door resources en beoordelingsactiviteiten op te nemen die gebaseerd zijn op verschillende leervormen, zoals tekst, video en audio.

Beoordeel leerlingen op verschillende en transparante manieren

Leerkrachten kunnen leerlingen op verschillende manieren beoordelen. En digitale tools maken het makkelijker om tijdig feedback te geven.

 • Met de Portfolio-app kunnen meerdere leerlingen op een veilige manier op hetzelfde apparaat werken in de klas. Leerlingen kunnen hun voortgang, reflecties en leerervaringen delen en leerkrachten kunnen deze beoordelen, goedkeuren en feedback geven op basis van rubrieken en verwachtingen.
 • De dynamische rubrieken ondersteunen multimediale feedback, zodat ook jongere leerlingen en beginnende lezers en schrijvers de feedback goed kunnen begrijpen, en leerkrachten eenvoudig kunnen differentiëren. Met de rubrieken in Brightspace kun je ook fysieke opdrachten zoals mondelinge presentaties beoordelen.
 • De gebruikersvoortgangstool geeft leerlingen inzicht in hun voortgang in de klas en online. Leerkrachten en leerlingen hebben beide toegang tot dezelfde voortgangsfeedback, om gesprekken tussen leerling en leerkracht of oudergesprekken te vergemakkelijken.
Video Thumbnail - Play Video
Activiteitenfeed in Brightspace

Vereenvoudig het werk van leerkrachten

Regelmatig terugkerende taken van leerkrachten, zoals het communiceren met leerlingen, oudergesprekken en beoordelingen, kunnen veel efficiënter worden gemaakt.

 • Communiceer met leerlingen met behulp van de activiteitenfeed of aankondigingen. Je kunt kiezen of je berichten meteen post of dat je ze vooraf klaarzet. Stuur een bericht over voorbereidend werk voorafgaand aan een les, stuur een herinnering voorceen uitstapje of vraag leerlingen om hun reflecties met de klas te delen (waarbij ze meteen hun digitale vaardigheden oefenen!) als afsluitende activiteit aan het einde van een les. Leerlingen kunnen deze tool ook buiten de klas openen en eenvoudig delen met hun ouders en voogden.
 • Met Quick Eval hebben leerkrachten toegang tot een lijst met alle opdrachten die moeten worden beoordeeld, zowel de fysieke opdrachten als online items. Zo hebben leerkrachten altijd overzicht over wat als eerste moet worden beoordeeld. Bovendien hoeven ze zo minder stapels werk mee naar huis of de lerarenkamer te nemen om te beoordelen!
 • Intelligente assistenten kunnen worden gebruikt om leerlingen automatisch te herinneren aan presentaties in de klas, inleverdatums of toetsen. Leerkrachten krijgen meldingen en kunnen zien welke leerlingen extra hulp nodig hebben.

Stroomlijn de communicatie met ouders en voogden

Verbeter de communicatie tussen leerkrachten en ouders/voogden door hen een inkijkje te geven in de klas.

 • Parent and Guardian is een tool waarmee ouders en verzorgers kunnen inloggen in Brightspace via een browser of mobiele app.
 • Leerkrachten kunnen feedback op opdrachten van leerlingen delen, ouders/voogden informeren over aanstaande deadlines en hen op de hoogte brengen van activiteiten in de les.
Screenshot van Brightspace Parent and Guardian

Wil je meer weten over hoe je een blended leeromgeving creëert met Brightspace?

Please complete this required field.
Phone number must be a valid number.
Bedankt voor het versturen van dit formulier. Er neemt zo snel mogelijk iemand contact met je op.

Je kunt je op ieder moment uitschrijven. Persoonlijke informatie zal worden verzameld, gebruikt en gedeeld in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Vos informations personnelles pourraient être collectées, utilisées et divulguées conformément à notre politique de confidentialité. Veuillez noter que si vous ne donnez pas votre consentement, nous pourrions, dans des circonstances limitées, continuer à communiquer avec vous en vertu des dispositions de consentement implicite de la législation anti-spam applicable.